Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
11. september 1942
Posisjon
49 39 Nord 32 24 West.
Årsak
Torpedert [av tysk ubåt]
Reiserute
Liverpool - New York
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
39
Fanget
0
Omkommet
1 [1]
Savnet
0
 • Referat

  Dato
  18. september 1942
  Sted
  St. John's, Newfoundland

  ...

  1ste vidne kaptein OTTO OLSVIK ...

  Sp. Hvor lenge har De været ombord i skibet, kaptein?

  Sv. 11 år.

  Sp. Hvor lang tid har De været fører?

  Sv. Siden November ifjor.

  Sp. Hvad var sisste havn De seilte fra?

  Sv. Liverpool.

  Sp. Og hvad var bestemmelsesstedet?

  Sv. New York.

  Sp. Var Deres skib i sjødyktig stann ved avgangen?

  Sv. Ja.

  Sp. Hvad tid hendte torpederingen?

  Sv. Kl. 15.20.

  Sp. Hvor var De ombord i skibet da det blev torpedert?

  Sv. Jeg lå og sov på benken i bestikklugaren.

  Sp. Hvem hadde vakt på broen?

  Sv. 2. styrmann.

  Sp. Kom De på broen øieblikkelig efter?

  Sv. Ja.

  Sp. Hvor lang tid gikk det fra torpederingen til skibet sank?

  Sv. 4 timer.

  Sp. Blev skibets båter satt ut med en gang? Og bemannet?

  Sv. Ja.

  Sp. Kom alle mann i båtene?

  Sv. Ja, unntagen motormann Monsen.

  Sp. Har De noe å bemerke til hans bortgang unntagen hvad De har skrevet i journalutdraget?

  Sv. Nei, ingenting.

  Sp. Så de når skibet sank?

  Sv. Ja.

  Sp. Hvorledes blev dere bjerget?

  Sv. Vi blev bjerget av kanadiske korvett "Amherst".

  Sp. Har De noe å bemerke fra den tiden De blev bjerget av "Amherst" og til De kom tl St. John's?

  Sv. Nei.

  Sp. Hvad tid ankom De til St. John's.

  Sv. Den 16. september 1942.

  Sp. Har De ellers noe å tilføie.

  Sv. Nei.

  ...

  2net vidne MARTIN RASMUSSEN ...

  Sp. Hvad var De ombord i skibet?

  Sv. 2nen styrmann.

  Sp. Hvor lenge har De været ombord der?

  Sv. 2 måneder.

  Sp. Hvad tid hendte torpederingen?

  Sv. Kl. 15.20 den 11te september 1942.

  Sp. Var De vakthavende på broen?

  Sv. Ja.

  Sp. Hvor var kapteinen da torpederingen foregikk?

  Sv. I bestikken men kom på dekket med en gang.

  Sp. Hvad blev foretatt efter torpederingen?

  Sv. Det blev slått alarm på ringeapparatene og efterpå kom vi i livbåtene alle mann unntatt motormann Monsen.

  Sp. Gjorde De noe forsøk på å finne ham?

  Sv. Ja, vi rodde ombord efterpå.

  Sp. Hvor lang tid efterpå?

  Sv. Ca. 30 minutter.

  Sp. Hvem var det som gikk ombord?

  Sv. Det var kapteinen, styrmannen, 3dje styrmann, båtsmann, 2. maskinisten og endel andre.

  Sp. I hvilken båt befant kapteinen sig?

  Sv. I babord båt på mittskibet.

  Sp. Har De noen ide om hvorledes Monsen kom vekk?

  Sv. Antegelig blitt drept i eksplosjonsøyeblikket da han var i maskinen.

  Sp. Hvor traff torpedoen?

  Sv. På styrbord side i maskinrummet.

  Sp. Hvor lang tid efter dere kom i båtene sank skibet?

  Sv. Flere timer. Korvetten senkte skibet.

  Sp. Hvorfor sank korvetten skibet?

  Sv. Det var ingen muligheter for å bjerge det.

  Sp. Hvorledes blev dere bjerget?

  Sv. Vi blev bjerget av korvetten "Amherst" og kom inn til St. John's den 16de september.

  Sp. Har De noe mere å bemerke.

  Sv. Nei.

  ...

  3dje vidne maskinmster HANS HANSEN ...

  Sp. Hvor lenge har De været ombord i skibet?

  Sv. I 13 år, siden den var ny.

  Sp. Var skibet i sjødyktig stann da dere gikk fra Liverpool?

  Sv. Ja.

  Sp. Hvad tid hendte torpederingen?

  Sv. Kl. 15.20 den 11te september 1942.

  Sp. Hvor var De da?

  Sv. I messen.

  Sp. Hvor mange mann var der i maskinrummet da dette hendte?

  Sv. 2 mann, 3dje maskinist Flaathe og motormann Monsen.

  Sp. Så De noe til maskinisten komme op av maskinrummet?

  Sv. Jeg så ham på båtdekket.

  Sp. Savnet De Monsen da?

  Sv. Nei ikke før vi kom i båten.

  Sp. Hvor traff torpedoen?

  Sv. Mittskibs i maskinrummet på styrbord side.

  Sp. Var der gjort noen undersøkelse for å finne Monsen?

  Sv. Ja, kapteinen og flere av mannskapet var ombord for å søke å finne ham.

  Sp. Hvad er Deres mening om hvorledes Monsen forsvandt?

  Sv. Han har været på en av sidene på styrbord eller babord side, da torpedoen traff.

  Sp. Sank skibet straks efter torpederingen?

  Sv. Nei.

  Sp. Så De når skibet sank?

  Sv. Nei, jeg så ikke da det sank, jeg så det var i brand, men så ikke da det sank. Korvetten sank båten med dypvanns bomber og kanon ild da skibet ikke kunde bjerges.

  Sp. Hvorledes var været da?

  Sv. Det var smult og fin vær.

  Sp. Har De ellers noe å bemerke?

  Sv. Nei.

  ...

  4de vidne Torvald Mjøs ...

  Sp. Hvad var De ombord i skibet?

  Sv. Matros.

  Sp. Hvad var sisste havn?

  Sv. Liverpool.

  Sp. Hvad tid hendte torpederingen? Og hvor traff torpedoen?

  Sv. Mellem 3 og 4 om eftermiddagen den 11te september. Torpedoen traff mittskibs på styrbord side.

  Sp. Hvor var De da?

  Sv. På babord bro vinge.

  Sp. Hvad blev der gjort efter torpedoen traff?

  Sv. Satte ut livbåtene og alle mann gikk i båtene unntaen en mann som var i maskinen, det var motormann Monsen som forsvandt.

  Sp. Blev der gjort noen anstrengelser for om mulig å finne Monsen.

  Sv. Ja, først gikk vi ombord i korvetten og så fikk vi fatt i en livbåt og rodde tilbake for å se efter Monsen da skibet fløt fremdeles.

  Sp. Efter dere kom ombord, hvor blev det da undersøkt?

  Sv. I maskinrummet.

  Sp. Var det noe vann der?

  Sv. Ja, maskinrummet var fullt av vann.

  Sp. Undersøkte dere over hele skibet efter ham?

  Sv. Såvidt jeg vet blev det bare undersøkt i maskinen.

  Sp. Tok De personlig del i undersøkelsen?

  Sv. Ja, jeg var oppe i skylightet og så ned i maskinen.

  Sp. Så De når skibet sank?

  Sv. Nei, det var så mørkt. Jeg så det brandt og plutselig slukket og da var det antagelig skibet som sank.

  Sp. Hvorledes blev dere reddet fra livbåten?

  Sv. Vi blev tatt op av en korvett.

  Sp. Hvad tid kom dere til St. John's?

  Sv. Onsdag den 16de september.

  Sp. Har De noe annet å bemerke?

  Sv. Nei.

  ...

  5te vidne Sølfest Kvam ...

  Sp. Hvad var De ombord i skibet?

  Sv. Matros.

  Sp. Hvad plass hadde De ombord i skibet da det blev torpedert?

  Sv. Til rors.

  Sp. Hvad tid hendte torpederingen?

  Sv. Mellem 3 og 4 den 11te september.

  Sp. Hvad blev der gjort da?

  Sv. Vi gikk til båtdekket og gjorde klar livbåtene.

  Sp. Hvor tror De torpedoen traff.

  Sv. På styrbord side mittskibs.

  Sp. Var skibet høit oppe av vannet da dere gikk fra borde?

  Sv. Ja.

  Sp. Vet De om rummene var fulle av vann?

  Sv. Nei, det mangelet en mann.

  Sp. Hvem var det?

  Sv. Monsen, motormann.

  Sp. Hvad blev gjort for å undersøke?

  Sv. 3dje maskinisten blev spurt og han sa at maskinrummet var fullt av vann og Monsen var der på vakt da torpederingen foregikk.

  Sp. Hvor lang tid fløt skibet efter at dere kom i livbåtene?

  Sv. Vi gikk ombord igjen og søkte efter Monsen og kunde ikke finne ham. Korvetten søkte å senke skibet med dypvannsbomber og kanonild.

  Sp. Var det mørkt da?

  Sv. Ja, det var mørket.

  Sp. Formoder De at skibet blev senket av korvetten?

  Sv. Ja.

  Sp. Har De noe annet å bemerke?

  Sv. Nei.

  ...