Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
20. januar 1942
Posisjon
Rabaul havn
Årsak
Bombet av fly [japanske]
Last
Copra
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
31
Fanget
0
Omkommet
1 [1]
Savnet
0
 • Referat

  Dato
  13. august 1942
  Sted
  Sydney, N.S.W.
  Administrator
  Generalkonsul Platou
  Merknad
  30 av de 31 reddete påført "død" for hånd i mannskapslisten.

  ...

  Kaptein Gundersen fremla erklæring angående skibets krigsforlis datert Sydney N.S.W. 27. April 1942, og som kapteinen erklærer er fullt overensstemmende med virkeligheten. Kapteinen oplyser på forespørsel fra Generalkonsulen at han da angrept fant sted befant sigpå agentens kontor. Kapteinen oplyser at 3-4 dager før angrept var Rabaul utsatt for et annet luftangrep. Noen bomber falt, men anrettet ingen skade. Blinnalarm fant sted nesten daglig. Skibet var befraktet til Australian Government og Burns Pioøp Co. hadde båten denne turen og kapteinen forstod at båten var under Naval ordre. Det hadde tidligere ikke vært på tale å gå uten last. Hadde beskjed før skibet gikk fra Sydney om å laste 2-3000 tonn copra og blev det endelig bestement, gjennem Naval Control i Rabaul at skibet skulde laste 6000 tons (full last). Skibet var klar til avgang når som helst. Hadde ingen ordre om å være "stand by". På forespørsel fra kaptein Thoresen oplyser kaptein Gundersen at "Herstein" hadde to 303 maskintgevær. Det var 2 mann av besetningen til å bejtne hvert maskingevær, men bare 1 ved hvert under angrepet. 3. styrmann var kontrollsjef, men det vites ikke om han var på broen under angrepet. Det er vanskelig å si hvor meget ammunisjon blev skutt ut under angrepet. De vanlige ruller for brann, lekk, luftangrep, overflateangrep, mann overbord , var satt op. Øvelser hatt flere ganger dalig i konvoien opvoer, kanonskytterprøve dagen før ankomsten til Rabaul. Ingen spesielle fordelinger var gjort efter blinnalarmen da alt allerede var klart. Kapteinen så selv at båten blev bombet, forsøkte å få fatt i en motorbåt, men det var umulig, så han måtte ta en bil ombord. Det var over 100 fly i angrepet. De bombet hovedsakelig havnen og havneområdet. Havnens antiluftskyts var i virksomhet, men da man visstnok kun hadde ca. 10 fighter-fly, kunde disse ikke gjøre stort.

  På forespørsel fra kaptein Vaumund oplyser kaptein Gundersen at han ingen skriftlig instruks fikk om hvordan de skulde forholde sig i tilfelle angrep. Man fikk ingen ekstra skyts eller mannskap ombord.

  Kapteinen deltok i konferanse ankomstdagen opå Naval Control og Naval Control skulde gi varsel om raids. Navla Control ringte til båten og varslet om raidet. Det var aldri tale om at de skulde gå på grunn av faren. Kapteinen hadde ikke inntrykk av at spørsmålet om båtens avgang hadde vært på tale mellom de militære og civille myndigheter.

  Kaptein Gundersen ønsket tilføiet at der blev anvent telefon-varsel istedenfor sirene-signal ved raids for at sjauerne ikke skulde forlate båtene. Kapteinen fikk varsel om raidet ca. 20 minutter før dette fant sted. På forespørsel fra Generalkonsul forklarer kaptein Gundersen at der foruten "Herstein" kun var et par små kystfartøier på havnen som imidlertid ikke blev skadet. En kull-lekter som lå på havnen blev senket. På forespørsel fra kaptein Thoresen oplyser kaptein gundersen at der var ingen mulighet å gjøre noe fra land for å slukke branden ombord.

  ...