Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
11. august 1942
Posisjon
870 n. mil W.S.W. av Freetown, N.br. 6.04 - W. lgd. 25.53
Årsak
Torpedert [av tysk ubåt]
Last
Fuel oil & diesel oil
Reiserute
Curacao - Port of Spain, Trinidad - Freetown
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
36
Fanget
0
Omkommet
0 [0]
Savnet
0
 • Referat

  Dato
  17. september 1942
  Sted
  London
  Administrator
  Konsul J. Gregg

  ...

  Fremstod kaptein Olav Reinertsen ...

  Kaptein Reinertsen som opplyste at han var kommet igår til London med endel av offisererne (ikke styrmannen og førstemaskinisten) og endel av besetningen, fremla en maskin skrevet fremstilling dat. Fretown, Sierra Leone, 25. august d.å., undertegnet av ham samt 2den og 3die styrmann, 2den maskinist og radiotelegrafisten. ...

  ...

  Kaptein Reinertsen henholdt sig til den fremlagte fremstilling som han erklærte at være riktig i alle henseender.

  På foranledning oplyser kapteinen at det var 3die styrmannen som ledet utsetningen av b.b. livbåt midtskips.

  Alle konfidentielle papirer blev av kapteinen kastet i sjøen straks ulykken hendte, likeså overseilingskartet.

  Utstyret i livbåtene var forskriftsmessig og alt viste sig at vere i den beste stand. Det kom til god nytte på båtturen at man hadde i hver båt en ekstrakasse usukret melk (bl.a. til å spare på vann).

  --- (en linje borte p.g.a. forskjøvet karbon- eller gjennomslagspapir)

  På forespørsel oplyste kapteinen at ingen av livbåtene hadde radiosender. Kapteinen bemerker at på denne båttur vilde en radiosender været meget heldig at ha.

  Kaptein Reinertsen hadde tenkt sig at foreslå som nyttig at ha 1) kokeapparat, 2) en løs presenning egnet til at kunne brukes som tak mot kulde (også i troperne) og regn, 3) et antal løse bord av let ved (ca. 1/2 toms furu f.eks.) egnet til at legges som et dekk til at ligge på.

  Båtøvelser med utsetning av 3 av livbåtene bledv sidst holdt i Port of Spain ultimo juli iår.

  På bestiktaket gikk utkiksmann dag og nat. I pillboksen på styrbord side av øvre bro gikk utkik nr. 2 dag og nat. Den 3dje utkik hadde vakt dag og nat ved kanonen akterut og denne utkik hadde dobbelt prismekikkert.

  Kaptein Reinertsen bemerker på foranledning at denne gangen indser han ikke at det hadde veret mulig å undgå u.båtens angrep.

  ...

  Fremstod 1. vidne Harald Christian Larsen ... 2. styrmann ombord ...

  Vidnet henholdt sig til den av kapteinen fremlagte fremstilling som vidnet hadde undertegnet på veien hit fra Freetown. ...

  ...

  Fremstod 2. vidne Andreas Christian Hansen ... 3. styrmann ombord ...

  Vidnet henholdt sig til den av fremlagte fremstilling som vidnet hadde undertegnet på veien hit til Freetown.

  På foranledning oplyste vidnet at det var styrmannen som ledet utsetningen av bagbord livbåt midtskibs, ialfald var denne livbåt stgyrmannens båt. ...

  ...

  Fremstod 3. vidne Gunnar Frantzen ... telegrafist. ...

  Vidnet henholdt sig til den av kapteinen fremlagte fremstilling som vidnet hadde undertegnet på veien hit fra Freetown.

  Vidnet har under tjeneste i 6 måneder i den norske marine deltatt i torpedo-øvelser. Han vil ansette at u.-båten lå 4 kabellengder av, kanskje op til 5. Dette var temmelig nere hold.

  Det var vidnet og stuerten samt båtsmannen som låret b.b. livbåt midtskibs. Denne båt hadde fått skade før utsetningen og skaden viste sig først dag båten kom på vandet. Den kan ha været rammet av oljepres eller av en hård gjenstand under angrepet.

  ...

  Kapteinens mundtlige forklaring blev oplest for 1., 2. og 3. vidne som intet hadde at bemerke til deri givne oplysninger.

  Vidnerne bemerket at kapteinen 11 august medens båtene lå på ulykkesstedet hoppet ut og reparerte et hul i motorbåten. Det vrimlet da av hajer. -Kapteinen viste på båtturen stor omsorg for den syke mann.

  ...

  3. vidne vil bemerke at det burde vere radiosender likesom på de engelske livbåter som har automatisk radiosender. 2. og 3. styrmann erklerte sig helt enig. Samtlige bemerket at det hadde veret ledt efter "Mirlo"´s båter i en uke forgjeves.

  ...