Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
20. juli 1944
Årsak
Minesprengt
Reiserute
Glasgow - St. Laurent
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
40
Fanget
0
Omkommet
0
Savnet
0
 • Journal-utdrag over S/S "NORFALK"s krigsforlis 20/7-1944

  Torsdag 20/7-44.

  Ost frisk bris, tåke, senere oppklarende og friskende til kuling.

  Styrte konvoiens kurser og var plasert som nr. 4 i styrbord kollone. Ved kursforandring kl. 1100 ved bøie nr. L. 3, eksploderte en mine rett under hekken på skibet. Det blev straks slått stopp i maskinen, og peilinger tatt av rennestenene og tunnellen. Det viset sig ved peilingene at skibet var lekk i tunellen og rum nr. 5. All elektriske belysning blev satt ut av funksjon ved eksplosjonen og grunnet brudd på dampledninger var det umulig å komme til maskinrummet. Hovedmaskinen blev stoppet fra båtdekket begge kompasser var kastet ut av bollene hvorfor nøiaktige peilinger ikke kunde erholdes. Ifølge styrte kurser og utseilet distanse befant skibet sig ca. 1,5 mil ost av bøie L.3.

  Eskorteskibet kom straks tilstede og kl. 11.30 var sleperen satt ombord i H.M.S. STEEPHOLM, hvorefter slepningen påbegyntes. Kl. 1200 kom U.S.A. bjergningsfartøi "DIVER" opp langs siden og satte 3 motorpumper ombord på "NORFALK"s akterdekk. Slanger blev satt i tunellen og rum nr. 5 & 4 og forsøk på lensing påbegyntes.

  Kl. 1300 virket ikke telemotorstyringen og roret lå da hardt styrbord. Det blev gjort forsøk at sjakle inn til håndstyring, men var dette umulig da roret antagelig under eksplosjonen var satt i bend. I mellemtiden hadde vinden frisket til fra Ost med endel sjø så den ene sleperen fra "STEEPHOLM" brakk.

  Vannet fortsatte stigning i rummene, og kl. 1415 meddelte føreren av bjerngingsfartøiet at skibet måtte forlates hvorfor alle mann blev ført over på "DIVER" hvorefter bjergningsfartøiets mannskap overtok. Flere forsøk på slepning blev foretatt av bjergningsfartøiet, men disse blev oppgitt kl. 18.00, hvorefter ankeret blev sluppet og skibet forlatt i synkende tilstand.

  Det bemerkes at alle klokkeslett er omtrentlige.

  Da ulykken inntraff var kaptein E. Thoresen, 3dje styrm. S. Nordstrand og rormann P. Husevåg på broen. I maskinen var maskinassistent E. Eliassen og fyrbøter R. Olsen. På utkikk var matros O). Holm.

  1. mask A. Helle, donkeymann G. Wettermark og tømmermann H. Hovøy som befandt sig på akterdekket blev skadet i benene, de to førstnevnte blev avhentet av U.S. motortorpedobåt og overført til hospitalskib, tømmermann H. Hovøy blev ved ankomst til land tatt under legebehandling. Alle 3 skadede mannskaper blev efterlatt under legebehandling på franskekysten.

  Ove J. Holm, Utkikk (matros)

  Peder Hunevaag, Rormann (matros)

  Gunnar B. hansen, Båtsmann

  R. Olsen, Vakthavende fyrbøter

  Elias Eliassen, Maskinassistent

  S. Nordstrand, 3. styrmann

  S. Bryde, 1. styrmann

  Einar Thoresen, Kaptein

  London, tirsdag 25. juli 1944