Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
30. juni 1942
Posisjon
Ca. 600 n.mil av Irlands NW. kyst
Årsak
Torpedert [av tysk ubåt]
Reiserute
St. John, N.B. - Liverpool
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
33
Fanget
0
Omkommet
0 [0]
Savnet
0
 • Referat

  Dato
  17. juli 1942
  Sted
  Liverpool
  Administrator
  Konsul Johan Vogt
  Merknad
  3 passasjerer i tillegg til mannskapet

  ...

  Kapteinen henholder sig i alle deler til sitt utdrag, og har intet å meddele utover, hvad han her har rapportert. Alt var i orden ombord, og alle mann hadde fått utdelt sine redningsdrakter. Nogen hadde fått disse drakter på sig og nogen ikke.

  ...

  1. vidne fremstod: 1. styrmann John Olaf Herholdt ...

  Vidnet var vakthavende offiser på broen, da ulykken hendte, og hadde en utkikk på hver side av broen. Han meddelte at der ikke var vakt ved kanonen, da ulykken hendte. Vidnet hadde ikke set u-båten, og mente at om der hadde været vakt ved kanonen hadde man ikke opdaget undervannsbåten.

  Han meddelte at siste båt manøvre blev avholdt i St. John, før avgang, men meddelte videre at der alltid var manøvre ombord før avgang fra havn. Alt var i orden mbord og vel eftersett. 3. mask. var vakthavende offiser og maskinen stanset av sig selv og mente at det var på grunn av hurtigslukkeren. Hurtigslukkeren gikk op i en liten båtkasse og under eksplosjonen harden antagelig skiftet sig så at maksinen blev slått av. Vidnet meddelte at da torpedoen kom, ropte han til rormannen at han skulde blåse i fløiten. Dette fikk rormannen imidlertid ikke gjort, da han faktisk blev blåst ned på dekk av eksplosjonen.

  Vidnet oplyste at torpedoen traff i forkant av broen, antagelig i no. 2 rum. Broen og alle navigasjonsinstrumenterne blev ødelagt. Motorlivbåten sank med skibet, og flåtene kunde man ikke komme til. B.b. livbåt blev smadret. Alle mann gikk i stb. livbåt, undtagen tre mann som hoppet overbord.

  ...

  2. vidne fremstod: Matros Sverre Alexander Gustavsen ...

  Vidnet var utkikksmann da ulykken hendte, han stod på stb. side. Han så intet til undervannsbåten, før det smalt på b.b side. Han meddelte at alt var i god orden ombord. Siste båtmanøvre blev avholdt i St. John N. B., hvor også alle båter blev undersøkt og funnet i god orden. Redningsdrakter og livbelter var blitt utdelt til alle mann ombord. Vidnet gikk i livbåten.

  ...

  3. vidne fremstod: 2den maskinist Arvid Christiansen ...

  Vidnet hadde frivakt og lå i sin lugar, som var på stb. Da eksplosjonen inntraff blev vidnet slengt på dørken. Han grep sin redningsvest, men hadde vanskeligheter med å komme med ut, da døren hadde satt sig i vranglås av eksplosjonen. Alt redningsmateriel var i 1. kl. orden ombord. Siste båtmanøvre blev avholdt i St. John, hvor 2 båter blev satt på vannet. Motorbåten blev prøvekjørt før avgang i St. John. Da vidnet kom på dekk, lå skibet voldsomt over til b.b. side og vannet stod op til byssen. Vidnet hoppet tilsjøss med redningsvest på. Han var i vannet i ca. 3 kvarter, før han blev tatt op i stb. livbåt. Kun nogen få av mannskapet fikk anledning til å ta med klær (ekstra skift).

  Vidne fikk tørt ulltøi-skift av en av mannskapet, da hans egne var gjennemvåte.

  ...