Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
14. juni 1942
Posisjon
Ca. 14 timer fra Key West, Florida
Årsak
Torpedert [Minesprengt]
Last
Stykkgods
Reiserute
Mobile, Alabama - Trinidad
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
20
Fanget
0
Omkommet
2 [2]
Savnet
0
 • Referat

  Dato
  26. juni 1942
  Sted
  New York
  Administrator
  Visekonsul D. Knudsen

  ...

  Skipets fører,Holm Brynhildsen var ikke tilstede idet han ble skadet under forliset og var til doktorbehandling i Key West, Florida.

  ...

  ... 1ste vidne, Peder Sørhaug ... 1ste styrmannn på S/S "Gunvor" ... "Gunvor" avgikk fra Mobile, Alabama,den 11. juni 1942 med en ladning stykkgods for Trinidad. Skipet var i enhver henseende i full sjødyktig stand. Vidnet kunne ikke fremlegge noen journal, idet denne var gått tapt ved forliset. Han fremla imidlertid en rapport ...

  Vidnet henholdt seg til det i rapporten anførte og forklarte at han var i sin lugar da eksplosjonen inntraff. Han ble kastet ut av køien og forstod skipet var torpedert. Han kom seg opp på dekk og til livbåten. Vidnet hadde ikke sett noe mistenkelig før eksplosjonen, men syntes å erindre at vakthavende styrmann hadde sagt han hadde sett et lys. Skipet krenget først over og etter ca. 3 minutter veltet over på siden. Det siste vidnet hadde sett var at vraket fløt på siden. På forespørsel uttalte vidnet at der var kun en eksplosjon. Vidnet hadde ikke sett noen u-båt etter han kom i livbåten - det var helt mørkt da skipet ble rammet. Skipets hemmelige navigasjonsdokumenter er antatt å være gått ned med skipet. Skipet hadde vært mørklagt på hele reisen. Redningsutstyret var 1ste klasses - og redningsarbeidet foregikk i god orden. Skipet hadde holdt seg langs kysten på reisen og det var derfor ikke blitt styrt sik-sakk kurser. Det var ikke anledning til hverken å utsende nødsignaler eller bruke kanonen da skipet sank så hurtig. Nødsignaler ble imidlertid utsendt fra livbåten.

  På forespørsel av en av bistterne forklarte vidnet at ingen hadde sett noen torpedo samt at degausing var i virksomhet.

  ...

  Fremsto 2. vidne, Albjørn Leinslie, som forklarte at han var kommet på vakt på broen kl. 7. aften den 14. juni. Vidnet delte vakt med 3dje styrmann som også var på broen da eksplosjonen fant sted. Vidnet hadde ikke hørt eller sett noe mistenkelig under sin vakt - dog hadde han like før eksplosjonen sett et lys, som blinket i forkant på babord side av skipet, og som han trodde var en bøie. Vidnet hadde derfor begitt seg inn i bestikken for å se på kartet da eksplosjonen inntraff. Vidnet kunne ikke avgjøre om blinklyset skrev seg fra en ubåt. Etter eksplosjonen krenget skuten over med engang og det var intet annet å gjøre enn å gå i livbåtene. Skipet hadde vært mørklagt på hele reisen og en hadde styrt etter oppgitte kurser som tilsa at en skulle følge land best mulig.

  Redningsutstyret var i beste forfatning og redningen foregikk i god orden. Vidnet antok at de to omkomne var blitt drept av eksplosjonen da disse mannskaper hadde vakt i maskinen.

  ...

  Fremstod 3. vidne Kaare Karlsen, som forklarte at han var i messerummet da eksplosjonen inntraff - han hadde nettopp kommet opp av maskinrummet 5 minutter tidligere.

  Videre at maskinen stoppet og lyset gikk ut da torpedoen rammet. Vidnet antok som sikkert at de to mannskaper i maskinen ble drept av eksplosjonen. Skipet hadde vært mørklagt på hele reisen. Redningsutstyret var i beste stand - redningen foregikk i god orden. Vidnet trodde sikkert at ulykken skyldtes en torpedeo - dog hadde han ikke sett noen u-båt.

  ...

  Fremsto 4. vidne, Arne Eriksen, som forklarte at han var kommet på vakt på bakken som utkikk kl. 7 den 14. juni og at han var på fordeket da eksplosjonen inntraff, idet han skulle skifte vakthold med rormannen og var på vei opp til broen. Vidnet hadde ikke sett eller hørt noe mistenelig på sin vakt - lysningen fra Key West kunne ses i horisonten. Skipet var helt mørklagt og lanterne slukket. Redningsutstyret var i førsteklasses stand. Vidnet forklarte at han ikke hadde sett noen u-båt men trodde sikkert eksplosjonen skyldtes en torpedo.

  ...