Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
26. februar 1944
Posisjon
Kysten av Frankrike
Årsak
Ukjent
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
?
Fanget
?
Omkommet
?
Savnet
?
  • Utdrag av brev fra Nortraship Maritime Department, London til Nortraship War Loss Department, New York

    Vi takker for brev av 29. f.m. og sender vedlagt mannskapsliste for "LYNGHAUG", "SIREHEI" og "NORJERV". Listene viser navnene på de mannskaper som var ombord i de forskjellige skip da de ble senket på franske-kysten.