Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
24. februar 1943
Årsak
Torpedert [av tyske ubåter]
Last
Ballast
Reiserute
Hull - New York
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
37
Fanget
0
Omkommet
0 [0]
Savnet
0
 • Referat

  Dato
  27. februar 1943

  ...

  1ste vidne kaptein Fredrik Ditlefsen ...

  Sp. Hvor lenge har De været fører av skibet?

  Sv. Siden 1937.

  Sp. Hvad var deres sisste avgangshavn?

  Sv. Loch Ewe.

  Sp. Hvad var bestemmelsesstedet?

  Sv. New York.

  Sp. Var Deres skib i sjødyktig stann ved avgangen?

  Sv. Ja.

  Sp. Hvad tid sluttet De Dem til konvoyen?

  Sv. Den 12th februar 1943 ved Overseay Light.

  Sp. Hvad tid hendte torpederingen?

  Sv. Den 24. februar kl. 5.15.

  Sp. Hvor var De da torpederingen foregikk?

  Sv. Jeg var på broen.

  Sp. Hvem av offiseren hadde vakt?

  Sv. 1ste styrmann.

  Sp. Hvor ramte torpedoen?

  Sv. Den ramte i nr. 4 rum og i maskinrummet på babord side.

  Sp. Blev der slått stopp i maskinen efter torpedoen rammet?

  Sv. Nei, den stoppet av sig selv.

  Sp. Sank skibet straks efterpå?

  Sv. Det sank straks efter vi var kommet i livbåtene.

  Sp. Blev livbåtene satt på vannet med en gang?

  Sv. Ja, så å si.

  Sp. Hvor mange av livbåtene blev satt på vannet?

  Sv. To.

  Sp. Hvor lang tid tok det fra torpedoen traff og til mannskapet kom i båtene?

  Sv. Ca. 5 minutter før den sisste båten gikk fra skutesiden.

  Sp. Hvorledes var været?

  Sv. Fin vær med litt dønning.

  Sp. I hvilken tilstand var skibet da De forlot det?

  Sv. Akterdekket var da cirka 2 fot fra vannet og skibet var sprukket tvers over.

  Sp. Kom alle mann i båtene?

  Sv. Ja.

  Sp. Mistet De noen mann under torpederingen?

  Sv. Nei.

  Sp. Hvorledes blev dere bjerget?

  Sv. Vi blev tatt opp av korvetten "Rostnhorn" og kom inn til St. John's, lørdag den 27 februar 1943.

  Sp. Har De noe annet å bemerke, Kaptein?

  Sv. Nei, jeg holder mig til rapporten.

  ...

  2nnet vidne 1. styrmann Fredalf Halvorsen ...

  Sp. Hvor lenge har De været ombord i skibet?

  Sv. I cirka ' år.

  Sp. Hvad var sisste havn De seilte fra?

  Sv. Loch Ewe.

  Sp. Hvor var skibet bestemt for?

  Sv. U.S.A.

  Sp. Var De i konvoy da torpederingen hendte?

  Sv. Ja.

  Sp. Hvad tid hendte torpederingen?

  Sv. Cirka kl. 5.15 den 24de februar.

  Sp. Hvor var De da torpederingen foregikk?

  Sv. Jeg stod på styrbord side oppe på kanonfundamentet.

  Sp. Hvor ramte torpedoen?

  Sv. Jeg antar torpedoen ramte slik at maskinrummet blev fyllt på et øieblikk.

  Sp. Hvad blev der gjort da?

  Sv. Der blev sendt op signaler og slåt alarm og alle mann ordret til livbåtene.

  Sp. Forlot dere skibet straks efterpå?

  Sv. Ja, straks efterpå.

  Sp. Hvor dypt var skibet i vannet da dere forlot det?

  Sv. Jeg vil anta at akterdekket da var cirka 3 fot over vannet.

  Sp. Så De skibet sank efter at De var kommet i livebåtene?

  Sv. Ja, cirka en halv time efter vi var kommet i båtene.

  Sp. Kom alle mann i båtene?

  Sv. Ja, alle mann kom i båtene.

  Sp. Hvad tid blev dere bjerget?

  Sv. I 7 tiden av en korvet "Rosthorn".

  Sp. Hvor blev dere landet?

  Sv. Her i St. John's.

  Sp. Har De noe annet å bemerke?

  Sv. Nei.

  ...

  3dje vidne 2. maskinist Theodor Martin Rath ...

  Sp. Hvor lenge har De været ombord i skibet?

  Sv. Siden 20. januar 1943.

  Sp. Hvor var De da torpederingen inntraff?

  Sv. I maskinen, jeg kom på vakt kl. 4 om morgenen.

  Sp. Hvad tid hendte torpederingen?

  Sv. Mellem k. 5 og 5.30.

  Sp. Hvad hendte da i maskinrummet?

  Sv. Jeg hørte en eksplosjon, alt blev mørkt med en gang og vannet strømmet inn.

  Sp. Hvorledes kom De på dekk?

  Sv. Nermest ved Forsynets hjelp.

  Sp. Hvad gjorde De da De kom på dekk?

  Sv. Jeg ropte efter lys for å lete efter motormannen.

  Sp. Fant De ham, da?

  Sv. Nei.

  Sp. Så De motormannen efterpå?

  Sv. Ja.

  Sp. Hvor?

  Sv. Straks efter vi var kommet i livebåten, han var i den andre båten.

  Sp. Så De at skibet sank?

  Sv. Ja.

  Sp. Hvorledes blev dere bjerget?

  Sv. Vi blev tatt opp av korvetten "Rostherm".

  Sp. Når kom De til St. John's?

  Sv. Lørdag morgen.

  Sp. Har De noe annet å bemerke?

  Sv. Nei.

  ...

  4de vidne lettmatros Fritjof Remø ...

  Sp. Hvor lenge har De været ombord i skibet?

  Sv. Jeg kom ombord i Hull den 20. januar 1943.

  Sp. Hvor var De da skibet ble torpedert?

  Sv. Ved roret.

  Sp. Hvad var klokken da?

  Sv. Litt over 5.

  Sp. Hvor traff torpedoen?

  Sv. På babord side mittskibs.

  Sp. Blev der gitt Dem noen ordre efter torpederingen?

  Sv. Nei.

  Sp. Blev De ordert til livbåtene?

  Sv. Ja.

  Sp. Hvor dypt var skibet i vannet da dere forlot det?

  Sv. Ja, det er jeg ikke sikker på.

  Sp. Hvor lang tid var dere i livbåtene før De så skibet sank?

  Sv. Cirka en halv time.

  Sp. Hvorledes blev dere bjerget?

  Sv. Av en korvett og kom inn til St. John's, Nfld. lørdag den 27. de.

  Sp. Har De noe annet å si?

  Sv. Nei.