Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
8. november 1942
Posisjon
Vest-Afrika-kysten
Årsak
Torpedert [av tysk ubåt]
Last
Kull, flymaskiner
Reiserute
Liverpool - Takoradi, Vest-Afrika
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
30
Fanget
0
Omkommet
2 [2]
Savnet
0
 • Referat

  Dato
  11. desember 1942
  Sted
  Glasgow
  Administrator
  Konsul L. Offerdahl
  Merknad
  9 engelske kanonerer i tillegg til mannskapet

  ...

  Fremsto skibets fører, Fritz Blomseth og fremla en av ham utferdiget rapport om ulykken ...

  ...

  Kapteinen henholdt sig til rapporten og tilføiet at skibet var i helt sjødyktig stand og livbåter og redningsmateriell i forskriftsmessig orden. Skibet var fullt bemannet med 41 mann, hvoriblandt 9 engelske gunnere. ...

  Da torpederingen fandt sted var kapteinen på broen, hvor han hadde været siden kl. 4. Der blev ikke merket noe mistenkelig. Det var helt lyst og ingen undervannsbåter blev observert. 2 gunnere var på vakt. Skibets papirer gikk smatlige tapt. Lasten bestod av 1020 tons kull samt 87 aeroplaner. Skibet var bestemt for Takoradi, Vest-Afrika. 4 timer etter at torpederingen fandt sted såes skibet å gå ned. Det var da et eneste flammehav. Kanonen blev gjort ubrukelig da torpedoen traff skibet.

  ...

  Framstod 1ste vidne (1ste styrmann Adolf Wichstrøm) somforklarte at han var bekjennt med kapteinens rapport, som han henholdt sig til som sin vidneforklaring. Han opholdt sig på broen fra kl. 4. Torpederingen fandt sted et kvarter senere. Han avløste 2nen styrmann som ga beskjed om at alt var iorden. Vidnet så ingen udervannsbåter og heller ikke torpedoen som traff skibet. Da mannskapet var kommet i båtene kom den annen torpedo. På vei fra broen til livbåten så vidnet elektriker Gulbransen ligge på dekket på styrbord side. Han var ved bevissthet da vidnet snakket til ham, men det var ikke noe som kunne gjøres for ham. Elektriker Gulbrandsens eneste ord til vidnet var at "jeg dør styrmann".

  ...

  Framstod 2nnet vidne (matros Leif Krosby) som forklarte at han var utkikk på broen da torpederingen fandt sted. Han løste av kl. 4. Han så ikke noen undervannsbåt men så torpedoen komme, men visste ikke ordet av det før den smallt i skibet. Vidnet så elektriker Gulbrandsen da livbåten blev låret forbi dekket. Vidnet hørte ham si: "kan dere ikke ta ett laken og rulle rundt meg". Vidnet anså ham helt ferdig og at det var håpløst å gjøre noe for ham.

  Kapteinens rapport blev oplest for vidnet og han hadde intet å bemerke til samme.

  ...

  Rormann Gulliksen som var blitt tilsagt å være vidne møtte ikke fram.

  ...