Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
4. januar 1943
Posisjon
Benghazi
Årsak
Under orkan pårent av drivende skip slik at ankerkjettingen brakk. Strandet.
Last
Krigsmateriell
Reiserute
Under lossing
Mannskapsliste
Delvis
Reddet
58
Fanget
0
Omkommet
0
Savnet
0