Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
8. desember 1941
Posisjon
7o45' N.Br. og 107o2' L.O.Gr.
Årsak
IKKE FORLIST - oppbragt av japanerne og senere beslaglagt
Last
Stykkgods
Reiserute
Hongkong - Bangkok
Mannskapsliste
Delvis
Reddet
72
Fanget
0
Omkommet
0 [0]
Savnet
0
 • s.s. "HELIOS". Utdrag av skibets dagbok (kladden).

  Avgikk fra Hong Kong torsdag den 4de desember 1941 kl. 12.15 bestemt for Bangkok. Lasten bestod av ca. 100 tons stykkgods, og man hadde 78 kinesiske dekkspassasjerer og 5 sekker post. Besetningen bestod av 6 norske offiserer samt 66 kinesere ialt 72 mann.

  Man seilte efter opgitt rute og der er intet at bemerke før Mandag den 8de desember kl. 6.20 fm. da skibet e.b. befandt sig på 7o45' N.Br. og 107o2' L.O.Gr. Man blev da stoppet av en japansk destroyer, en offiser og endel bevebnede marinesoldater kom ombord, skibets trådløse station blev satt ut av funksjon, og skibets papierer blev undersøkt. Man fikk ordre om at ankre hvor man var og avvente nærmere ordrer. Kapteinen protesterte skriftlig mot opbringelsen da såvidt ham bekjendt ingen krigstilstand eksisterte mellem Norge og Japan, og kapteinen på destoyeren blev gjort bekjendt met at man kun hadde proviant for kortere tid. Trustlageret i maskin blev opptatt og tatt ombord i destroyeren og denne fortsatte derefter videre. Alle livbåter var gjort klar med ekstra proviant og vann og livbelter blev utdelt til passasjerer og mannskap. Kl. 11.20 fm. kom en japansk krysser langs siden med hvem man utvekslet signaler. 3 offiserer og endel marinesoldater kom igjen ombord og undersøkte skibet papirer samt offiserernes lugarer. Begge omformere til den trådløse station blev fullstendig ødelagt og forbindelsesarmen til reverseringen på hovedmaskin blev tatt ombord i krysseren. På kapteinens forespørsel om der var utbrutt krig fikk man intet svar.

  Tirsdag den 9de desember kl. 6.25 kom krysseren tilbake og leverte forbindelsesarmen til reverseringen, krysseren fortsatte derefter videre. Kl. 10.50 fm. kom destroyeren tilbake og hadde med sig trustlageret, skibets maskinmester fikk ordre at montere dette hurtigst mulig og være klar til at gå så snart dette var ferdig. Skibets fører fikk ordre om at gå til Pulo Condore hvor man ville bli møtt av et vaktskib, han blev oplyst om at hvis han ikke nøyaktig fulgte ordre vilde skibet bli senket. Kl. 12 md. hev op anker og satte kurs for Pulo Condore. Kl. 17.40 kom et japansk vaktskib langs siden som fulgte skibet inn på havnen (Great Bay) hvor man ankret kl. 18.20 på 6 fv. vann.

  Fredag 12. desember man fikk ordre til at være klar i maskin til kl. 8 fm. Kl. 8.25 hev op anker og styrte ut fra havnen sammen med et fransk skib ledet av vaktskibet. Kl. 8.40 fikk man signal fra vaktskibet om at tørne rundt og gå inn på havnen igjen. Kl. 9.05 ankret på den gamle plass.

  Søndag 14. desember kl. 14 hev op anker og styrte ut fra havnen sammen med 2 japanske vaktskib. Der blev satt kurs for C. St. James, skibet blev mørklagt.

  Mandag 15. desember kl. 6.50 fm. ankret ved C. St. James. Senere på dagen fikk man ordre at skifte lenger inn og ankret nær vaktskibet.

  Tirsdag 16. desember. - Tilankers C. St. James. Kl. 5 fm. fikk man 3 japanske marinesoldater ombord som vakt. Skibets målebrev og nationalitetsbevis forlangtes utlevert for at bringes op til Saigon. Skibet mørklagt hver natt.

  Onsdag 17. desember - De japanske marinesoldater forlot idag skibet. Søndag 21 desember Kapteinen fikk ordre om at komme ombord i vaktskibet for at bli med op til Saigon. Ved ankomsten Saigon insisterte han på at der måtte bli sendt proviant ombord i "Helios" da det begyndte at bli smått med mat. Han blev holdt i forvaring om natten og neste morgen blev han hentet av en offiser som oplyste ham om at Norge hadde erklært Japan krig, men at vi ingen overlast vilde lide hvis deres ordre strengt blev efterfulgt. Kapteinen blev derefter igjen sendt ombord i vaktskibet og sendt ombord i "Helios". Om eftermiddagen kom der en båt med endel proviant langs siden.

  Tirsday 30. desember kl. 8.20 fm. kom endel japanske offiserer og marinesoldater ombord. Der blev heist japansk krigsflagg på skibet uten nærmere forklaring. Hev op anker og svinget rundt og foretok deviationsundersøkelser og da man var ferdig hermed fortsattes op til Saigon hvor man fortøiet i bøier kl. 15.00.

  Torsdag 1. januar 1942. Om formiddagen kom en offiser ombord for at få nærmere oplysninger, og samtidig blev kapt. og offiserernes lugarer undersøkt av soldatene.

  Søndag 4. januar de fleste av de kinesiske passajerer tatt iland, kun 4 blev igjen ombord. 5 sekker post for Bangkok blev tatt iland. Endel av lasten blev losset iland efterhvert.

  Tirsday 6. januar begyndte at innlaste ris, man skulde efrer sigende ta ca. 2000 tons herfor ukjendt bestemmelsessted. Lastet i dagene fra den 6te til den 9de ca. 2000 tons ris. Man inntok vann og proviant. Kl. 7. fm. dden 9de var all last inne. Skibet gjort sjøklart.. Dypg. F. 17'3", A. 18'6". En japansk marineoffiser og ca. 15 matroser skulde ta skibet nordover. Kapteinen fikk ordre at navigere efter offiserens anvisning. Kl. 10.30 lot gå i bøierne og styrte ned roveret efter losens anvisning. Kl. 15.40 kvitterte losen ved C. St. James. Man gikk ifølge med s.s. "Capella" av Panama. Søndag 11. januar kapteinen fikk ordre at gå til Fan Rang Bay. Kl. 13 ankeret her på 6 fv. vann. Her lå et annet norsk skib, s.s. "Ngow Hock" hjemmehørende i Oslo, man skulde ha følge med dette skib nordover. Mandag 12 januar kl. 5.40 fm. avgikk og på veien nordover anløp man Ving Thu Bay, avgikk herfra den 13. januar, anløp You Lin Kan Bay (Haina Isl.) hvortil man ankom den 15. januar. Avgikk herfra den 20. januar og ankom Hong Kong den 22de. Inntok her kull og proviant og de 4 gjenværende passasjerer samt commodores staff skibets kinesiske doktor og Thai clerk blev landsatt her. Avgikk fra Hong Kong den 25 januar og ankom til Hukae Bay Japan den 31. januar. Avgikk herfra under ledelse av et japansk vaktskib den 2den february og ankom Aino Ura samme dag. Tirsday 3. februar en japansk offiser og 4 sivile japanere var idag ombord for å få forskjellige oplysninger vedrørende skibet. De utgav sig for medlemmer av priseretten og forlangte utlevert skibets dagbok og endel av skibets gjenværende dokumenter. Søndag 8. februar en japansk marineoffiser kom ombord og meddelte føreren at skibet vilde bli tatt av de japanske marinemyndigheter men at det ville gå en tid før saken blev ordnet. Skibets norske offiserer vilde bli frigitt og tillatt at reise til en eller anden plass i Japansk okkupert China. På førerens forespørsel angående grunnen til opbringelsen av norske skib, da man hadde fått rede på at Norge ikke var i krig med Japn fikk man kun unvikende svar.

  Lørdag 28 febr. en marineoffiser fra Sasebo Naval Base kom ombord og skibets fører og offiserer måtte undertegne en erklæring om ikke at tjenestgjøre hos en japansk fiendtlig makt så lenge fiendtlighetene her ute varte mot at bli frigitt. Tirsdag 3. mars. idag kom japansk fører samt styrmenn og maskinister ombord, disse skal overta så snart skibet er utlosset. Onsdag 4. mars idag fikk fører og offiserer ordre om at pakke sitt tøi, og være klar til at forlate skibet. Kl. 12.30 kom en vaktbåt langs siden og man blev satt ombord i s.s. "Halldor" tilhørende samme rederi som også var beliggende her. Man blev her innkvartert i mannskapslugarerne sammen med endel norske og engelske mannskaper.

  Man var ombord i s.s. "Halldor" til den 8de mars da man blev sendt tilbake til s.s. "Helios" sammen med norske, engelske og kinesiske mannskaper. Man blev underrettet at man skulde være med skibet til Shanghai. Avgikk den 11. mars og ankom til Shanghai den 14. Skibet blev lagt i karantene.

  Shanghai 17. mars kl. 9 fm. blev alle norske offiserer hentet av en taugbåt og satt iland. Man blev først sendt til det japanske konsulat, og det Kgl. Norske Konsulat blev underrettet.

  Man blev mottatt av den norske konsul på bedste måte og efterhvert blev der sørget for innkvartering.

  Det bør bemerkes at man ingen forbindelse har hatt med land siden skibet første gang blev opbragt, og at gjentagne protester intet har nyttet.

  At ovenstående er overensstemmende med sannheten bevidnes:

  1ste styrmann

  2den styrmann

  Fører