Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
11. april 1943
Posisjon
Nord-Atlanteren, 14 dager ut fra UK
Årsak
Torpedert [av tysk ubåt]
Last
Ballast
Reiserute
Barrow - Canada
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
28
Fanget
0
Omkommet
8 [8]
Savnet
0
 • Referat

  Dato
  19. april 1943
  Sted
  St. John's, Newfoundland

  ...

  1ste vidne kaptein Sverre Stoutland ...

  Sp. Hvor lenge har De været fører av skibet?

  Sv. Siden 15. januar 1940.

  Sp. Hvad var sisste havn De seilte fra?

  Sv. Barrow in Furness.

  Sp. Bestemt for?

  Sv. Halifax.

  Sp. Var Deres skib i sjødyktig stand da dere forlot sisste havn?

  Sv. Ja.

  Sp. Hvad tid hendte torpederingen?

  Sv. Kl. 20-25 GMT den 11. april.

  Sp. Hvor var De ombord i skibet da torpedoen traff?

  Sv. Spaserte på poopen og holdt utkikk.

  Sp. Hvor ramt torpedoen?

  Sv. Forut på babord side ved 1-luken og 2-luken.

  Sp. Var det mere enn en torpedo?

  Sv. Der var to forut og en tredje kom mittskibs.

  Sp. Var blev der gjort efter torpedoen ramte?

  Sv. Jeg gikk mittskibs til båtene efter at jeg hadde været nede i salongen og hentet skibspapirene og redningsvesten.

  Sp. Blev maskinen stoppet med det samme?

  Sv. Ja av 2. maskinisten som var vakthavende.

  Sp. Når De kom på broen, var alle mann på båtdekket?

  Sv. Da jeg kom mittskibs under båtdekket kom første båt i vannet. Fordekket var da allerede under vann. Jeg kastet da mappen med skibspapirene i båten, hoppet selv dereafter til taljen, men i stedenfor å komme i båten havnet jeg i sjøen. Samtidig med at jeg kom i sjøen kom forreste livbåt i vannet. Da jeg lå i vannet så jeg endel av mannskapet i båtene.

  Sp. Kom alle mann i båtene?

  Sv. Nei, noen hoppet overbord og noen er antagelig blitt blåst overbord.

  Sp. Var Deres livbåter i god orden?

  Sv. Ja, abslolutt, de var utstyrt ifølge Skibskontrollens regler.

  Sp. Så De skibet sank efter De kom i båtene?

  Sv. Skibet sank mens jeg lå i vannet.

  Sp. Hvad tror De om de bortkomne mannskaper?

  Sv. Jeg man anse dem omkommet og druknet.

  Sp. Har De noe annet å forklare utenom hvad De allerede har forklart i Deres rapport?

  Sv. Nei.

  ...

  2net vidne, 1ste styrmann Kristoffer Hansen ...

  Sp. Hvor lenge har De været styrmann i "Ingerfire"?

  Sv. Siden 19de Januar 1940.

  Sp. Hvad var sisste havn De seilte fra?

  Sv. Barrow in Furness.

  Sp. Bestemt for?

  Sv. Halifax.

  Sp. Var skibet i alle deler sjødyktig da dere forlot sisste havn?

  Sv. Ja.

  Sp. Hvad tid hendte torpederingen?

  Sv. Kl. 20-25 G.M.T. den 11te april.

  Sp. Hvor var De da det hendte?

  Sv. Jeg var i bestikklugaren.

  Sp. Hvor ramte de første to?

  Sv. I forskibet.

  Sp. Blev maskinen stoppet?

  Sv. Maskinen blev stoppet av 2 maskinisten som hadde vakt.

  Sp. Hvor lang tid var det fra torpedoene traff og til skibet begynte å synke?

  Sv. Det begynte å synke med en gang, da jeg kom ut av bestikken var bakken nesten under vann.

  Sp. Hvad foretok De Dem efter torpederingen?

  Sv. Jeg tok de hemmelige dokumentene og kastet dem overbord. Derefter gikk jeg til båtene på styrbord side da jeg så at båtene på babord var blåst vekk av eksplosjonene. Da jeg kom til den forreste styrbords båt var allerede den akterste å på vannet og sammen med endel av mannskapet satte vi båten på vannet.

  Sp. Hvor mange mann kom i båten?

  Sv. 4 mann kom i båten.

  Sp. Hvor blev det av de øvrige?

  Sv. De hoppet i vannet.

  Sp. Har De lest kapteinens rapport?

  Sv. Ja.

  Sp. Har De noe annet å forklare enn hvad som står i den rapporten?

  Sv. Nei

  Sp. Så De at skibet sank?

  Sv. Det sisste jeg så av skibet da jeg kom klar av flåten var poopen som stod rett til veirs.

  Sp. Hvad tror De om de bortkomne mannskaper?

  Sv. Jeg tror noen er blitt drept ved eksplosjonen og noen kom i vannet og druknet.

  Sp. Har De noe annet å bemerke?

  Sv. Nei.

  ...

  Fremstod 3dje vidne Nils Molvik ...

  Sp. Hvor lenge har De været 2. maskinist ombord?

  Sv. Siden september 1926.

  Sp. Hadde De vakt da torpedoen traff?

  Sv. Ja.

  Sp. Hvad var klokken omtrent da?

  Sv. Efter maskinklokken en 3-4 minutter over halv seks.

  Sp. Hvor mange torpedoer tror De de kom?

  Sv. Der kom sikkert to, og jeg tror der kom tre.

  Sp. Hvor traff de?

  Sv. I forskibet.

  Sp. Hvad gjorde De i maskinen?

  Sv. Jeg løp opp leideren og stoppet maskinen fra maskintoppen.

  Sp. Hvor gikk De fra maskintoppen?

  Sv. Til lugaren min og hentet papirer og livbelte.

  Sp. Hvilken båt kom De ombord i?

  Sv. Akterste styrbords båt.

  Sp. Så De kapteinen der?

  Sv. Jeg så kapteinen lå i vannet, hegte i stavnen på båten.

  Sp. Var livbåter og flåter i god orden ombord i skibet?

  Sv. Ja, det var de sikkert.

  Sp. Så De når skibet sank?

  Sv. Nei, jeg var under vannet, men skibet var borte da jeg kom op igjen.

  Sp. Hvad tror De om de bortkomne?

  Sv. Endel av dem kom i vannet for jeg hørte de skrek om hjelp, men skrikene var forstummet da jeg blev tatt op igjen i båten.

  Sp. Tror De de bortkomne er druknet og døde?

  Sv. Ja.

  Sp. Har De noe annet å si?

  Sv. Nei.

  ...

  4de vidne Anton Ingebrigtsen ...

  Sp. Hvad var De ombord i skibet?

  Sv. Matros.

  Sp. Hvor lenge har De været ombord?

  Sv. Circa 3 uker.

  Sp. Hvor var De da torpederingen foregikk?

  Sv. Ved roret.

  Sp. Var der noen som gav Dem noen ordre efter torpedoen traff?

  Sv. Nei.

  Sp. Sank skibet hurtig efter torpederingen?

  Sv. På cirka 2 minutter.

  Sp. Hvor traff torpedoen?

  Sv. Mellem 1-luken og 2-luken forut, to torpedoer.

  Sp. Gikk De til livbåtene med en gang?

  Sv. Ja, såsnart som jeg kunde komme mig avgårde.

  Sp. Hvilken livbåt gikk De til?

  Sv. Den forreste om styrbord.

  Sp. Kom alle mann i de to livbåtene?

  Sv. Jeg kan ikke svare på det, jeg var sisste mann som kom på båtdekket.

  Sp. Var livbåtene i god orden?

  Sv. Ja.

  Sp. Så De skibet sank?

  Sv. Ja, kort tid efter jeg kom i båten.

  Sp. Hvad tror De er hendt de 8 mann som ikke kom tilrette?

  Sv. Jeg tror noen er drept ved eksplosjonen og andre er druknet.

  Sp. Har De noe annet å bemerke?

  Sv. Nei.

  ...