Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
15. september 1943
Årsak
Ukjent. Skipet forsvunnet, antatt senket. [av tysk raider]
Last
Olje
Reiserute
Talara - Sydney, New South Wales
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
0
Fanget
0
Omkommet
41 [41]
Savnet
0