Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
21. januar 1945
Posisjon
Utenfor Holyhead
Årsak
Torpedo eller mine
Last
Ballast
Reiserute
Liverpool - Cardiff
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
1
Fanget
0
Omkommet
0 [20]
Savnet
17
 • Referat

  Dato
  20. mars 1945
  Sted
  London
  Administrator
  Visekonsul A. A. Bouston

  ...

  Fremstod Harald Hvitstein ... fyrbøter ombord i D/S Galatea, den eneste overlevende fra ulykken. ...

  Vidnet fremla en skriftlig forklaring ...

  Vidnet henholdt sig til det i beretningen anførte og forklarte på forespørsel videre at skibet avgikk fra Liverpool den 18 eller 19 januar 1945 bestemt for Cardiff i ballast. Skibet var ikke i konvoi. Det gikk med normal belysning inkludert toplanterne. Såvidt vidnet kunde bedømme var skibet utenfor Holyhead da eksplosjonen fandt sted. Videre at ved Kl. 15-16 den 21 januar 1945 så vidnet et par krigsskib nogen få kvartmil borte på styrbord side, som vistnok var beskjeftiget med et angrep på undervannsbåt. Såvidt vidnet vet var det ikke gitt nogen signaler fra krigsskibene til "Galatea" som fortsatte sin kurs. Vidnet mener derfor at da det befandt sig undervannsbåt i nærheten var det mest sannsynlig at det var en torpedo som traff "Galatea". Vidnet var våken da ulykken hendte og la merke til at eksplosjonen ikke var særlig kiraftig. Idet han hoppet overbord la vidnet ikke merke til den skade skibet hadde fått, men da han blev suget inn mot skibets styrbord side går han ut fra at "Galatea" hadde fått et hull ved nr. 1 rum på denne side. Vidnet forklarte videre at i tillegg til de 2 livbåter som stod utsvinget fandtes det 1 motorlivbåt på båtdekkets babord side, 1 pram på båtdekkets styrbord side, 1 livbåt på poppen, samt 1 flåte på nr. 1 luke. Vidnet kan ikke erindre at han hørte nogen ordrer gitt fra broen og heller ikke kan han gi nogen forklaring om hvordan han kom på flåten.

  På forespørsel uttalte vidnet at han meter at det måtte ha gått en stund fra den tid han hoppet i sjøen og inntil han så skibet fremdeles flytende, idet han i mellemtiden hadde drevet ca. 100 meter bort fra ulykkesstedet. Det skulde derfor ha vært tilstrekkelig tid for ialfall nogen av livbåtene å bli satt på vannet. Spurt om mulighetene for at mannskapet kunde være blitt tatt tilfange av en ubåt uttalte vidnet at han anser dette som meget tvilsomt idet han så et par destroyere i nærheten mens han lå på flåten uten at disse imidlertid gikk til angrep.

  ...