Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
27. februar 1942
Posisjon
Tobruk
Årsak
Bombet, skadet under lossing og slep. Berget til slutt.
Mannskapsliste
Delvis
Reddet
0
Fanget
0
Omkommet
0
Savnet
0
 • Referat

  Dato
  14. mars 1942
  Sted
  Alexandria
  Administrator
  Midlertidig fg. konsul Asger Grymer

  ...

  Fremstod Kaptein Anton Tollefsen ...

  Kapteinen fremla utdrag av skibsjournalen som sammenholdtes med skibsjournalen og viste sig i alt vesentlig å stemme overens med samme. Kapteinen henholder sig til det i journalen anførte og har intet ydderligere å tilføje. På forespørgsel meddelte han:

  At skaden i Tobruk blev forårsaket av bomber fra fiendtlige fly, som faldt i nærheten av skibet

  at der ikke var noen eksplosjon ombord;

  at de skader som senere blev tilføjet skibet ikke var forårsaket på grunn av fejl fra skibets mannskaps side;

  at alt blev gjort for at begrense skaden til det mindst mulige;

  ...

  ... 1ste vidne: 1ste styrmann Sverre Aanonsen som forklarer at han er bekjendt med det fremlagte journalutdrag, hvortil han intet har å tilføje.

  På forespørgsel meddeler vidnet:

  at der ingen tvil kan være om at skaden i Tobruk blev forårsaket av bomber fra fiendtlige fly;

  at skaden som blev forårsaket mens skibet lå langs siden av et vrak i Tobruk utelukkende var på grunn av dårlig vær og skibets slagside;

  at han er sikker på at det ydderste blev gjort fra skibets side for å undgå skade på skibet;

  ...

  Fremstod annet vidne: annen maskinist Øivind Johnsen som forklarer at han er bekjendt med det fremlagte journalutdrag hvortil han ønsker at tilføje at da bomberne faldt i Tobruk slog lyset ut og hjelpemotorene sakket. Dette blev reparert og motorene fungerte igjen normalt. Strøm blev satt på ankerspillet og lensning av maskinrummet blev øjeblikkelig sat igang. Derefter blev vanntette dør til tunnellen stengt. Enda steg vannet så fort at lensepumpene stoppet av sig selv og ventilene til disse blev stengt. Efter å ha været ordret til livbåtene kom vidnet igjen tilbake og gikk tilbake i maskinrummet. Da der blev gitt ordre fra broen om å starte sagte fart fra bagbords motor var vannet så høit i maskinrummet at det var umulig å få åpnet startetankene. Ydderligere har vidnet intet å tilføje.

  På forespørsel meddeler vidnet:

  at da bomberne faldt stod hovedmotorene stille men hjelpemotor 1 og 3 var igang for det nødvendige arbeide;

  at det er utelukket at skaden som blev forårsaket på skibet i Tobruk skyldes skibet selv, men var forårsaket av luft og vanntrykk fra fiendtlige bomber som faldt i nærheten av skibet.

  ...

  Fremstod 3die vidne: Motormann Egil Kaare Aamodt, som forklarer at han er bekjendt med det fremlagte journalutdrag, hvortil han intet har å tilføje.

  På forespørsel meddeler vidnet:

  at han er sikker på at skaden som blev forårsaket på skibet i Tobruk var en følge av bomber fra fiendlige fly;

  at der ikke var nogen eksplosjon i maskinrummet.

  ...

  Fremstod 4de vidne: Matros Anton Jaastad, som forklarer at han er bekjendt med det fremlagte journalutdrag hvortil han intet har å tilføje.

  På forspørsel meddeler vidnet:

  at han da bombene faldt i Tobruk befandt sig på poopen. Han følte at skibet blev sterkt rystet og straks efter begyndte det å synke;

  at der ikke var nogen eksplosjon på skibet selv og at han er sikker på at skaden blev forårsaket av bomberne fra de fiendtlige fly;

  at så vidt han kan sige skyltes den ydderlige skade som senere blev tilføjet skibet ikke noen feil fra mannskapets side.

  ...