Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
13. mai 1942
Posisjon
Ved Port Said
Årsak
Minesprengt, satt på grunn
Last
Bygg, stål, stykkgods
Reiserute
Basra - Port Said - Beirut - Haifa
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
36
Fanget
0
Omkommet
2 [2]
Savnet
0
 • Referat

  Dato
  19. mai 1942
  Sted
  Port Said
  Administrator
  Ulønnet visekonsul R. H. Elkington

  ...

  Kaptein Josef Jensen fremsto ...

  "Hav" avgikk fra Basra 21. april med en ladning bygg bestemt for Middle East. Ved avgangen var skibet i enhver henseende i full sjødyktig stand. Han fremla skibets dagbok og et utdrag av denne om begivenheter hendt på reisen. ...

  Journal-utdraget ble sammenlignet med dagboken som det i alt vesentlig stemte overens med. Kapteinen henviste til innholdet av journal-utdraget og erklerte videre at liket av Einar Enerud var funnet i sjøen og begravet i Port Said den 15de mai samt at dødsanmeldelse var sendt til en Norske Generalkonsul i Cairo, og også innrapporteret til The Norwegian Shipping & Trade Mission i London pr. telegram. Liket av Alfred Lund var ennu ikke funnet. The British Fleet Salvage Officer, Hr. Wheeler, og Lloyds surveyor var ombord 16. mai for å bringe på det rene skadens omfang, men kunne ikke fulllføre sine undersøkelser uten dykker-rapport, som ikke kunne fåes, da man hadde mistanke om at der var miner i nærheten av "Hav", og Marine autoritetene ennu ikke hadde gitt dykkeren tillatelse til å gå ut til vraket. Ingen skritt kan taes for å bjerge lasten førend skadens størrelse er blitt bragt på det rene, og Lloyds pålegg gitt.

  I overensstemmelse med The Fleet Salvage Officer, Lloyds Surveyor samt Nortraship's representant samtykket jeg i å overføre til M/S "Vilja": 1 livbåt, 1 ny 8" manila trosse, en ny 3" wire, 12 livbelter, 1 skibsklokke og en dag-morselampe samt et kvantum proviant som er verdsatt i overenstemmelse med de omtrentlige priser på stedet i forståelse med kapteinen på "VILJA" og Nortraship's representant.

  ...

  ... første vitne, 1ste styrmann Knut Hansen som forklarte at han hadde ført dagboken, og hadde skrevet det journal-utdrag som var fremlagt idag. Han erklerte videre at han ingenting mere hadde å tilføie hvad der sto i dagboken, ...

  2det vitne, maskinmester Arne Berntsen, fremsto da og forklarte at han hadde intet videre å tilføie, hvad der sto i dagboken, ...

  3die vitne, Torkildsen, fremsto og forklarte at han arbeidet med falltrappen, da der oppsto en eksplosjon og vannet ble kastet over dekket. Da vannet rant bort gikk jeg opp på styrbord side av båtdekket, hvor jeg møtte stuerten, og vi bestemte oss for å gå akterut hvor vi satte en båt på vannet og tok 3 av mannskapet som var såret, til hospital-skibet "ABA". Vi returnerte derpå til "HAV" og ble ombord til den 16de mai da jeg gikk i land.

  ...

  4de vitne, Amundsen fremsto og forklarte at han var på poopen da eksplosjonen inntraff. Jeg gikk da oppi livbåten sammen med noen andre, og låret den på vannet. Vi tok da tre av de sårete menn til hospitalskibet og returnerte til "HAV" så snart som mulig og avventet kapteinens ordre. Han sa at vi måtte bli ombord og passe på skibet.

  ...

  5te vitne, fremsto Moholdt som forklarte at han arbeidet med fallreptrappen midtskibs da der inntraff en eksplosjon like under ham. Jeg gikk da akterut på babord side, kom opp i livbåten og brakte tre sårete til hospitalskibet. Jeg gik da ombord igjen i "HAV" og ble der til den 16de mai da jeg kom i land.

  ...