Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
9. august 1942
Posisjon
7 gr. 13 N og ca- 26 gr. 13 W.
Årsak
Torpedert [av tysk ubåt]
Last
Fuel oil
Reiserute
Trinidad - Point Noire
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
30
Fanget
2
Omkommet
0 [2]
Savnet
2
 • 2. styrmann Johan Anker Olsen's forklaring angående s.t. "Malmanger"s krigsforlis

  s.t. "Malmanger" avgikk fra Trinidad kl. 6.00 den 29. juli 1942 med en last fueloil bestemt for Point NOire. 'Skibet var i konvoy de to første dager, hvorefter konvoyen blev opløst og skibet fortsatte alene. Alt forløp uten uhell til søndag den 9. august kl. 19.00, da skipet blev torpedert uten varsel. En torpedo traff i maskinrummet og en annen forut, antagelig i dyptank.

  Vidnet hadde frivagt og var i sin lugar, løp ut til båtene. Vidnets båt kom hurtig og godt på vannet. Der var fire mann i båten da den blev satt ut. Efter at den var kommet på vannet blev fanglinen kuttet av en i båten, og da skibet fremdeles seg forover drev båten akterover, noen kom avsted på en flåte medens andre hoppet overbord og blev efterpå tatt ombord i båten. Såvidt vidnet kuinne si kom styrmannens båt også godt fra skibet; det antas at dette sank efter ca. 5 minutter. To mann antas at være drept av eksplosjonen, nemlig kanoner Karl Fredrik Mathiesen og donkeymann Aksel Olsen. Vidnet uttalte at alt utstyr i båten var iorden.

  Efter at man var kommet klar kom undervannsbåten op og ropte til båtene at komme op langs siden. Styrmannens båt rodde op til undervannsbåten og efter en kort tid dukket denne og det viste sig at kaptein Jacobsen og maskinmester Olsen var tatt ombord i undervannsbåten. Vidnets båt konfererte med styrmannens båt og det blev besluttet at fortsette hver for sig mot land. Styrmannens båt hadde 16 mann og vidnets båt 14 mann. Torpederingen skjedde på 7 gr. 13 N og ca- 26 gr. 13 W.

  Omtrent kl. 21.00 den 9. august begynte at seile mot land. Reisen videre foregikk i bra veir, når unntas at man lå på veiret litt en nat. Vidnets båt ankom den 18. august kl. 10.00 til Ballo, en liten plass i nærheten av Freetown. Her blev man meget godt mottatt. Man hadde da været i båten 8 1/2 døgn og seilet ca. 700 N. mil. Styrmannens båt hadde vidnet ikke sett noe til siden de skiltes efter torpederingen. Vidnet oplyser at tilstanden mellem folkene var meget bra. Man hadde nok proviant og vann for turen.

  Livbåten blev overtatt av myndigheterne på stedet. De skibbrudne blev sendt videre til Freetown hvor man ankom den 22. august. Vidnet, samt 3. maskinist Thorvald Wågan og stuert Arne Hansen fortsatte den 1. september til Liverpool med passagerskib, hvortil de ankom den 14. september. Resten av mannskapet blev igjen i Freetown.