Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
22. januar 1942
Posisjon
41'16 N, 60'32 W
Årsak
Torpedert [av tysk ubåt]
Last
Pool Motor Spirit
Reiserute
Aruba - Bermuda/Halifax - UK
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
5
Fanget
0
Omkommet
34 [36]
Savnet
2
 • Torpederingen av M/T "Innerøy"

  M/T "Innerøy" var på reise fra Aruba, via Bermuda, til Halfax for å slutte seg til konvoi til United Kingdom. Skibet var lastet med 11067 ton Pool Motor Spirit.- Da skibet den 22de januar, kl. 16.45 var kommet til N 41 16' W 60 32' ble det rammet av en torpedo på styrbord side omkring Nr. 7 tank akter. En frykelig eksplosjon fulgte like etterpå og hele skibet ble satt i flammer. Eksplosjonen hadde antagelig sprengt åpen dekket og skibsiden, idet skibet og sjøen rundt det var et eneste flammehav. Vakthavnede styrmann ringte med maskin-telegrafen for å stoppe skibet, men han kunne føle at den ikke fungerte. Svalkebroen, hvortil alle ledninger og forbinnelser mellom broen og maskinrummet er festet, må også ha blitt blåst istykker. Radio-telegrafisten, som var i stasjonen, forsøkte straks å sende ut SOS, men strømmen var av. Det lyktes ham å få nødsettet igang, og han klarte å få sendt ut SOS en gang, men han klarte ikkeå få sendt skibets possisjon og kjenningssignal.

  De overlevende fikk først satt ut en livredningsflåte som var plaseret på fordekket, men da maskinen fortsatte å gå, med den følge at skibet beveget seg forover, ble flåten øieblikkelig omringet av flammer og kunne ikke benyttes. Litt senere lyktes det dem å sette på vannet en liten motorbåt, som var plaseret på brodekket og det lyktes de 5 mann å komme i den. Motorbåten ble rodd 1 1/2 miles bort for å komme seg ut av flammene. Etter omtrent en halv times tid kunne de se ubåten komme opp og gå sakte rundt skibet, og snart etterpå forsvant ubåten i Nordvestlig retning.

  De overlevende var omtrent 15 timer ibåten, da de ble tatt opp av "Empire Amethyst", hvilket skib var på reise til Halifax. Kapteinen på "Empire Amethust" fortalte oss at de hadde passeret to livbåter, hvorav den ene var meget skadet, og den annen fløt med bunnen opp, så det befryktes at ingen av det øvrige mannskap ble reddet. Det kan ha hendt at ubåten hadde tatt opp noen av dem, men det vet vi ingenting om.

  Navnene på de overlevende er som følger:

  1stestyrmann Rolf Bjerkøy

  3die styrmann Sigmudn Hanssen

  Radio telegrafist Iver Nausthaug

  Matros Ragnar Nilsen

  Matros Hans Tuft

  Etter ankomst til Halifax ble det gitt de overlevende den nødvendige hjelp og det ble sørget for losji, mat og klær for dem. Matros Tuft var såret, idet hans hender var stygt forbrent, og han ble tatt under dokterbehandling.

  R. Bjerkøy

  1ste styrmann ex M/T "Innerøy"