Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
18. april 1945
Posisjon
5 mil peiling 212 grader North Goodwin Lightvessel.
Årsak
Torpedert [av tysk ubåt]
Reiserute
UK - Antwerpen
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
35
Fanget
0
Omkommet
4 [4]
Savnet
0
 • Referat

  Dato
  23. april 1945
  Sted
  London
  Administrator
  Visekonsul A. A. Bouston

  ...

  Fremstod Arne Fjeldheim ... fører av M/S "Karmt" ...

  Deponenten forklarte at skibets journal var gått tapt under ulykken og han fremla en skriftlig innberettning ...

  ...

  Deponenten henholdt sig til det i innberettningen anførte og hadde intet å tilføie hertil.

  ...

  Som 1ste vidne fremstod Paul Pedersen ... 1ste styrmann ombord i M/S "Karmt". ...

  Vidnet som har undertegnet den av føreren innleverte innberetning henholdt sig til det deri anførte og forklarte på forespørsel at han hadde vakt ved anledningen og var på broen sammen med kapteinen da eksplosjonen fandt sted. Den kom uten nogtetsomhelst varsel. Vidnet slog strak "stop" i maskinen og fyrte av lysrakettene. Vidnet gikk så akterut for å se efter mannskapet. Da han kom tilstede blev han imidlertid fortalt at det var andre av skibets officerer som var gått ned til lugarene og vidnet gikk derfor tilbake til broen for å ordne med andre saker.

  ...

  Som 2det vidne fremstod Kolbjørn Johansen ... matros ombord i M/S "Karmt". ...

  Vidnet forklarte at han hadde utkikk og stod ved styrbordsiden på overbroen. Han hverken så eller hørte noget før eksplosjonen fandt sted.

  ...

  Fremstod som 3dje vidne Brynjulf Bjelland ... maskinmester ombord i M/S "Karmt". ...

  Vidnet som har undertegnet den av føreren innleverte innberetning henholdt sig til det deri anførte og forklarte på forespørsel at han stod ved rekkverket på styrbordside ved nr. 4 luke da eksplosjonen fandt sted uten varsel. Vidnet gikk ned i maskinrummet og stengte fyringen på kjelen og luftkompresseren. Videre stengte vidnet den vanntette luke til tunnelen. Vidnet forklarte videre at han sammen med 2den styrmannen var nede i lugarene for å lete efter de 4 savnede mannskaper. Hele styrbordside akter var imidlertid helt ødelagt, og man kunde ikke se noget til de 4 mann som efter vidnets mening sikkert blev drept ved eksplosjonen.

  ...

  Som 4de vidne fremstod Karl Ulla ... 2den styrmann ombord i M/S "Karmt". ...

  Vidnet som har undertegnet den av føreren innleverte innberetning henholdt sig til det deri anførte og forklarte på forespørsel videre at han 2 ganger var nede i lugarene for å lete etter de savnede mannskaper. Den første gang, og før han var bekjendt med at noget mannskap var savnet, var han alene. Da han senere fikk høre at 4 mann var savnet gikk han tilbake til lugarene medfulgt av maskinmesteren. Ved begge undersøkelser var det umulig å se noget til disse folk og vidnet uttalte som sin mening at det var ingen ilive dernede da han opga sit forsøk.

  ...