Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
31. oktober 1943
Posisjon
Nord-Atlanteren, N 45o05', V 20o26'
Årsak
Torpedert [av tysk ubåt]
Last
Kopper-kis
Reiserute
Huelva - Gibraltar - Ardrossan
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
3
Fanget
0
Omkommet
0 [31]
Savnet
31
 • Referat

  Dato
  9. november 1943
  Sted
  Glasgow
  Administrator
  Generalkonsul L. Offerdahl

  ...

  1. vidne (Gunnar Johansen, matros/kanoner) framla en i samråd med de to andre vidner utarbeidet rapport angående krigsforliset. ... Vidnet tilføyer at han lå tilkøys i en fyrbøterlugar da torpederingen fant sted. Sammen med ham var der 3 mann til, 2 fyrbøtere og en engelsk messegut. Samtlige sprang straks opp på båtdekket hvor der var endel av mannskapet. Skipet sank momentant og vidnet ble dradd ned av dragsuget. Da han kom opp igjen fikk han klamret seg til en livbåttank. Han så ikke noget til de andre, men oppdaget litt senere 3die vidne på en flåte. Han vet ikke hvor lenge han lå og fløt i sjøen da han ble tatt opp av en britisk destroyer, som umiddelbart efter ved en livbåt tok opp de to andre. Vidnet var meget utmattet og kan ikke si hva der ble foretatt fra destroyerens side for å muligens finne andre overlevende. Han vet at destroyeren gikk stadig rundt stedet hvor "Hallfried" gikk ned.

  Dagen før eller muligens to dager før torpederingen var der kommet melding om at der var ubåter i farvannet, men Der skulde være 60 skib i den samme konvoy. "Hallfried" hadde nr. 24 i konvoyen. Vidnet kan ikke uttale seg om de øvrige mannskapers skjebne. Skibet gikk ned så hurtig at det hele dreiet seg om sekunder.

  ...

  2. vidne (Jacob Gjøseter, matros/kanoner) henholder seg til rapporten men med hensyn til båtens sjødyktighet vil han bemerke at "Hallfried" hadde vært i kollisjon en tid iforveien. Den skade som da oppstod var midlertidig utbedret i Gibraltar med påsetning av cementbloks. Vidnet hadde vakt ved maskingeværet på toppen av broen, da torpederingen fant sted. Da det smaldt stupte vidne med en gang i sjøen, da skipet sank hurtig. Han ble tatt med av dragsuget og da han kom opp igjen fikk han tak i noen vrakstumper, som han fløt på. Han så absolut ikke noget til de andre unntagen 3die vidne på flåten. Vidnet ble tatt opp av en båt fra destroyeren. Vidnet anser det usandsynlig at nogen flere kan være blitt reddet. Mens han lå isjøen så han to av skibets flåter, men såvidt han kunne se var der ingen på dem. Under torpederingen var det stille og pent vær og ingen sjø.

  ...

  3die vidne henholdt seg til rapporten men tok det samme forbehold med hensyn til skibets sjødyktighet som forrige vidne. Vidnet oppholdt seg midtskibs på brodekket da torpederinigen fant sted. Han hadde da frivakt. Da den første torpedoen kom ble bena slått under ham og før han fikk anledning til å hoppe overbord kom den annen torpedo. Skibet sank momentant og vidnet ble dradd med ned. Han kom opp igjen i nærheten av en flåte, som han fikk klatret seg opp på. Han hørte noen skrike men kunne ikke se noen. Det var litt dønning.

  ...