Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
4. januar 1943
Posisjon
Benghazi
Årsak
Under orkan pårent av drivende skip slik at ankerkjettingen brakk. Strandet.
Last
Krigsmateriell
Reiserute
Under lossing
Mannskapsliste
Delvis
Reddet
58
Fanget
0
Omkommet
0
Savnet
0
 • Journalutdrag for s.s. "HELLAS"

  Fredag 25. desember 1942: Kl. 11.30 ankom og ankret på ytre havn i Benghazi lastet med militær-rekvisita, fra Alexandria. Dypgående F. 16' 09" A. 19' 08". Kl. 19.15 samme dag skiftet skibet ifølge losens anvisning og fortøiet innenfor moloen.

  Lørdag 26. desember 1943: kL. 7.30 kom los ombord og vi skiftet skibet inn til losseplass. Fortøiet med anker og 75 fv. kjetting ute forut, samt akterfortøiet i moloen. Kl. 11.00 begynte å losse i lektere.

  Søndag 27. desember 1942: Kl. 7.30 kom lossearbeiderne ombord og fortsatte lossingen men da der gikk en betraktelig sjø måtte man slutte lossingen og det ble ike mere lossing den dagen.

  Mandag 28. desember 1942: Kl. 8.00 fortsatte lossingen. Opprørt sjø og meget vanskelig å losse.Tanker og rennestener peilet og i orden. Kl. 17.00 kom los ombord og skibet ble skiftet til indre havn. Akterfortøiet til moloen og 75 fv. kjetting på styrbord anker.

  Tirsdag 29. desember 1942: Kl. 8.00 kom lektere langs siden og lossingen fortsattes. Peilinger viste lens skib. Kl. 17.30 sluttet lossingen.

  Onsdag 30. desember 1942: Kl. 8.00 fortsattes lossingen. Tanker og rennestener peilet og funnet iorden. Kl. 17.30 sluttet lossingen for dagen.

  Torsdag 31. desember 1942: Kl. 8.00 fortsattes lossingen. Tanker og rennestener peilet og funnet i orden. Kl. 17.30 sluttet lossingen.

  Fredag 1. januar -43: Kl. 7.30 fortsattes lossingen. Tanker og rennestener peilet og funnet i orden. Kl. 17.30 sluttet lossingen Nr 1. luken utlosset.

  Lørdag 2. januar -43: Kl. 7.30 fortsattes lossingen. Tanker og rennestener peilet og funnet i orden. Kl. 16.30 var Nr. 4 luken ferdiglosset. Kl. 17.30 stoppet lossingen. Fylte Nr. 5 ballast tanker.

  Søndag 3. januar -43: Kl. 8.00 kom lektere langs siden og lossingen fortsattes. Tanker og rennestener peilet og i orden. I løpet av formiddagen satte det inn med voldsomme regnbyger og storm fra SV. Kl. 12.30 sluttet lossingen på grunn av stormen. Alle luker dekket og forsvarlig skalket. Kl. 13.30 ble patrulje-skibet tilsagt at den måtte komme seg bort fra skibssiden, men dette ble ikke gjort. Maskinen ble gjort klar til øieblikkelig bruk. Stormen som etter hvert vokste til orkan med høi sjø, dreiet til vest kl. 14.00. Høi sjø som stadig brøt over moloen. På grunn av den høie sjø arbeidet skibet seg nærmere moloen med akterenden og nærmere vraket av "Hanna Møller" med baugen. Kl. 16.00 da vinden løiet litt hev vi skibet klar moloen og satte samtidig ut flere fortøininger akterut. Kapteinen hadde bedt autoritetene i land om assistanse men fikk beskjed om at ingen assistense kunne ytes. Voldsom vestlig orkan med høi sjø som brøt over moloen med stor kraft.

  Mandag 4. januar -43: Kl. 2.00, i en voldsom regnbyge, drev skibet igjen ned på moloen og mot "Hanna Møller". Skibet arbeidet hårdt mot vraket. Rennestener og tanker ble peilet og funnet i orden. Bad om assistense men fikk ingen. Kl. 7.00 ble tre store trosser og to wires satt ut forover fra bakken og bort på "Hanna Møller" og man fikk samtidig skibet klar av moloen. Skibet lå nu ganske bra. Kl 8.30 kom det britiske skib "s.s "Bantria", som hadde ligget fortøet til styrbord for "Hellas" drivende ned mot skibet. "Bantria's propeller huket seg fast i skibets ankerkjetting og brakk denne av ved 60 favner sjakkelen. Skibet ble nu liggende og trykket hårdt i mot "Hanna Møller", og en stunn senere fant man at skibet var blitt lekk i No 1 og No 2 rum, samt i maskinrummet.

  Lensepumpene ble straks satt igang og nødlensingen tatt i bruk. Kl. 14.00 forlot mannskapet skibet ifølge ordre. Kl. 15.00 gikk maskinistene fra borde, da de intet mere kunne gjøre, idet vannet steg i alle rummene. Kl. 16.15 forlot de britiske kanonerer, 1ste styrmann og kapteinen skibet, og omtrent en halv time senere sank skibet langs moloen, halvveis kantret over til babord med baugen noe dypere enn poopen. Vannet stod jevnt med kapteinens lugar og hele babord side var under vann. Offiserene og mannskapet ble av autoritetene brakt til en militær leir sammen med andre som hadde forlist. Skibets papirer ble bjerget.

  Tirsdag 5. januar -43: Så snart som det ble dagslyst gikk alle de norske samt de biritske kanonerer ombord igjen for å forsøke å bjerge skibets instrumenter. Ennu høi sjø men vinden i avtaende. Rigget opp en line fra midtskibet til moloen. Fikk i land tre sekstanter, kronometeret, 2 sett signal flagg, kartene samt radio apperatene. Resten var sjålet, såvel skibets som private effekter.

  Onsdag 6. januar -43: Kapteinen underrettet Nortraship i Suez om hvad der var hendt pr. telegram, da da stedets autoriteter bekreftet at skibet var totalt vrak. Kapteinen ba om å få et certifikat som gikk ut på det, og autoritetene lovet å utstede et.

  Torsdag 7. januar -43: Fikk beskjed om å forlate Benghazi på kort varsel. Bad påny autoritetene om de ville la meg få det lovete certifikat.

  Fredag 8. januar -43: Kl. 16.30 fikk vi alle beskjed om at vi skulle forlate leiren neste morgen kl. 7.00. Om kvellen ble kapteinen brakt til Benghazi. Autoritetene forlangte utdrag av dagboken. Et utdrag ble skrevet etter hukommelsen.

  Lørdag 9. januar -43: Sammen med andre forliste skibsmannskaper ble mannskapet på Hellas" sendt til Tobruk i store lastebiler. I Tobruk ble vi brakt til en militær leir, og senere sendt til Alexandria, delvis pr tog og lastebil.

  Fredag 15. januar -43: Kl. 12.00 ankom vi til Alexandria i lastebiler.

  H. Hannevold, 1ste styrmann

  Gustav Mikalsen, 2. maskinist

  Martin Halleland, Fører

  H. Jørgensen, 3. maskinist