Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
21. februar 1942
Posisjon
Utenfor Western Point, Curacao
Årsak
Torpedert
Last
Crudeolje
Reiserute
Puerto de la Cruz - Aruba
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
8
Fanget
0
Omkommet
38 [38]
Savnet
0
 • Journal-utdrag - M/T "Kongsgaard" torpederet kl. 9.10 fm. 21. februar 1942

  M/T "Kongsgaard" av Stavanger avgikk fra Purta de la Cruz i Venzuela kl. 6.00 fm. fredag 20. februar 1942 med en lett crudeoljelast. Skibet var blitt holdt tilbake av havne-kapteinen i Purto de la Cruz siden skibet var ferdiglastet mandag aften den 16de februar 1942, på grunn av fiendtlig aktivitet i de Karibiske farvann.- Skibets bestemmelsested var Aruba og dypgående ved avgang var Forut 30' 2" Akter 29' 0", middel dypgående 29' 7", freebord 6' 9". Skibet var lastet til det vanlige tropisk ferskvanns merke.

  Kursen ble satt for Aruba og der ble siksaket dag og natt. To mann hadde utkik på broen, 3die styrmann var på vakt og 3 mann var på utkik og var klar ved 12 punds kanonen. Lørdag 21. februar passerte vi Willemstad klokken omtr. 6.00 om morgenen. Vinden var østlig, styrke 4-5, sjø 3-4, klar himmel og godt siktbart. Wilhelmstad's signal stasjon signalerte og spurte om skibets navn. Kl. 6.40 så man en hollandsk destroyer som kom imot oss i siksak. Skibets navn, avgnag- & bestemmelsessted ble gitt med morselampen. Destroyern gav oss da rute-istruksjoner samt possijoner man skulle passere. Også at man skulle anløpe St. Nicolaas Bay. I overensstemmelse hermed ble kursen forandret og man fortsatte med siksaking. Destroyeren snudde mot Wilhelmstad klokken omtr. 7.20 og ble gjort oppmerksom på, under morse signaleringen, at han smorse-lampe var meget vanskelig å lese. Man fikk ingen som helst opplysninger om at der var submariner i nærheten.

  Kl. 8.50 fm. var skibet 2 1/2 miles vest av North Point på Curacao, og kursen ble forandret til possisjon Nr. 2 mottatt av destroyeren. Dette var en kurs forandring omtr. 90 grader til babord. Man benyttet siksak diagrammer for 12 mils skib i farlig farvann. Mellem omtr. 9.10 - 9.15 fm. da kapteinen sto i babord hjørne på broen, så han en torpedo komme omtrent 100 yards borte. Han ropte straks: "der kommer en torpedo, hårdt styrbord ror" for å unngå mulige andre torpedoer. Kapteinen løp til og satt igang "alarmen". Samtidig traff torpedoenmellem pumpe- og maskinrummet m babord. Imidlertid ødela eksplosjonen alle forbinnelser mellem broen og poopen så ingen ordre kunne gies. Skibet ble straks antent fra broen til akterende av den brennende olje. Kapteinen ga telegrafisten ordre om å sende ut: "s.s.s.s. torpedoed off West Point Curacao" samt skibets navn. De hemmelige papirer som lå i bestikken ble kastet overbord av kapteinen, såsnart han forsto at skibet måtte forlates. Skibspapirene i kapteinens lugar kunne ikke bjerges på grunn av brand i trappe-oppgangen. Noen minutter senere ropte han at telegrafisten skulle forlate radio-stasjonen da ilden bredte seg til den indre bro-oppgavnen fra den åpne dør i akterkant av broen. 1ste styrmann var fanget i sin lugar av ilden og krøp ut gjennem ventilen og løp forover på bakken, hvor de ørvige fra broen sluttet seg til ham, med unntagelse av kapteinen og telegrafisten.- En liten jolle som lå på bakken ble kastet overbord, klar av flammene. 2. styrmann og salonggutten hoppet på sjøen og kom seg opp i båtren. Flammene på vannet spredte seg imidlertid så hurtig de snart omsluttet båten. De øvrige på bakken ble ombord. Skibet hadde nu tapt sin fart og drev sideveis med styrbord side til vinden. Dette forårsaket at flammene blåste bort fra styrbord side og styrbords livbåt ble klar og sattes på vannet, av 3. styrmann og kapteinen, etter at folkene på bakken var kommet seg i båten. På grunn av ild og røk var akterskibet helt skjult fra broen. Båten var oversprøitet av olje og derfor meget vanskelig å håndtere. Etter å ha rodd bort fra skibsiden ble 2. maskinisten sett i vannet nær flammene, og livbåten ble mmaøvreret for å ta ham opp, hvilket lyktes. Ingen flere kunne da sees ombord, men vi kunne se at styrbord livbåt akter var blitt satt på vannet, men selve båten kunne ikke sees. De syv menn i båten måtte ro for livet med de sleipe årer for å holde seg klar flammene på sjøen og det brennende skib, som den sterke vind og sjø forsøkte å sette dem ned på. En av folkene, en britisk kanoner, som hadde bemannet en av Oerlikon kanonene på øvre bro, ble stykt forbrent deroppe, men gjorde alt han kunne for å hjelpe. Tilslutt var livbåten helt klar skibet og flammene.- Etter 3 timer i livbåten kom en liten fiskebåt bemannet med politi og Røde Kors langs siden av oss, men da alle vi i båten var i noenlunde god kondisjon, ble fisekbåten bedt om å lete etter mulige overlevende i den retningen som kapteinen angav, da livbåten var vanskelig å manøvrere med sitt utslitte mannskap o gmed alting tilsølet med olje.

  Denne båt hadde allerede tatt en mann opp fra sjøen, som hadde svømmet gjennom den brennende olje. Klokken omtrent 1.30 em. kom der en annen liten fiskebåt, som hadde lett rundt skibet, bort til oss, og folkene i livbåten ble overført til denne fiskebåt, på grunn av vanskeligheten med å håndtere livbåten. En hurtig-gående motorbåt hadde også lett rundt det brennende skib, men hadde ingen sett. 3 fly hadde fløiet rundt skibet hele formiddagen etter at skibet var blitt torpederet.

  Etter forjgeves leting med motorbåten, kom denne langs siden av fiskebåtene, og de overlevende ble overført til denne hurtig gående båten, som derpå gikk til Bullenbay, hvor ambulanser og røde kors'

  nødhjelp sto klar. To av folkene som var stygt forbrent ble sendt på hospitalet i Wilehlmstad. Resten av de overlevende ble også tatt til Wilhelmstad og ble meget godt mottatt av skibets agenter, Det Norske Konsulat og andre.

  Ifølge forklaringen til matros Heggø, som svømte gjennem den brennede olje, satte han og 4de styrmann styrbord livbåt akterut på vannet 1 1/2 minutt etter eksplosjonen, og skibet må da ha hatt noe fart forover. Etter at båten kom på vannet firte han seg ner etter båttaljen, men da han kom ner veltet båten plutselig rundt og han svømte bort. - Han kunne ikke sie hvor mange der var i denne båt.

  2den maskinisten forklarer at han stoppet maskinene ved hjelp av nød stoppeanordningen på den øvreste maskin plattformen.

  Wilhelmstad, Curacao, den 24de februar 1942

  Finn Wathne, 1ste styrmann

  Mathisa O. Kolkinn, 3. styrmann (på vakt)

  Leif Moen, Fører

  James Børsel, Rormann (Matros)

  Karl Rosengren, 2den maskinist

  R. Gould, Radio Telegrafist