Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
10. november 1942
Posisjon
Utenfor Fish Point på kysten av Sør-Afrika, 35' 33" bredde og 29' 46" lengde.
Årsak
Torpedert [av tysk ubåt]
Last
Krigsmateriell, ammunisjon
Reiserute
New York - Bombay
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
30
Fanget
0
Omkommet
2 [2]
Savnet
0
 • Rapport om d/s "K. G. Meldahl's" Torpedering den 10. november, 1942

  Søndag den 20. september kl. 6 avgikk fra New York med en ladning stykkgods bestemt for Bombay via Port of Spain og Cape Town for bunkers.

  Lørdag den 7. november, kl. 11 avgikk fra Capetown, styrte kurser efter admiralitetets ordrer til Fish Pt. hvorfra styrtes kurser til neste posisjon ifølge ordre.

  Tirsdag den 10. november, vind sydlig styrke 4, lett skyet, kl. 3.40 på 2. styrmann Frithjof Håkonsens vakt observertes der en ubåt på bagbord side ca. 3 skipslengder av. Der blev øyeblikkelig slått alarm og kurs forandret med akterskipet mot det sted hvor ubåten var sett. Det ble ikke åpnet ild da kanonmannskapet ikke kunne observere noen ubåt. Kapteinen kom på broen da alarm gikk men kunne heller ikke se noen ubåt. Alle var på sine poster ved livbåter og kanoner. Der ble straks utsendt pr. radio skipets posisjon og at en ubåt var sett. Der ble styrt forskjellige kurser i ca. 30 minutter og derefter tilbake til den kurs som var oppgitt ifølge ruten skipet skulle følge. På broen var kaptein, styrmann, rormann, utkikk samt mannskap ved kanonen. Kl. 9.22 merkes plutselig en voldsom eksplosjon fra styrbord side i maskinrummet og der ble med engang en voldsom røk og damp over hele midtskipet. Der ble straks slått alarm av 3. styrmann H. Robertsen som hadde vakt. Besetningen var øyeblikkelig ved livbåtene og da skipet begynte å synke ble ordre gitt til å gå i båtene. Styrbords livbåt var helt forsvunnet av eksplosjonen så man måtte gå alle i bagbords båt som roddes bort fra skipssiden. På boren i torpederingens øyeblikket var 3. styrmann H. Robertsen, rormann O. Rong, utkikk MacDonald, på kanonplattformen skytter Fritz Dahl, kapteinen som var i bestikkrummet løp ned i salongen for å ta med skipets papirer som var samlet i en håndkuffert og fikk reddet denne unntatt skipets dagbok som var i 1. styrmanns kontor, og dette var i en hel ruin. Da kapteinen kom opp på broen igjen var livbåten satt fra skipssiden så papirene ble kastet ned i båten. Skipet begynte nu hurtig å synke, og da akter skipet var under vann hoppet kapteinen overbord og svømte til livbåten. Skipet sank på ca. 6 minutter. Idet skibet sank kom ubåten i overvannsstilling og styrte bort til livbåten for å stille spørsmål om skipets navn og nasjonalitet, hvilket ble besvart, der ble da svart fra ubåten at de var italienske. Fra ubåten ble der spurgt om der var sent med radio. Dette ble ikke gjort da radiorummet var helt ødelagt. Skipets besetning b le nu fordelt på de 3 gjenværende båter og alt utstyr fra 3 flåter ble tatt ombord i livbåtene. I bagbord båt var utstyr med radio nødsenner, signaler ble utsendt morgen og aften.

  Fredag den 13de om formiddagen kom en flymaskin og kastet ned vann og proviant. Kl. 17 kom en sydafrikansk minesweeper og tok besetningen opp. Man hadde da vært i båtene i 79 timer.

  Lørdag, den 14. ble landsatt i Port Elizabeth. Offiserer og mannskap hadde i sjøen sine papirer til oppbevaring, de fleste tapte papirene. Alle eiendeler gikk tapt.

  Av skipet 32 manns besetning, ble følgende borte:

  Donkeymann Julius Skaugerud ...

  Oljer William Steain ...

  Cape Town, 30. november 1942

  T. Johnsen, Fører