Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
7. april 1942
Posisjon
Utenfor Cape Hatteras
Årsak
Torpedert [av tysk ubåt]
Last
Fuel olje
Reiserute
Curacao N.W.I. - New York
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
49
Fanget
0
Omkommet
1 [1]
Savnet
0
 • Referat

  Dato
  16. april 1942
  Sted
  New York
  Administrator
  Visekonsul S. Klingenberg

  ...

  Fremsto skipsfører Johan H. Bjerkholt ... "Lancing" avgikk den 28. mars 1942 fra Curacao med en ladning olje for New York. Skipet var ved avreisen i enhver henseende i sjødyktig stand. Deponenten kunne ikke fremvise skipets journal som var gått ned med skipet. Han fremla imidlertid et journalutdrag skrevet etter hukommelsen.

  ...

  Kapteinen henholdt seg til det i journalutdraget anførte og forklarte videre at han befant seg i bestikklugaren da skipet ble rammet av torpedoen. Han hadde da vært på broen i ca. 1 time.Han hadde i denne tid intet usedvanlig merket. Kapteinen ga straks beskjed om å sette livbåtene på vannet. Deponenten uttalte videre at skipet hadde vært mørklagt under hele reisen. Alt redningsutstyr var i enhver henseende i forskriftsmessig stand ved skipets avgang fra Curacao. Kapteinen var ikke i tvil om at forliset skyldtes en torpedo fra undervannsbåt.

  ...

  ... 1. vidne, styrmann Jacobsen, som forklarte at han hadde vakt på broen da eksplosjonen inntraff. Han hadde hatt vakt siden kl. 12 midnatt. Han hadde i denne tid intet usedvanlig sett. Vidnet forklarte at skipet hadde vært totalt mørklagt under hele reisen. Redningsutstyret var i enhver henseende i forskriftsmessig stand. Redningsarbeidet, uttalte vidnet, foregikk i god orden. På spørsmål om vidnet mente at forliset skyldtes en torpedo, svarte han at han ikke var sikker på om fartøyet var blitt utsatt for en torpedo eller en mine. Han var imidlertid sikker på at det måtte være en av delene.

  ...

  Fremsto 2. vidne, matros Sørensen, som forklarte at han sto til rors da eksplosjonen inntraff. Han hadde vært ved roret siden kl. 3. Han hadde i denne tid intet usedvanlig sett. Skipet hadde under hele reisen vært mørklagt, uttalte vidnet. Redningsutstyret var i enhver henseende i god stand. Vidnet forklarte at han var overbevist om at forliset skyldtes en torpedo fra undervannsbåt. Redningsarbeidet forløp i god orden og uten uheld.

  ...

  Fremsto 3. vidne matros Johnsen, som forklarte at han hadde utkik på bakken da eksplosjonen inntraff. Han hadde hatt utkik siden kl. 3 og hadde i denne tid intet mistenkelig sett. Vidnet uttalte at han følte seg overbevist om at det var en torpedo som rammet skipet, særlig fordi han umiddelbart før eksplosjonen hørte en svak lyd, nærmest som duren på en motor. Skipet hadde under reisen vært totalt mørkalgt. Redningsutstyret var under reisen i god stand.

  ...

  Fremsto 4. vidne, matros Olsen, som forklarte at han hadde utkik på taket av styrehuset da eksplosjonen inntraff. Han hadde vært der siden kl. 3. Han hadde i denne tid intet usedvanlig sett eller hørt. Vidnet uttalte at han var sikker på at forliset skyldtes en torpedo fra undervannsbåt. Skipet hadde under hele reisen vært mørklagt. Vidnet uttalte at redningsutstyret var i god stand i enhver henseende ved skipets avreise fra Curacao. Alle mann hadde redningsdrakter.

  ...