Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
27. juni 1942
Posisjon
Nord for Barbados, 13.23 N., 59.53 W.
Årsak
Torpedert [av tysk ubåt]
Last
Fuel oil
Reiserute
Port of Spain - Gibraltar
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
40
Fanget
0
Omkommet
4 [4]
Savnet
0
 • Referat

  Dato
  11. august 1948
  Sted
  New York
  Administrator
  Visekonsul D. Knudsen

  ...

  ... 1.ste vidne Johannes Hansteen som forklarte at han var 1. styrmann på M/T "Leiv Eiriksson" ... "Leiv Eiriksson" avgikk fra Port of Spain den 26. juni 1942 med en ladning brenselolje for det britiske admiralitet til Gibraltar. Skipet var ved avreisen i fullt sjødyktig stand. Vidnet kunne ikke fremlegge skipets journaler som var gått tapt med forliset. Han fremla imidlertid en rapport ...

  ...

  Vidnet henholdt seg til det i rapporten anførte og forklarte videre at han hadde kommet på vakt kl. 4 om morgenen den 27. juni. Skipet lå da og drev på grunn av maskinskade. Det var noenlunde siktbart vær. Vidnet hadde ikke observert noget usedvanlig før 1. torpedo traff skipet kl.4.55. Det begynte da å bli lyst. Kapteinen kom på broen like etter eksplosjonen. Vaktmannskapet på dekk gikk straks i gang med å sette ut livbåtene. U-båten observertes like før 2. torpedo traff skipet ca. kl. 5.40 og det var ikke anledning til å sikte inn kanonen. Flere nødsignaler ble sendt ut over skipets radio men en fikk ikke noget svar. Skipet sank ca. 5 min. etter 2. torpedo traff skipet. Skipet var helt mørklagt. Skipets hemmelige papirer oppbevartes i en jernboks som gikk ned med skipet. Skipet hadde styrt sik-sak-kurser inntil maskinen slo feil. Redningsutstyret var i den beste stand. Vidnet forklarte videre at 2 av de 4 omkomne mannskaper ble drept av eksplosjon no. 2, delvis av brannsår. Vidnet hadde selv såvidt unnsluppet flammene fra den brennende olje.

  Etter forespørsel av en av bisitterne forklarte vidnet at brenseloljen hadde en høiere temperatur enn vanlig, ca. 125o mot sedvanlig ca. 80o - 90o. Vidnet mente at oljen ikke var blitt avkjølet etter raffineringen.

  ...

  Fremstod 2net vidne, John Haldorsen, 2. maskinist som forklarte at han hadde vakt i maskinen da skipet ble truffet av 1. torpedo. Maskinmannskapet holdt da på med å reparere maskinen som var skadet. Maskinen hadde vært i beste stand før reisen påbegyntes, og skaden som opstod, om helt uventende. Vidnet mente at skaden ikke kunne bebreides noen av mannskapet. Skaden kunne ikke repareres på mindre enn 2 a 5 timer, og etter eksplosjonen ophørte reparationsarbeidet. Skipet hadde vært mørklagt på hele reisen. Redningsutstyret var i forskriftsmessig stand.

  ...

  Fremstod 3. vidne: Borge Astrup Anders, som forklarte at han hadde vakt ved roret da 1. eksplosjon inntraff. Han hadde ikke hørt eller sett noget under sin vakt i styrehuset. Etter eksplosjonen var vidnet gått i livbåten. Vidnet hadde observert u-båten etter han kom i livbåten. Skipet hadde vært helt mørklagt. Redningsutstyret var i beste stand.

  ...

  Fremstod 4. vidne: Bjarne Monsen som forklarte at han hadde kommet på vakt kl. 4. Vidnet holdt utkikk fra taket av styrehuset, han hadde ikke observert noget usedvanlig før eksplosjonen inntraff. Vidnet ble kastet i dekk av eksplosjonen - kom til sans og samling og gikk akterut for å sette ut livbåtene. Vidnet hadde sett u-båten etter eksplosjon no. 2. Skipet var helt mørklagt. Redningsutstyret var i god orden.

  ...

  Fremstod 5. vidne Sverre Egge, som forklarte at han hadde vakt ved kanonen da ulykken inntraff. Vidnet hadde stått ved kanonen ferdig til å avfyre denne inntil 2. eksplosjon. U-båten ble først observert umiddelbart før 2. torpedo rammet, og det var da for sent å sikte inn kanonen. Kanonen var under denne tid ferdigladet. Skipet var helt mørklagt. Redningsutstyret var i orden.

  ...