Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
9. november 1942
Posisjon
Vest-India, N. 11 41 W. 60 42
Årsak
Torpedert [av tysk ubåt]
Last
Malm og sølvbarrer
Reiserute
Buenos Aires - Trinidad for bunkers - Baltimore
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
33
Fanget
0
Omkommet
1 [1]
Savnet
0
 • Referat

  Dato
  15. desember 1942
  Sted
  New York
  Administrator
  Visekonsul D. Knudsen

  ...

  Fremsto skipsfører Magne Hegvik ... "Nidarland" avgikk fra Buenos Aires den 14. oktober 1942 via Trinidad for Baltimore med en ladning malm og sølvbarrer. Skipet var ved avreisen i enhver henseende i sjødyktig stand. Komparenten foreviste en rapport, skrevet etter hukommelsen, idet skipets journaler var gått tapt, forsåvidt angikk de på reisen inntrufne begivenheter.

  ...

  Kapteinen henholdt seg til det i rapporten anførte og forklarte videre at han hadde vært i sitt kontor da eksplosjonen inntraff. Intet mistenkelig var blitt observert under skipets reise. 3 dager før ulykken skjedde hadde man sett et argentinsk fartøy somseilte forbi. Kapteinen hadde ikke sett noen u-båt og han mente at ingen av besetningen hadde sett noen undervannsbåt heller, hverken før eller etter eksplosjonen. Da ulykken skjedde var det klart godt vær. Skipet seilte alene etter kurser oppgitt av det engelsek og amerikanske admiralitet i Buenos Aires. Skipet hadde vært helt mørklagt under reisen. Komparenten hadde selv kastet overbord skipets hemmelige papirer. Disse sank straks. Redningsutstyret var i forskriftsmessig stand. Kapteinen trodde ulykken skyldtes 2 torpedoer men kunne ikke være sikker idet han intet hadde sett. Han hadde ingen grunn til å mistenke at bomber kunne være blitt plassert i lasten.

  ...

  Fremsto 1. vidne Olav Søbstad (1ste styrmann), som forklarte at han hadde hatt vakt på broen til kl. 8. Vidnet hadde ikke sett noe usedvanlig under sin vakt. I eksplosjonsøyeblikket var han i ferd med peilinger. Han hadde ikke sett noen torpedo eller noen ubåt, hverken før eller etter ulykken. Vidnet trodde ulykken skyldtes torpedo fra u-båt. Han hadde selv overvåket lastningen av skipet og hadde ingeng runn til å tro at noe dynamitt eller andre eksplosive stoffer kunne være kommet i lasten. Alarm ble slått på etter eksplosjonen og mannskapet fikk ordre til å sette ut båtene. Skipet hadde vært helt mørklagt. Der ble gjort forsøk på å sende ut melding over radioen etter ulykken, men uten resultat. Redningsmaterialet var i forskriftsmessig stand.

  ...

  Fremsto 2. vidne, Alf Olsen (2. styrmann) som forklarte at han hadde kommet på vakt på broen kl. 8 den 9. november. Han stod i forkant av kompasset da eksplosjonen inntraff. Han hadde ikke sett noe mistenkelig under skipets reise. Han hadde heller ikke sett noen ubåt eller torpedo. Vidnet trodde at eksplosjonene skyldtes 2 torpedoer. Skipet hadde vært mørklagt på hele reisen og seilte alene etter oppgitte kurser. Redningsutstyret var i forskriftsmessig stand.

  ...