Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
26. november 1942
Posisjon
2 gr. 10 min. N. 28 gr. 52 min. V.
Årsak
Torpedert [av tysk ubåt]
Last
Malm
Reiserute
Cape Town - Trinidad - New York
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
39
Fanget
0
Omkommet
0 [0]
Savnet
0
 • Referat

  Dato
  30. desember 1942
  Sted
  New York
  Administrator
  Visekonusl Knudsen

  ...

  Fremsto skipsfører Thomas Nøkling ... "Indra" avgikk fra Cape Town den 8. november med en ladning malm bestemt for New York via Trinidad. Skipet var ved avreisen i enhver henseende i full sjødyktig stand. Skipets journaler gikk tapt ved krigsforliset og kapteinen fremla en rapport skrevet etter hukommelsen og datert 2. desember 1942.

  ...

  Kapteinen henholdt seg til det i rapporten anførte og forklarte videre at det var klart, siktbart vær den 26. november da skipet ble rammet av en torpedo. Komparenten forklarte videre at han ikke hadde observert noe usedvanlig under skipets reise fra Cape Town, han hadde selv vært under dekk da torpedoen rammet skipet. Etter ulykken ble det gitt ordre til stopp i maskinen og til mannskapet om å gå i båtene. Kapteinen forklarte at vaktmannskapet på broen hadde observert torpedoen før den traff skipet men at det på det tidspunkt var for sent til å foreta seg noe for å hindre at skipet ble truffet. Kapteinen uttalte videre at u-båtene ikke ble sett før skipet hadde gått ned. Skipet hadde seilt alene fra avreisen fra Capte Town etter kurser oppgitt av det britiske admiralitet. En hadde ikke styrt sikksak - i henhold til instruks. Skipet hadde vært fullstendig mørklagt på hele reisen. Etter skipet var blitt rammet var det sendt ut radiosignaler fra radiostasjonen ombord, men det vites ikke om disse ble mottatt iland. Redningsutstyret var i forskriftsmessig stand. Skipets to livbåter som ble brukt under redningen, ble tatt ombord i det britisk skip "Eurybates" som opptok mannskapet. Livbåtene skulle landsettes i engelsk havn, som det fremgår av rapporten ble endel av mannskapet lettere skadet; såvidt bekjent vil ingen av mannskapet behøve lengere legebehandling.

  ...

  ... 1. vidne, sytrmann Gustav Bjordal, som forklarte at han hadde vakt på broen da skipet ble rammet av 1ste torpedo. Vidnet hadde kommet på vakt kl. 12 middag den 26. november og hadde ikke observert noe usedvanlig under sin vakt. Det var klart, pent vær da ulykken skjedde. Vidnet hadde fått øye på torpedoen komme i ca. 50 fots avstand fra skipet og det var da for sent til å foreta noen manøvrering for å unngå treff. Vidnet hadde gitt alarm til maskinen etter eksplosjonen og gikk senere igang med utsetning av livbåtene etter ordre fra skipets kaptein. Skipet hadde vært mørklagt på hele reisen. Det ble ikke styrt siksakk-kurser. Redningsutstyret og livbåtene var i forskriftsmessig stand. Skipets hemmelige dokumenter ble kastet overbord av 4. styrmann. Papirene sank straks.

  ...

  Fremsto 2. vidne Andreas Lindø, som forklarte at han var i arbeide på akterdekket da skipet ble rammet av første torpedo. Vidnet hadde ikke sett torpedoen før eksplosjonen inntraff. Han uttalte at reisen hadde foregått normalt og såvidt han visste var der ikke blitt observert noe usedvanlig under turen. Vidnet hadde sett u-båtene som hadde angrepet etter at "Indra" var sunket. Skipet hadde vært mørkalgt på hele reisen. Redningsutstyret og livbåtene var i go orden.

  ...

  Fremsto 3. vidne, matros Auestad, som forklarte at han hadde utkikk fra tønnen på formasten da skipet ble rammet av en torpedo. Vidnet hadde fått øye på torpedoen i en avstand av ca. 14-15 favner fra skipssiden. Umiddelbart deretter inntraff eksplosjonen og han hadde ikke tid til å gi noe varsel til noen. Vidnet hadde deretter gått igang med å sette ut livbåtene. Undervannsbåtene fikk han først se etter at hele mannskapet var gått i båtene og skipet hadde sunket. Skipet hadde vært mørklagt på hele reisen. Redningsutstyret var i forskriftsmessig stand. Såvidt vidnet visst ble ingen av mannskapet alvorlig skadet under forliset.

  ...