Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
27. juni 1942
Årsak
Torpedert [av tysk ubåt]
Last
Stykkgods
Reiserute
Buenos Aires - New York
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
30
Fanget
0
Omkommet
14 [14]
Savnet
0
 • Referat

  Dato
  14. juli 1942
  Sted
  New York
  Administrator
  Visekonsul D. Knudsen

  ...

  Fremsto skipsfører Frode Bjørn-Hansen ... "Moldanger" avgikk fra Buenos Aires den 8. juni 1942 med en ladning stykkgods for New York. Skipet var i enhver henseende i full sjødyktig stand. Skipets journaler var gått tapt ved forliset og kapteinen fremla en rapport skrevet etter hukommelsen om krigsforliset. ...

  ...

  Kapteinen henholdt seg til det i rapporten anførte og forklarte videre at han var på styrbord side av broen da skipet ble truffet av den første torpedo. På vakt på broen var foruten kapteinen 2. styrmannen samt rormannen med ennvidere en vaktmann i tønnen samt utkik ved kanonen akterut. Kapteinen hadde ikke observert noe usedvanlig før første torpedo traff skipet. Kapteinen ga etter første eksplosjon ordre til 2. styrmannen om å tilse utsetningen av livbåtene. 2. styrmann hadde ennvidere kastet overbord de hemmelige navigasjonsdokumenter i seilduksposer. Skipet hadde under hele reisen styrt i siksak-kurser oppgitt etter instruks av det britiske admiralitet. Skipet hadde vært mørklagt på hele reisen. Redningsutstyret var i enhver henseende i fullt forskriftsmessig stand. Kapteinen forkalrte videre at 11 medlemmer av skipets besetning etter all sannsynlighet ble drept ved eksplosjonen etter torpedo nr. 2, samtidig som 2 maskinfolk ble drept ved første eksplosjon i maskinrummet.

  ...

  Fremsto 1. vidne, maskinmester Flørlo, som forklarte at han var på dekk da første torpedo traff skipet. Vidnet forklarte videre at maskinen stoppet momentant ved eksplosjonen, idet første torpedo traff i maskinrummet. Vidnet fryktet at vaktmannskapet i maskinen, 2nen maskinisten samt motormann Tollefsen, ble drept av denne eksplosjon. Skipet hadde vært mørklagt på hele reisen. Redningsutstyret var i førsteklasses stand. Vidnet henholdt seg forøvrig til kapteinens rapport, som han har medundertegnet.

  ...

  Fremsto 2. vidne, telegrafist Steward, who declared that he was on duty at the time when the first torpedo hit the ship. The witness continued by declaring that the main radio transmitter as well as the emergency transmitter were damaged and useless after the explosion. The witness declared that no unusual messages had been picked up on the transmitter during the voyage. The ship had been blacked out during the whole voyage. As far as the witness knows, the ship had zigsagged day and night from the beginning of the voyage. In the option of the witness, the life saving equipment was in good order. The witness believed for sure that the ship's secret papers were taken proper care of by the 2nd mate.

  The witness desired to add to his testimony that he had examined the emergency batteries on the lower boat deck but also found them damaged by the explosion. He had furthermore re-examined the main transmitter without finding it being in shape to operate.

  ...

  Fremstod 3. vidne, båtsmann Monsen, som forklarte at han var midtskips på dekk da 1ste torpedo traff skipet. Vidnet hadde ikke observert noe usedvanlig på reisen. Skipet hadde vært totalt mørklagt på hele reisen. Vidnet uttalte videre at skipet hadde siksakket. Redingsutstyret var i 1ste klasses stand. Vidnet mente at 11 av skipets besetning omkom ved eksplosjonen etter annen torpedo, som traff i forkant av akterskipet.

  ...