Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
6. desember 1941
Posisjon
Grand Manan Isl., NB
Årsak
Grunnstøtt
Last
Kull, stykkgods
Reiserute
Swansea, Wales - St. John, New Brunswick
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
41
Fanget
0
Omkommet
0
Savnet
0
 • Referat

  Dato
  14. desember 1941
  Sted
  St. John

  ...

  Kaptein A. Hansen fremstod ... Etter dagboken var blitt oplest blev følgende spørsmål rettet til kapteinen:

  S. Hvordan og når hendte ulykken?

  Sv. Fulle detaljer er fremholdt i det vedlagte journalutdrag.

  Sp. Var der noen feil eller mangler ved skibet, dets instrumenter eller utstyr?

  Sv. Radiosenderen var ikke istand.

  Sp. Hvor lenge var radioen ikke istand?

  Sv. To døgn før strandingen.

  Sp. Var De istand til å få peilinger før ulykken?

  Sv. Ja skibet var utstyrt med peileapperat, og vi fikk peilinger fra Sble Island, Halifax fyrksib, Seal Island og Lurcher fyrskib. Da det ikke var flere radiofyrer kunne vi ikke få flere peilinger. Vi kunne heller ikke ta peilinger fra land, da senderen ikke virket.

  Sp. Hvem av skibets offiserer hadde vakt ved strandingen?

  Sv. Alle offiserer inkluderet myselv var på broen.

  Sp. Hvor lenge hadde De vært på broen sammenhengende før ulykken?

  Sv. Jeg var oppe sammenhengede i to dage og to netter på grunn av tykt og tåket vær.

  Sp. Var der en mann på utkik?

  Sv. Ja.

  Sp. Hvad var hans navn?

  Sv. Matros Meling var på utkik.

  Sp. Hvem var tilrors?

  Sv. Lettmatros T. Jensen var tilrors.

  Sp. Når og hvor ble kompassene sist korrigeret?

  Sv. 25. juli 1941 i Halifax, Nova Scotia.

  Sp. Er skibet blitt degauset?

  Sv. Ja.

  Sp. Mener De at deivsjons tabellen De fikk da kompassene ble korrigeret kan stoles på?

  Sv. Ja men i 18 dage før strandingen hadde jeg ingen anledning til å ta Azimuth, og som følge herav kan jeg ikke vær sikker på om kompassene var helt korrekt.

  Sp. Hvad virkning tror De at degaussing kablene hadde på Deres kompasser?

  Sv. fra 4 til 6, og opp til 15 grader, avhenging av den styrte kurs.

  Sp. Hadde de påbudte båtmanøvrer blitt avholdt?

  Sv. Ja.

  Sp. Var der begått noen feil eller forsømmelse av kapteinen, mannskapet, losen eller andre dertil hørende personer?

  Sv. Ikke såvidt jeg vet.

  Sp. Var der noen feil ved karter, fyrbøier eller seilingsmerker o.l.?

  Sv. Jeg kan bare henvise til rettelsene i kartet.

  Sp. Hvordan var vær, vind og sjø før og under ulykken?

  Sv. Fulle oplysninger fremgår av journalutdraget.

  Sp. Hadde offiserene vanligvis adgang til kartene?

  Sv. Alle karter og farvannsbeskrivelser var tilgjengelig for offiserene.

  Sp. Var der en certifikeret los eller kjentmann ombord?

  Sv. Nei.

  Sp. Hvor var utkiken plasseret?

  Sv. På bakken.

  Sp. Hvor mange mann var på vakt foruten offiserer, utkik og rormann?

  Sv. En ekstra.

  Sp. Hvem korrigerte kompassene?

  Sv. Kompasskorrigør W. A. Innes.

  Sp. Når var den siste undersøkelse av kompassene foretatt?

  Sv. Siste kompassundersøkelse var på reise fra Montreal til England, i oktober.

  Sp. Hadde skibet slagside før ulykken?

  Sv. Nei.

  Sp. Hvem ga ordre til siste kursforandring?

  Sv. Det gjorde jeg.

  Sp. Hvor skulle skibet ha befunnet seg ved grunnstøtningen ifølge bestikket fra siste observasjon?

  Sv. N 44 28', V 66 19, omtr. 118 gr. - 19 miles fra White Head Island.

  Sp. Var der tatt hensyn til strømmen i bestikkoppgjøret?

  Sv. Ja.

  Sp. Ble det tatt lodskudd for grunnstøtningen?

  Sv. Fire loddskudd ble tatt hvilket fremgår av dagboken.

  Sp. Når ble den siste observasjon tatt, og hvad var resultatet?

  Sv. Ingen pålitelig observasjon var tatt på grunn av disig og tåket vær.

  Sp. Hvad slags loddemaskin ble brukt?

  Sv. Thomson's loddemaskin.

  Sp. Når ble loddeapperatet sist kontrollert?

  Sv. Såvidt meg bekjent har loddemaskinen ikke vært kontrolleret, men såvidt jeg vet har alle loddskudd vært riktig.

  Sp. Hvad slags log ble benyttet?

  Sv. Walkers Patent Log.

  Sp. Hvilken fart gikk skibet med før og ved grunnstøtningen?

  Sv. Dead Slow, de siste 20 minnutter før grunnstøtningen gjorde skibet bare 1 mile etter patentloggen. Maskin dagboken gikk tapt under strandingen, og jeg kan derfor ikke fastsette antall omdreininger pr. minut.

  Sp. Hadde noen av vakten på dekk drukket berusende drikke?

  Sv. Ikke såvidt mig bekjendt.

  Sp. Har kapteinen noe annet å fremføre i forbinnelse med ulykken.

  Sv. Nei.

  Sp. Hvad var ifølge kapteinens mening, årsaken til ulykken?

  Sv. Etter min mening var strøm og tåke skyld i strandingen, og en medvirkende faktor må det sies å være at radiofyret på Lurcher Island fyrskib, som man tok peilinger av med peileapperatet, var i 180 grader, i hvilken stilling det ikke er helt å stole på, idet peileapperatet står like foran skorstenen, hvilket gjør at skorstenen kommer mellem peileaparatet og radiofyret.

  Sp. Hvor lenge har De vært med "Hada County"

  Sv. I 14 år, som 3. styrmann, 2. styrmann, 1. styrmann og fører.

  Sp. Hvor lenge har De vært fører?

  Sv. To måneder.

  Sp. Er det noe mere De ønsker å tilføie?

  Sv. Nei

  ....

  ... 1ste vidne 1. styrmann H. andersen, som besvarte følgende spørsmål:

  Sp. Har De hørt opplesningen av journalutdraget?

  Sv. Jeg har, og finner det å være riktig.

  Sp. Hvem førte dekksdagboken?

  Sv. Det gjorde jeg.

  Sp. Undersøkte De kursen De styrte like før strandingen?

  Sv. Ja.

  Sp. Var det Deres vakt på broen?

  Sv. Nei, 2. styrmann var på vakt. Jeg løste 2. styrmann av et kvarter før tre, og fra da av inntil strandingen, hjalp jeg kapteinen med navigeringen. 2. styrmann var optatt med å lodde og 3. styrmann og telegrafisten passet peileapparatet.

  Sp. Hvor lang tid gikk der fra skibet kom av inntil det støtte igjen?

  Sv. Bare ett par minutter, og det var ikke tid til å bruke maskinen eller til å ankre.

  Sp. Fant De noen feil med kompassene?

  Sv. Ikke såvidt jeg vet.

  Sp. Hvor lenge har De vært 1. styrmann på "Hada County"?

  Sv. To måneder.

  Sp. Hvor lenge har De vært med "Hada County"?

  Sv. Fem år, som 3. styrmann, 2. styrmann og 1. styrmann.

  Sv. Er det noe videre som De ønsker å tilføie til det avgitte vitneprov?

  Sv. Jeg kan bare henvise Dem til journal-utdraget.

  ...

  Derpå fremsto som 2det vitne O. Karlsen, 2. styrmann på "Hada County" som forklarte, som svar på følgende spørsmål:

  Sp. Har De hørt opplesningen av journalutdraget?

  Sv. Ja, og jeg finner det å være riktig.

  Sp. Løste 1. styrmann Dem av klokken kvart før tre?

  Sv. Ja.

  Sp. Gikk De da for å ta loddskudd?

  Sv. Ja.

  Sp. Var det Deres vakt på dekk?

  Sv. Min vakt var fra kl. 12 middag til kl. 16.00.

  Sp. Undersøkte De kursen som ble styret på Deres vakt?

  Sv. Ja.

  Sp. Var De helt sikker på at loddskuddene De tok var riktig?

  Sv. Ja.

  Sp. Hvad slags loddemaskin ble benyttet?

  Sv. En Thomson's loddemaskin.

  Sp. Hvor lenge mellem tidspunktet da skibet først kom av, inntil det støtte igjen?

  Sv. Meget få minutter.

  Sp. Er det noe videre De ønsker å tilføie?

  Sv. Nei.

  ...

  Derpå fremsto som 3die vitne, T. Bjørnsen, 3. styrmann på "Hada County" som svarte på følgende spørsmål:

  Sp. Har De påhørt opplesningen av journal-utdraget, og var det riktig?

  Sv. Ja.

  Sp. Hjalp De telegrafisten med å ta peilinger på peileapperatet?

  Sv. Ja.

  Sp. Fant De at peileapperatet ga gode peilinger?

  Sv. Ja.

  Sp. Fant De noen plutselige forandringer?

  Sv. Nei.

  Sp. Når var De på vakt?

  Sv. Fra kl. 8 til kl. 12.

  Sp. Hørte De tåkehornet på Lurcher Fyrskib?

  Sv. Ja, aktenfor tvers, og det stemte med min radiopeiling.

  Sp. Fandt De noen feil ved kompassene?

  Sv. Ikke såvidt jeg vet.

  Sp. Hvad er Deres mening om årsaken til ulykken?

  Sv. Tåken og strømmen.

  Sp. Er det noe videre De ønsker å tilføie?

  Sv. Nei.

  ...

  Derpå fremstod som 4de vitne, R. A. Clarke, telegrafist på "Hada County" som forklarte seg som svar på følgende spørsmål:

  Hr. Clarke forklarte at han ikke forstod Norsk, og av den grunn ikke kunne innestå for riktigheten av journalutdraget som var opplest for vitnet.

  Sp. Hjalp De 3. styrmann med å ta peilinger fra Lurcher fyrskib?

  Sv. Ja.

  Sp. Fant De peileapperatet i god stand?

  Sv. Ja.

  Sp. Hvor lenge hadde senderen vært i ustand?

  Sv. Fra 4. desember 1941.

  Sp. Var det mulig å reparere senderen?

  Sv. Jeg tror feilen var i det magnetiske relais og det var derfor umulig å reparere det i sjøen.

  ...

  Derpå fremstod som 5te vitne, O. Sætherbø 2. maskinist på "Hada County" som forklarte som svar på følgende spørsmål:

  Sp. Har De hørt opplesningen av journalutdraget`?

  Sv. Ja, og jeg finner at det er iorden.

  Sp. Hadde De vakt ved strandingen?

  Sv. Ja, min vakt var fra 16 til 20 og jeg iom på vakt like før strandingen.

  Sp. Hvad skjedde med maskin dagboken?

  Sv. Jeg etterlot dagboken i maskinrummet da jeg gikk av vakt kl. 20.00.

  Sp. Hvad var maskinens fart før strandingen?

  Sv. "Dead Slow".

  Sp. Er der noe mere De ønsker å tilføie?

  Sv. Nei jeg kan bare henvise Dem til journalutdraget.

  ...

  Derpå fremstod som 6. vidne, T. Jensen, Lettmatros på "Hada County" som svarte på følgende spørsmål:

  Sp. Hørte De opplesningen av Journalutdraget?

  Sv. Ja og jeg finner det å være iorden.

  Sp. Hadde De vakt ved strandingen?

  Sv. Ja, jeg var tilrors.

  Sp. Erindrer De kursen De styrte før strandingen?

  Sv. Ikke akkurat, men det var omkring Nord.

  Sp. Kan De huske ordren som ble gitt like før strandingen?

  Sv. Hårdt babord, og skibet svinget rundt til Sydvest og skibet strandet.

  Sp. Er det noe mere De ønsker å forklare?

  Sv. Nei.

  ...

  Deretter fremstod som 7. vitne, O. Meling, matros på "Hada County" som forklarte som svar på følgende spørsmål:

  Sp. Hørfte De opplesningen av journalutdraget?

  Sv. Ja og jeg finner det i orden.

  Sp. Var De på utkik på den tiden?

  Sv. Ja.

  Sp. Hvor oppholdt De dem?

  Sv. På bakken.

  Sp. Kunne De se noe?

  Sv. Været var så tykt og tåket at jeg ingenting kunne se.

  Sp. Hørte De noen brækninger, eller så De noen strømhvirvler over grunnen?

  Sv. Nei.

  Sp. Hvor lenge hadde De vært på utkik ved strandingen?

  Sv. Fra kl. 16.00.

  Sp. Er der noe annet De ønsker å tilføie?

  Sv. Jeg så ingenting og hørte ingen tåkesignaler.

  ...

  Etter at vitnet hadde trukket seg tilbake ble kaptein A. Hansen innkaldt, og det ble stillet ham følgende spørsmål:

  Sp. Hvor lenge mellem tidspunktet da skibet først kom av, inntil det strandet igjen?

  Sv. Bare ett par minutter.

  Sp. Anser De at De hadde tid til å bruke maskinen eller la gå ankrene før skibet støtte igjen?

  Sv. Nei.

  Sp. Hvad ble der av maskindagboken?

  Sv. Både hoved journalen og kladde journalen gikk tapt under forvirringen da vi forlot skibet.