Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
3. juni 1942
Årsak
Torpedert [av tysk ubåt]
Last
Ballast
Reiserute
Freetown - Trinidad
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
39
Fanget
0
Omkommet
0 [0]
Savnet
0
 • Referat

  Dato
  7. august 1942
  Sted
  New York
  Administrator
  Visekonsul S. Klingenberg

  ...

  Fremstod skibsfører Finn Ager Madsen ...

  "Høegh Giant" avgikk den 27. mai d.a. fra Freetown i ballast bestemt for Trinidad. Skipet var ved avreisen i enhver henseende i fullt sjødyktig stand.

  Komparenten kunde ikke fremlegge skipets journal som var gått tapt, men fremla en rapport ...

  Kapteinen henholdt sig til deti journalutdraget anførte og forklarte videre at skipet hadde vært mørklagt under hele reisen. Redningsutstyret var i forskriftsmessig stand, båtmanøvrer var blitt holdt i Freetown. På spørsmål om hvorvidt der var blitt sendt radiosignaler etter første torpedering svarte kapteinen at der var blitt sendt 15 signaler i 3 perioder. Kapteinen uttalte at han trodde at undervandsbåten som blev beskutt etter 1. torpedering var blitt senket. Han forklarte videre at det var han som først så de to torpedoer komme mot skipet men det var utelukket å få tid til å svinge skipet rundt før eksplosjonene inntraff. Redningsarbeidet gikk bra. Skipets hemmelige bøker blev av kapteinen kastet overbord. De var i galvaniserte jernbokser med huller i.

  ...

  ... 1. vidne styrmann Mehus, som hadde medundertegnet kapteinens rapport. Han henholdt seg til det deri anførte og forklarte videre at han hadde vakt på broen da de to torpedoer rammet skipet om aftenen den 3. juni. Skipet hadde vært mørklagt under hele reisen. Vidnet uttalte at redningsutstyret var i god stand. Han hadde også sett de to torpedoer komme mot skipet. Vidnet antok at det gikk to a tre sekunder fra man så dem til eksplosjonene inntraff. Redningsarbeidet foregikk i god orden. Vidnet så også undervandsbåten da den kom op etter at besetningen hadde forlatt skibet.

  ...

  Fremstod 2. vidne Matros Fjernestad, som hadde medundertegnet kapteinens rapport. Han henholdt seg til det deri anførte og forklarte videre at han hadde utkikk på topp-broen da de to torpedoer rammet skibet. Vidnet uttalte at han hadde intet usedvanlig sett eller hørt før han også ble opmerksom på de to torpedoer. Disse eksploderte 2 a 3 sekunder etter. Vidnet forklarte at skipet hadde vært mørklagt unde hele reisen og at redningsutstyret var i god stand. Redningsarbeidet foregikk i god orden. På spørsmål om vidnet også hadde sett undervannsbåten da denne kom op svarte han bekreftende.

  ...

  Fremstod 3. vidne, lettmatros Eilersen, som hadde medundertegnet kapteinens rapport. Han henholdt seg til det deri anførte og forklarte videre at han stod tilrors da de to torpedoer rammet skipet. Vidnet hadde også sett de to torpedoer som eksploderte straks etter. Vidnet hadde før dette intet usedvanlig sett eller hørt på sjøen under vakten. Vidnet forklarte at skipet hadde vært mørklagt under hele reisen, og at redningsutstyret var i forskriftsmessig stand.

  ...