Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
10. desember 1942
Posisjon
Nordsjøen
Årsak
Kollisjon med britisk skip
Last
Ballast
Reiserute
Southampton - Tyne
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
20
Fanget
0
Omkommet
0
Savnet
0
 • Rapport vedrørende s.s. "LYNG"s forlis efter kollisjon i Nordsjøen 9/12/42.

  Efter endt utlossing i Southampton avgikk man derfra 7de december 1942 i ballast med tyne for ordre. Skibet var ved avgang i god og sjødyktig stand og med full bemanning. Dypg. ved avgang F 5' 6" Akt. 12' 9" kommet op til Barrow Deep ved middagstider den 8de dec. fikk man av boarding officeren seilings ruten og nummer 60 med ordre om at følge efter nordgående konvoy som også blev gjort. Styrte farvandets kurser og efter konvoy lederen. Den 9de december efter at ha passert no. 20A møtte man endl sydgående skib hvorfor forre toplantern samt begge side lanterner og heklantern blev tendt, med redusert styrke.

  Veiret var mørkt men siktbart. Gikk hele reisen med variabel fart fra sakte til 3/4 full. Efter å ha 20C bøien i sikte og straks før man rundet samme blev der slått full fart og ca. kl. 11 blev 20C rundet som og hadde på b.b. side tettved, forandrer nu kurs for T2 bøie og examinations båten. Veiret var fremdeles klart, mørkt med siktbart pass møtende skib b.b. til b.b. vell klar. Ca. 10 min. efter å ha rundet 20C bøie fikk eg se 3 røde lys på min stb. baug omtrent 1 strek en anden ca. 3 streker og den 3die ca. 4 streker på baugen alle tre i en avstand av ca. 1 n. mil. Straks efter åpnet de to skibe sine grønne lys og blev pass., Grønt til grønt hvorpå eg gav ordren til rormannen hardt stb. og samtidig gav et kortstøt i fløiten for å gå aktenfor det først nevnte skib som nu var i en avstand som eg antok var 1/2 til 3/4 N. mil, dette skib som vister sig at være "Greyfriars" svarte med å gi 2 støt, eg hadde nu fått dette skibs top, og røde lantern over på vor b.b. baug, eg atter igjen gav et kort støt og ventet at "Greyfriars" nu ville svare med 1 kort støt og pass meg b.b. til b.b. men nu igjen svarte med 2 støt i fløiten, hun var nu mellem 2 og 3 streker på min b.b. baug og fikk samtidig se den grønne lanterne og den røde bli lukket, vi var nu i fare for kollisjon, eg antok at avstanden nu var 1 eller 2 cables. I denne situasjon ville der ingen hjelp ha været i reversere maskinen så eg holdt maskinen i full fart og roret hardt st.b. for at styre unda gav på nytt et kort støt i fløiten og det andet skib svarte igjen med 2 støt og straks efter rendt hun med stevnen in i b.b. side ved no. 1 luke. På grunn av kollisjonen blev baugen kastet st.b. over, det andet skib kom langs b.b side med baugen samme vei som "LYNG" svingte vinderover til b.b. og kom klar av oss. Eg så ikke på kompasset i øieblikket men antar kurs var NWW.

  Straks kollisjonen hendte blev mask. stoppet, rormannen fikk ordre at sette alarm klokke igang og 1. styrmann som kom på dekk fikk ordre at se på skaden og som reported til meg at der var et stort hull i b.b. side og dekk, og derfor gjennem talerøret bad 2. mask. som hadde vakt at sette pumpen igang som allerede var gjort da han forstod hvad som var hendt.

  "LYNG" begyndt nu at helle over til b.b. samtidig som skibet sank med baugen eg derfor gav ordre at gjøre livbåtene klar og til mask. at de måtte gå alt det de kunne for å rekke inn til Tyne eller så nermt dertil som mulig, men ca. 1/2 time efter kollisjonen og skibet på vei inn over snak stadig med baugen og samtid la sig mer over til b.b. gav eg ordre til stop i maskinen og at forlate skibet som sank straks efter. Alle kom velberget og uten skade i st.b. livbåt b.b. livbåt var på grunn av den store slagside og slakket forlangt ned blev fyldt med vann og gikk tapt. Blev optatt av examinasjons båten som på s.o.s. fløiten som blev sendt av oss kom over, tok alle ombord og blev landet i North Shields.

  O. MONSEN, fører