Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
26. februar 1944
Posisjon
Kysten av Frankrike
Årsak
Ukjent
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
?
Fanget
?
Omkommet
?
Savnet
?