Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
7. februar 1944
Posisjon
Ca. 15 n. mil Nord av Cape Wrath
Årsak
Skadet i storm, sunket
Last
Bygg
Reiserute
Aberdeen - Belfast
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
2
Fanget
0
Omkommet
20
Savnet
0
 • Referat

  Dato
  22. februar 1944
  Sted
  London
  Administrator
  Generalkonsul G. Conradi

  ...

  Fremstod som 1 vidne Anders Løvås ... 2 styrmann på D/S "Freidig". ... Vidnet fremla følgende av ham opsatt og fyrbøter Clausen undertegnet rapport angående forliset: ...

  Rapporten blev oplest. Vidnet henholdt sig til rapporten, men ønsket som siste avsnitt i denne å gjøre følgende tilføielse:

  "Avd e 6 mann som satt i b.b. flåte da skibet sank fikk bare to kommet sig op på flåten igjen. Disse kunde sees i tilsynelatende god kondisjon helt til mørkets frembrudd samme dag skibet forliste".

  På forespørsel forklarte vidnet at lastningen av kornet var skjedd i overensstemmelse med de fastsatte bestemmelser i loven om skibes sjødyktighet. Dimensjonene på det til skott anvendte tremateriell var 2 1/2 til 3 toms planker. Plankene blev satt kant om kant. Der var ikke brukt specielle tettningsmidler (strye eller annet, men vidnet mener at skottene var tettet. Der var også anbragt sekker ovenpå kornet, men vidnet kan ikke bestemt uttale sig om høiden av sekkene. Alle rummene var helt fulle av kornlasten. Vidnet tillegger at det var 1ste styrmann som hadde tilsynet med lastningen.

  Med hensyn til den slagside skibet hadde ved avgangen uttalte vidnet at intet kunde gjøres derved, fordi alle rum var fulle av last og der ikke kunde trimmes fordi skibet ingen trimtanker hadde.

  Vidnet mener at hovedårsaken til forliset var at luftrøret brakk av ved dekket således at vannet begyndte å strømme inn. Hvis det ikke hadde skjedd vilde der ikke vært nogen fare.

  Alle skibets redningsapparater var i god orden.

  ..

  Fremstod 2 vidne Oddvard Kjerulf Clausen ... fyrbøter på D/S "Freidig". ...

  Den foran omhandelde rapport om forliste blev oplest for vidnet. I tillegg til hvad der er anført uttaler vidnet at der var ingen vanskelighet ved å holde tilstrekkelig damp for skibets manøvreringsdyktighet.

  Redningsredskapene var i den beste orden.

  ...