Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
23. februar 1943
Årsak
Torpedert [av tysk ubåt]
Reiserute
Liverpool - New York
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
34
Fanget
0
Omkommet
0 [3]
Savnet
3
 • Referat

  Dato
  27. februar 1943
  Sted
  St. John's, Newfoundland

  ...

  1ste vidne kaptein IVAR KVADSHEIM ...

  Sp. Hvor lenge har De været fører av "Glittre"?

  Sv. Fra 1937, august måned.

  Sp. Hvad var sisste havn De seilte fra?

  Sv. Liverpool.

  Sp. Hvad var bestemmelsesstedet?

  Sv. New York.

  Sp. Var Deres skib i sjødyktig stann ved avgangen?

  Sv. Ja.

  Sp. Var De i konvoy fra De gikk fra Liverpool?

  Sv. Ja.

  Sp. Hvad tid hendte torpederingen?

  Sv. Kl. 4.15 lokal tid, svarende til kl. 6.15 G.M.T. den 23. februar.

  Sp. Hvor opholdt De Dem da skibet blev torpedert?

  Sv. Jeg var på broen.

  Sp. Hvem hadde vakt på broen?

  Sv. 1ste styrmann.

  Sp. Hvor ramte torpedoen?

  Sv. I maskinrummet på babord side.

  Sp. Sank skibet efter at torpedoen rammet?

  Sv. Nei, men skibet begynte straks å synke med akterskibet.

  Sp. Hvad blev det gjort da?

  Sv. Livbåtene blev ordret satt på vannet og mannskapet mønstret til båtene.

  Sp. Hvor lang tid tok det fra torpedoen traff til mannskapet kom i båtene?

  Sv. Ca. en halv time til vi rodde fra skibssiden.

  Sp. I hvilken tilstand var skibet da De forlot de?

  Sv. Maskinrummet var fullt av vann og akterskibet var omtrent under vann.

  Sp. Kom alle mann i båtene?

  Sv. 34 mann kom i båtene, men vi savner 2. maskinist Hans Hansn, motgormann Olav Evensen og kokk Martin Melheim.

  Sp. Tror De at de 3 savnede kan være bjerget eller at de er omkommet og døde?

  Sv. Efter min mening er de drept ved eksplosjonen. Der ingen chanse for at de kan være i live.

  Sp. Så De når skibet sank?

  Sv. Nei, men jeg så den fikk to torpedoer efterpå og jeg føler mig sikker på at skibet sank.

  Sp. Hvorledes blev dere bjerget?

  Sv. Vi blev tatt opp av korvet K95 kl. 7.30 lokal tid den 23de februar og kom inntil St. John's, Nfld., den 26de februar 1943.

  Sp. Har De noe annet De vil ha tilføiet her?

  Sv. Nei, jeg holder mig til rapporten.

  ...

  2nnet vidne 1. styrmann ARNE GUNNERUS TVEDT ...

  Sp. Hvad var De ombord i skibet?

  Sv. 1. styrmann.

  Sp. Hvor lenge har De været 1ste styrmann ombord?

  Sv. Siden 16. juli 1942.

  Sp. Hvad tid hendte torpederingen?

  Sv. Den 23/2 kl. 4.15 lokal tid.

  Sp. Var De vakthavende på broen da torpederingen foregikk?

  Sv. Ja.

  Sp. Hvor var kapteinen?

  Sv. Han var på broen.

  Sp. Blev der gitt noen ordre til maskinen efter torpederingen?

  Sv. Nei.

  Sp. Hvorfor?

  Sv. For torpedoen rammet i maskinrummet.

  Sp. Sank skibet øieblikkelig efter torpederingen?

  Sv. Nei.

  Sp. Hvad blev gjort efter torpederingen?

  Sv. Livbåtene blev satt på vannet.

  Sp. Gikk alle mann i livbåtene?

  Sv. Ja.

  Sp. Hvorledes var været?

  Sv. Noenlunde bra.

  Sp. Kom alle mann i livbåtene?

  Sv. Nei.

  Sp. Hvor mange var savnet da dere kom i livbåtene?

  Sv. 3 mann.

  Sp. Hvem var de?

  Sv. 2. maskinist Hans Hansen, motormann Olav Evensen og kokk Martin Melheim.

  Sp. Gjorde dere noe for å finne de savnede?

  Sv. Ja, vi ventet i livbåten langs siden til vi var sikker på at de som var ilive var kommet med.

  Sp. Er det Deres overbevisning at de 3 savnede er bortkommet og døde?

  Sv. Ja.

  Sp. I hvilken båt var De?

  Sv. Jeg var i styrbords motorbåt.

  Sp. Så De at skibet sank?

  Sv. Nei, jeg så ikke akkurat at skibet sank.

  Sp. Så De at skibet blev torpedert efter at De gikk fra det?

  Sv. Ja.

  Sp. Er det Deres mening at skibet sank?

  Sv. Ja.

  Sp. Hvorledes belv dere bjerget?

  Sv. Vi blev tatt op av en engelsk korvett K95 kl. 7.30 skibstid og landet i St. John's, Nfld., den 26. februar 1943.

  Sp. Har De noe annet å tilføie?

  Sv. Nei.

  ...

  3dje vidne 3. maskinist ROLF WILHELM GUSTAVSEN ...

  Sp. Hvor lenge har De været ombord i skbiet?

  Sv. En måned.

  Sp. Hvor var De da torpederingen fant sted?

  Sv. I akterkant av dekkshuset på styrbord side.

  Sp. Var De på vakt?

  Sv. Nei, jeg kom nettop fra vakt.

  Sp. Hvad var kloken da?

  Sv. Den var ca. 4.15.

  Sp. Hvad hendte da?

  Sv. En torpedo rammet skibet og gikk gjennem maskinrummet.

  Sp. Hvor var 2nen maskinisten da?

  Sv. Han var i maskinen.

  Sp. Hvor var motormann Olav Evensen da?

  Sv. Han var også i maskinen.

  Sp. Hvor var kokkens lugar?

  Sv. Rett utenfor maskindøren under dekket.

  Sp. Under eksplosjonen som opstod ved torpedoen traff, tror De at de tre, 2. maskinisten, motormann Evensen og kokk Melheim kan være blitt bjerget?

  Sv. Nei.

  Sp. Stoppet maskinen øieblikkelig efter torpederingen?

  Sv. Ja, det må den ha gjort, det blev helt mørkt med det samme.

  Sp. Blev De ordret til båtene?

  Sv. Ja.

  Sp. Hvilken båt kom De ombord i?

  Sv. Styrbord livbåt akter.

  Sp. Blev det foretatt noen undersøkelse for å finne de savnede?

  Sv. Ja, jeg klaret veien for de andre og lyste ned i maskinrummet, men det var fullt av gass og vann.

  Sp. Hvad tid savnet De 2. maskinisten, motormannen og kokken?

  Sv. 2. maskinisten og motormannen var vi sikker på var omkommet og kokken savnet vi da vi kom ombord i korvetten. Han er nokk omkommet under eksplosjonen da hans lugar var rett overfor maskindøren.

  Sp. Hvorledes blev dere bjerget?

  Sv. Vi blev bjerget av en engelsk korvett ved 7.30 t9den og kom til St. Johnæs, Nfld. den 26de februar.

  Sp. Har De noe annet å tilføie?

  Sv. Nei.

  ...

  4de vidne matros BORGE BENJAMINSEN ...

  Sp. Hvad var De ombord i skibet?

  Sv. Matros.

  Sp. Hvad var sisste havn?

  Sv. Liverpool.

  Sp. Hvor var De da torpederingen inntraff?

  Sv. Jeg stod til rors.

  Sp. Hvad var klokken da omtrent.

  Sv. Ca. kvart over 4, tenker jeg.

  Sp. Hvor traff torpedoen?

  Sv. på babord side i maskinrummet.

  Sp. Hvad blev det gjort efter at torpedoen traff?

  Sv. Vi bgjorde klar båtene.

  Sp. Hvor lang tid var dere i båtene før dere forlot skibet?

  Sv. En kort tid.

  Sp. Når dere kom i båtene savnet dere da noen folk?

  Sv. Nei, vi visste ingenting før den sisste båten kom ombord i korvetten.

  Sp. Når dere forlot skibet var det da under vann?

  Sv. Nei.

  Sp. Hvor dypt lå det?

  Sv. Det var senket ned med akterennen.

  Sp. Hvorledes var været da?

  Sv. Forholdsvis bra vær, noe sjø.

  Sp. Så De om det blev sent flere torpedoer mot skibet?

  Sv. Ja, jeg så en til, men hørte det var to.

  Sp. Hvad tror De har hendt de tre mann som savnes?

  Sv. Jeg tror de er døde på stedet under eksplosjonen.

  Sp. Hvorledes blev dere bjerget?

  Sv. Vi blev tatt opp av en korvett og tatt inn til St. John's.

  Sp. Hvad tid kom dere til St. John's?

  Sv. Igårmorges kl. 7.

  Sp. Har De noe annet å berette?

  Sv. Nei.

  ...