Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
11. mai 1943
Posisjon
Nord-Atlanteren, 9 dager ut fra Halifax
Årsak
Torpedert [av tysk ubåt]
Last
Stål, tømmer
Reiserute
Halifax - Ipswich
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
36
Fanget
0
Omkommet
0 [0]
Savnet
0
 • Referat

  Dato
  1. juni 1943
  Sted
  Glasgow
  Administrator
  Konsul L. Offerdahl

  ...

  1. vidne (Fredrik Flock, 1. styrmann) fremla en av ham utferdiget rapport om krigsforliset ...

  Vidnet henholdt seg til rapporten som sin vidneforklaring og forklarte at rapporten var forelagt skipets fører til godkjennelse. Kapteinen ligger på hospital hvor han antagelig vil bli liggende i 6 uker.

  Vidnet forklarte at "GRADO" var fullt bemannet og helt sjødyktig stand med livbåter og redningsmateriell i top-top orden. Da torpederingen fant sted var vidnet på øverste bro sammen med lettmatros Laurence Garriock. Det blev straks åpnet ild fra Orlikon skytset. Periskpoet forsvandt og umiddelbart derefter kom torpedoen. I torpederingsøieblikket var kapteinen og 2. styrmannen på broen. Rormannen var i styrhuset. Skipets papirer med undtagelse av regnskapene gikk tapt. De hemmelige konvoiinstrukser lå i kartrummet og gikk ned med skipet. Vidnet fikk dradd og delvis båret kapteinen som var hårdt skadet ned på broen til livbåten. De 3 livbåter blev samtlige efterlatt drivende da mannskapet blev tatt op i rescuebåten og de to trålere.

  ...

  2. vidne (Harald Sivertsen, 2 styrmann) henholdt sig til rapproten som sin vidneforklaring og tilføiet at han hadde vakt på broen fra kl. 12 til kl. 16 og torpederingen fant sted kl. 16.07. Like før så vidnet at båten forenom ble torpedert, og umiddlerbart deretter fikk "GRADO" en torpedo. Da den første båt blev torpedert ringte vidnet på alarmklokken. Vidnet sprang straks ned for å hente sine papirer og deretter sørget han for at livbåten ble satt ut og likeledes styrbords motorbåt.

  3. vidne (Ferdinand Gulbraar, 2. maskinist) var bekjennet med rapporten som han intet hadde å bemerke til. Han tilføyet at han hadde vært i maskinen fra kl. 16. Da torpedoen kom stengte han straks av maksinen som hele reisen hadde virket normalt. Han sprang straks op til livbåten. "GRADO" hadde da begynt å helle med forskipet nedover.

  ...