Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
27. februar 1942
Posisjon
Tobruk
Årsak
Bombet, skadet under lossing og slep. Berget til slutt.
Mannskapsliste
Delvis
Reddet
0
Fanget
0
Omkommet
0
Savnet
0
 • Utdrag av M/s. "Harboe Jensens" dekksdagbok.

  Fredag den 27. februar 1942

  Kl. 9.00 tok losen ombord utenfor Tobruk. Kl. 9.30 ankom til Tobruk, dypg. F. 16'6" A. 19'00".

  Kl. 11.50 flyangrep, flere bomber eksploderte like ved, og en så nære om styrbord at den forårsaket stor skade skroget og maskineriet. Inventar i de forskjellige lugarer helt og delvis ødelagt. Bestikk og styrehustak samt telegrafstasjonen utsatt for voldsomme påkjenninger og skadet.

  I maskinrummet opstod svær lekasje, vannet steg hurtig og der rapporteredes at hjelpemotorene ville stå under vann og stoppe om noegen minutter. Skibet begynte å krenge sterkt til styrbord, livbåtene blev derfor satt på vannet og en del av mannskapet beordret i båtene. Der kom imidlertid straks to taubåter samt mannskap fra land til assistanse. Man hev ankeret op og skibet blev, efter en marineofficers anvisning, tauget inn på grunt vann inntil det tok bunnen på havnens sydside. Fortøininger sattes ut på beste måte fra baug og akterende. Likeledes varpanker. Loddskudd viste 17 fot forut 19 fot på begge sider midtskibs og 22 fot akterut. Maskinrummet fylltes med vann som viste sig blandet med smørolje og dieselolje og seeg efter hvert ut i lasterummene for og akter inntil det nådde høide med sjøen utenbords.

  Senere dykkerundersøkelse viste lekasje utenfor maskinrummet på flere steder, likesom det må antaes at intaksventilene var beskadiget og forårsaket den store lekasje. Lossningen av lasten begynte kl. 19.00 og fortsatte natten igjennem.

  Lørdag den 28. februar 1942.

  Lossningen fortsattes for håndkraft og taljer.

  I for-rummet var all last i under-rummet og frktdekk under vann, samt en del av lasten i tyskendekk. I akter-rummet var all last i under-rummet under vann, og ca. tre til fire fot over tyskendekket. Ved peiling av tankene fandtes henholdsvis 18 og 19 fot vann i nr. 1. og 2 tank, og ca. 20 fot i lasterummene forut og akter.

  Søndag den 1. mars 1942.

  Kl. 9.00 kom bergningsmannskap og en taugbåt med tre pumper som blev anbragt på akterdekk hvorfra ledning tilførtes maskinrummet, en i akter-rummet med ledning til tunellbrønnen, samt en i for-rummet. Dykkere igang med tettning av lekasjene. Vannet steg efter hvert og stod ca. to fot op i mannskapslugarene i forkant. Mannskapet måtte derfor flytte midlertidig ut inntil skibet blev lenset. Livbåtene midtskibs var blit beskadiget og lekke. Redningsflåtene var også beskadiget og utstyret i styrbords flåte gått tapt.

  Mandag den 2. mars 1942.

  Kl. 9.00 begynte pumpingen avvannet i akter-rummet, og kl. 11.25 fra maskinrummet, kl. 13.00 fra for-rummet. Pumpingen fortsattes natten igjennem.

  Tirsdag den 3. mars 1942.

  Kl. 5.30 var skibet flytende. Lossningen fortsattes på beste måte for håndkraft og taljer.

  Da der ingen civile myndigheter var på stedet, kunde der ikke innleveres protest eller bli avholdt sjøforklaring.

  Kl. 11.00 lot gå fortøiningene i land samt varpankeret, og halte langs sinden av vrak "Bankura" hvortil man fortøiet på beste måte assistert av to taubåter. Der blev tilkoplet strømførende kabler fra minefeier "Skudd 5", slik at skibets egne vinsjer kunne benyttes ved lossningen. Kl. 16.00 sluttet lossningen fordagen.

  Dykkere og det øvrige bergningsmannskap fullførte tettingsarbeidet utenbords og innebords i maskinrummet. Tre bunnventiler og avløpbsrørene blev tettet.

  Onsdag den 4. mars 1942.

  Kl. 7.00 fortsattes lossingen fra samtlige luker med skibets egne vinsjer. Sterk vind og dønning i havnen. Skibet får slagside til babord, støter hårdt mot vraket og får betydelige skader til stross for at der er blitt satt ut diverse fendere på beste måte. Lister og treverk rundt vinduerne på undre bro sterkt beskadiget. Teakrekkvekene knekket og vinkeljern og støtter bøiet. En taubåt fortøiet langs styrbord side, for å gi steam til pumpene, forårsaket stor skade på rekkverker samt plategangen ved hoved dekk om styrbord. En svanehals til bunntankene blev knekket.

  Babords anker med ca. 15 favner kjetting blev hevet op på fordekket og ankeret frasjaklet for å gjøre kjettingen klar til slepning.

  Torsdag den 5. mars 1942

  Kl. 8.00 fortsattes lossningen.

  Fremdels sterk vind og dønning i havnen. Skibet får ytterligere skader på babord side øvre og undre bro. Skansekledninger og plateganger rundt vinduerne er blitt bulet, vinkler og støtter bøiet. Rekkvekene på babord side sterkt beskadiget.

  Lossingen av lasten fortsattes.

  Lensingen av vannet i lasterum og maskinrum fortsettes fra tid til annen.

  Fredag den 6. mars 1942.

  Kaptienen mottok sjødyktighets erklæring, sjødyktighetsattest undertegnet av 1. comm. L. W. Hailstone, av bergningselskabets officer D. Collins, samt av base engineer W. Kennart.

  Det ble nødvendig å la gå varpankeret med 90 favner wire; likeledes ca. 60 favner 3/4" fortøiningswire brakk og gikk tapt. Kunde ikke skaffes tilbake før avgang.

  Lørdag den 7. mars 1942.

  Kl. 7.30 H.M. tugboat "Monance" langs siden, sleperen klargjort og kl. 7.40 halte ut fra havnen assistert av to andre taubåter.

  Kl. 8.00 passerte entrancen, lot sleperen gå ut full lengde, og slepningen begynte escortert av to destroyere, en minefeier, samt en mindre hvalbåt.

  Mandag den 9. mars 1942.

  Kl. 8.35 passerte yttre bøie utenfor Alexandria. I det taubåten svinget rundt utenfor moloen, sprang sleperen. Man gikk straks igang og frasjaklet og lot gå 30 favner kjetting som blev påsatt bøie merket "Harboe Jensen" fra bøien to man følgende peilinger: Ras El Tin i 75 grader og Great Pass Beacon 175 grader rettvisende.

  Ny taubåt, "Respond" langs siden, og ny sleper ombord. Kl. 11.00 fortsattes slepningen inn havnen.

  Kl. 3.00 fortøiet langs siden av s/s "Alisa". Dypg. F. 12'3" akter 17'1". Under fortøiningen randt taubåten hårdt mot akterenden som blev sterkt bulet og skadet. Dekksplankene blev brutt op og deksplatene bulet, også rekkverkene blev bøiet inn.

  A. Tollefsen, Fører

  K. Johansen, 1. maskinist

  Sv. Aanonsen, 1. styrmann

  Øivind Johnsen, 2. maskinist

  E. Aamodt, motormann

  A. Jastad, matros