Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
27. juni 1942
Posisjon
Nord for Barbados, 13.23 N., 59.53 W.
Årsak
Torpedert [av tysk ubåt]
Last
Fuel oil
Reiserute
Port of Spain - Gibraltar
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
40
Fanget
0
Omkommet
4 [4]
Savnet
0
 • Utdrag om M/T "Leiv Eirkisson"s krigsforlis den 27. juni 1942, Norden om Barbados

  På reise fra Port of Spain (Trinidad) med en ladning Admiralty Fueloil 14360 ton, bestemt for Gibraltar. Dybgående F 28'11" A 29'07" M 29'03".

  Den 26-6-42, kl. 0640 lettet anker, og styrte ut fra Port of Spain Road efter gitte instruks, sammen med de øvrige fartøier i konvoien. Efter å være klar av land splittet konvoien, og man satte kursen ifølge instruks norden om Barbados. Fra Kl. 1530 zig-zagget, diagram: no. 11. Vinden østlig styrke 3-4, og sjø 2, med lettskyet luft. Vakt med kanonen akterut, som var ladet, og utkikk på øvre bro.

  Den 27-6-42, kl. 0135 stop i maskinen, kl. 0150 full fart i maskinen, kl. 0317 stop i maskinen. Skibets omtrentlige plass var da: Nb 13o23" Wlg 59o53". Kl. 0455 fikk en torpedo, som eksploderte i fore lasterum, foren om kofferdammen, og efterlot et stort hull om styrbord baug. Skipet sank ned med baugen således at vannet beynte å skylle inn på fordekket i akterkant av bakken, og litt olje begynte å lekke ut. Skipet ble liggende på denne måte uten å synke mere.

  Umiddelbart efter eksplosjonen gikk mannskapet i gang med å heise ned alle livbåtene akterut på poppen, og den største del av mannskapet gikk i livbåtene, med unntagelse av kaptein A. Amundsen, 1ste styrmann Johs. Hansteen, 2nen styrmann Arne Hansen, telegrafist H. Smith, stuert Halftan Hansen, 2nen maskinist J. Haldorsen, gunner Sverre Egge, Arve Olafsen og matros Olaf Knudsen.

  Man gikk straks i gang med å sende ut S.O.S. signal samt posisjon: Nb 13 23" Wlg 59 53" samtidig avfyrtes raketter fløitesignal, samt snowflek raketter, likeså avfyrtes nogen skudd med maskingeverene, for å påkalle assistanse fra land da man tydelig kunne se land. Man så fremdeles intet til ubåten.

  Kl. 0540 fikk en torpedo om bagbord litt foren om broen, omtrent ut for: no. 3 centertank. Antendte oljen med en voldsom eksplo0sjon, og som følge derav en sver søile av brendende olje falt ned på øvre bro, og fyllte denne, samt rorhuset og bestikken så hele brobygningen, og bagbords undre bro var med en gang i et flammehav.

  Kaptein, 2nen styrmann, som opholdt seg på broen, hoppet overbord og ble tatt ombord i en av livbåtene i meget forbrendt tilstand. Telegrafisten som opholdt seg i radiorummet,samt stuerten som antagelig opholdt seg i bestikken, omkom i flammerne. 1ste styrmann som befannt seg i sin lugar da eksplosjonen inntraff fikk reddet seg ut gjennem gangen, og ut på styrbords side undre bro, efter å ha fått nogen mindre kvestelser, og hoppet over bord hvorefter han blev tatt op av samme livbåt. De øvrige av mannskaperne som befant seg akterut ved kanonen, hoppet over bord, og alle blev tatt op av samme livbåt.

  Skipet sank hurtig ned med forskipet så tilslutt var bare aktre del av poopen over vannet, og kort tid efter var maskinrummet fylt med vann, og den siste del man så av skipet var poppen som forsvant.

  Fra den andre torpedoen, og til skipet var senket, hengikk omtrent 4-5 minutter. Umiddelbart før den andre torpedoen oppdaget kanomannskapet peroskopet av ubåten om bagbord omtrent tvers av midtskipet, men den var da så nær at kanonen akterut ikke kunne svinges så langt forover at man kunne få ubåten i siktelinje, og var således ute av stand til å avfyre noget skudd.

  Da skipet var senket kom ubåten op i overvannsstilling, kom hen til livbåten og forlangte kapteinens navn, skipets navn, hjemsted, tonnasjens størrelse, hvortil bestemt og hvor vi kom fra, hvorefter den forsvant i NW retning i overvanns stilling.

  Omtrent 5-10 minutter efter kom en British speedbåt og tok ombord samtlige mannskaper, som blev brakt i land samme dag på Barbados, og gitt den beste forpleining. Kaptein, 1ste styrmann og 2nen styrmann blev innlagt på sykehus.

  Senere samme dag avgikk Kaptein og 2nen styrmann ved døden som følge av deres brannsår. De blev begge to beravet den påfølgende dag (søndag) med stor deltagelse av stedets befolkning, og den resterende del av skipets besetning.

  Barbados den 4. juli 1942

  B. Selfoss, 1ste maskinist

  J. Haldorsen, 2nen mask.

  John Hansteen, 1ste styrmann

  S. Egge, Gunner-matros

  A. Olafsen, Gunner-matros

  Leif A. Ga..., Matros

  H. Pettersen, 3die styrmann

  Ankom til Port of Spain Road hvor man ankret opp kl. 1820 den 20/6-42. Avgikk til lasteplass kl. 1050 den 23/6-42 med los ombord bestemt for Point Fortin. Kl. 1220+ den 23/6-42 fortøiet ved Point Fortin hvorefter man begynte å lense ballast. Lensningen pågår hele natten. Kl. 0630 den 24/6-42 ferdig med ballasten, kl. 0645 ferdig med inspeksjonen av alle tanker, og godtatt for innlastning Admiraltyfeuloil, og skipet var klar for lastning. Kl. 0730 påbegyntes lastningen med en 8" slange, lastningen pågåt hele dagen og natten kl. 0840 den 25/6-42 var skipet full lastet. Dypgående F 8 11" A 29 07" M 29 03".

  Lasten er fordelt på centertankern no. 1-2-3-5-6-7 og sidetankerne no. 10-11-13-14-15-16-18-19. Temperaturen av oljen i tankerne da Ulages var tatt omtrent kl. 0930 var 125 F. Luftens temperatur: 82 F, sjøvannets temperatur 78 F, oljens Sp.G. .948/60 F.Ship's Fig: 14332 Ton, B/L 14360 ton.

  Kl. 1115 den 25/6-42 avgikk fra Point Fortin med los ombord, og kl. 1340 samme dag ankred op på Port of Spain Road, kort efter gikk losen fra borde.

  Barbados den 4. juli 1942

  H. Pettersen, 3die styrmann

  Johs. Hansteen, 1ste styrmann

  Avgikk fra Port of Spain den 26/6-42 kl. 640 på reise for Gibraltar full fart i maskinen kl. 803 omdreininger ca. 110 pr. minutt. Neste dag den 27/6 kl. 125 kom 3die maskinist M. Mathisen op og varskudde maskinmesteren at der hørtes av og til en del slag som antagelig beskrev fra nr. 3 stempel. Maskinmesteren gikk da straks ned for undersøke dette. Det viste seg at der hørtesnogen dunk av og til fra nr. 3 Cylinder så Hv. Moteren blev derfor stoppet kl. 135. Vevlemmen på Sb. side ble avtatt for cyl. nr. 3 og kryssbolter, stempelstangmutter og likeledes Sb. vevbolmutter blev kjent over og alt kjennes ut for å være i orden. Vevlemmen ble da påsatt igjen og full fart i maskinen kl. 150 stoppen hadde da varet i 15'. Der hørtes nu ikke noen slag, så det kunne derfor antas at dunkene hadde kommet fra en av Br. stoffventilerne som har hengt op av og til. Kl. 310 kom smører O. Conner opp og bad maskinmesteren om å komme ned igjen, maskinmesteren gikk da straks ned igjen og stengte av Br. oljen for topp og bundcylinder for nr. 3. Slagene hørtes da kraftigere og maskinen ble da stoppet igjen kl. 317 Sb. og Bb. vevlemmer med avtatt, og det visete seg nu at Bb. vevboltmutter var løs og hadde gjenget seg opp og bolten var seget ned ca. 1". 2nen maskinist Haldorsen, M/mann Midbøe samt smører Mc.Daid ble øieblikkelig purret for å være behjelpelig med arbeidet. Der ble først forsøkt å slå bolten opp igjen, men den satt meget fast så arbeidet ble derfor satt i gang med å løse ned lageret. Maskinmesteren gikk da opp og varskudde kapteinen om at arbeidet ville ta en ca. 2 a 3 timer, kapteinen svarte da at det var bra og mente at herr hvor vi nu lå var der ingen fare da vi tydelig kunne se land. Kl. 4 ble skipet torpedert så akterskipet løftet seg endel opp maskinmannskapet som da befant seg i maskinrummet forlot dette i frykt av anannen torpedo. Samtlige av maskinbesetningen sammen med dekksmannskapet gikk derfor i livbåtene unntat 2nen maskinisten som ble ombord sammen med kanonmannskapet. Kl. 644 fikk skipet sin 2nen torpedo og sank efter ca. 6'.

  J. Haldorsen, 2nen maskinist

  M. Mathisen 3die maskinist

  D. Midbøe, M/mann

  B.N. Selfoss, Maskinmester

  Johs. Hansteen, 1ste styrmann