Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
5. mai 1942
Posisjon
Virgin Rocks, Placentia Bay, Newfoundland
Årsak
Totaltforlist etter grunnstøting
Last
Stykkgods
Reiserute
Halifax - Argentia
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
20
Fanget
0
Omkommet
0
Savnet
0
 • Referat

  Dato
  15. mai 1942
  Sted
  St. John's, Newfoundland

  ...

  Fremstod 1ste vidne kaptein Gabriel Hansen ...

  Sp. Hvor lenge har De været ombord i skibet?

  Sv. Jeg kom ombord den 28de april 1942.

  Sp. Hvor kom De ombord.

  Sv. I Halifax.

  Sp. Var skibet i full sjødyktig stann?

  Sv. Ja.

  Sp. Hvad tid hadde De sisste kompass observasjoner?

  Sv. Den 2. mai.

  Sp. Hvorledes fant De kompassene å være da?

  Sv. Vi fant deviasjonen å være NULL på den kurset vi styret, 091o Retv.

  Sp. Når blev kompassene sisst korrigert, og hvor?

  Sv. I New York den 13de februar 1942.

  Sp. Hvad slags loddeapparater hadde De ombord?

  Sv. Patentlodd med celloloid tuber.

  Sp. Hvad tid gikk De fra Halifax?

  Sv. Den 2nen mai.

  Sp. Og hvad var bestemmelsesstedet?

  Sv. Argentia.

  Sp. Hvad var lasten?

  Sv. Stykkgods.

  Sp. Var De i konvoy fra Halifax?

  Sv. Ja.

  Sp. Navigerte De selvstendig eller efter konvoyens ordre?

  Sv. Kursforandringen var efter konvoylederen.

  Sp. Hvorledes var været?

  Sv. Sydlig, lett bris, skyet - da vi gikk fra Halifax.

  Sp. Når forlot De konvoyen?

  Sv. Kl. 7.15 om morgenen den 5te forandret vi kursen for Argentia ifølge skriftlig ordre.

  Sp. Hvorledes var været da?

  Sv. Da var det tett tåke.

  Sp. sHvor datte De kursen for da?

  Sv. Jeg satte kurs for St. Mary, men efter loddskuddene å dømme har strømmen satt oss Nordvestover, så vi fortsatte med sakte fart og loddet hver time.

  Sp. Var det tykk tåke også før skibet støtte?

  Sv. Ja, hele tiden.

  Sp. Hvad viste sisste loddskudd før skibet gikk på grunn?

  Sv. 15 favner.

  Sp. Hvad var tiden mellem sisste loddskudd og skibet gikk på grunn?

  Sv. 30 minutter.

  Sp. Forandret de kurs efter sisste loddskudd?

  Sv. 88 grader vestover, ut fra land. Og 30 minutter senere støtte skibet på Virgin Rocks. Efter sisste loddskudd blev farten slått ned ytterligere til styrefart.

  Sp. Har De ellers noe å bemerke?

  Sv. Nei, jeg holder mig til journalutdraget.

  ...

  Fremstod 2net vidne, 1ste styrmann Jaampa Krog ...

  Sp. Hvor lenge har De været ombord i Magnhild?

  Sv. Jeg kom ombord i New York den 18/4.

  Sp. Hvad slags certifikat har De?

  Sv. Styrmannscertifikat fra 1935.

  Sp. Hvad tid kom De på vakt før strandingen?

  Sv. Kl. 7 om kvelden.

  Sp. Løste De av 2. styrmann?

  Sv. Ja.

  Sp. Hvad stedsbestemmelse gav 2. styrmann Dem da De kom på vakt?

  Sv. Han gav mig ingen bestemt stedsbestemmelse, men hennviste til loddskudd og kartet.

  Sp. Hvorledes var været da?

  Sv. Tykk tåke.

  Sp. Hadde De noenslags konversasjon med 2. styrmann om hvor dere trodde dere var?

  Sv. Ja, vi konfererte og blev enig om at ifølge loddskuddene måtte vi ennu stå langt fra land.

  Sp. Når De forlot Halifax, var De da i konvoy?

  Sv. Ja, vi blev samlet i konvly utenfor Halifax.

  Sp. Navigerte De efter konvoylederens ordrer eller selvstendig?

  Sv. Vi fikk våre kurser fra konvoylederen som vi da kontrollerte.

  Sp. Hvor ofte tok De kompass deviasjons undersøkelser på turen?

  Sv. Flere ganger, når anledningen gaes.

  Sp. Fulgte dere konvoyen helt til dere støtte på grunn?

  Sv. Neik vi forlot konvoyen efter ordre.

  Sp. Når De kom på vakt, hvad kurs styrte De?

  Sv. Retv. 062 grader.

  Sp. Hvad var farten?

  Sv. Det var tett tåke, og under sakte fart.

  Sp. Hvor mange ganger loddet De?

  Sv. Kl. 7 og Kl. 8.

  Sp. Og hvad var dybden?

  Sv. Kl. 7 49 fv. og kl. 8.10 15 fv.

  Sp. Hadde De noen stedsbestemmelse da, annet enn loddet?

  Sv. Ingen stedsbestemmelse utenom loddskudd og bestikk.

  Sp. Hvad gjorde De da?

  Sv. Forandret kurs til babord.

  Sp. Hvad kurs styrte De da?

  Sv. 336 grader retv. fra 8.10 og styrte den kursen til skibet tok grunn.

  Sp. Har De noe annet å bemerke?

  Sv. Henholder mig til journalutdraget.

  ...

  Fremtråtte 3dje vidne, rormann Sevald Kvitanes ...

  Sp. Hvad tid kom De ombord i skibet?

  Sv. den 14de mai 1941.

  Sp. Hvor var De da grunnstøtningen hendte?

  Sv. Jeg var til rors.

  Sp. Hvorledes var været efter De kom på vakt?

  Sv. Det var tåke.

  Sp. Hvad tid kom De på vakt?

  Sv. Kl. 7 om eftermiddagen.

  Sp. Hvad tid grunnstøtte skibet?

  Sv. Omtrent 20 minutter på 9.

  Sp. Hvad var De ombord?

  Sv. Matros og rormann.

  Sp. Har De noe annet å bemerke?

  Sv. Nei, jeg holder mig til journalutdraget.

  ...

  Fremtråtte 4de vidne, 1ste maskinist Johan Elexius Bastholm ...

  Sp. Hvor lenge har De været ombord i skibet?

  Sv. Fra den 13/2 1939.

  Sp. Har De noe å bemerke før grunnstøtningen?

  Sv. Hei.

  Sp. Blev der gitt noen ordre til maskinien før eller efter grunnstøtning?

  Sv. Der ble slått STOPP kl. 20.38 og FULL FART akterover kl. 20.40.

  Sp. Var De på vakt?

  Sv. Ja, jeg var på vakt.

  Sp. Har De noe annet å bemerke?

  Sv. Nei, jeg holder mig til journalutdraget.

  ...