Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
20. juni 1942
Posisjon
Ca. 15 n.m. SSW av South West Pass fyr
Årsak
Torpedert, men ikke senket [av tysk ubåt]
Reiserute
Birkenhead, England - New York - NOrfolk - Texas City, Texas
Mannskapsliste
Delvis
Reddet
?
Fanget
?
Omkommet
1
Savnet
?
 • Utdrag av skipets journal

  Lørdag den 20. juni 1942

  Kl. 0530 Eastern War time, Ca. 15 n.m. SSW av South West Pass fyr, styrende rettvisende kurs S 82 W med 12 mils fart blev skibet torpedert uten varsel. Eksplosjonen inntraff på bagbord side under broen og rev ut flere plater i skutesiden, slo inn flere skott til tankene og fore pumperum og forårsaket en hel del andre skader på forskjellige steder, over og under dekk. Skibet fikk efter torpederingen først sterk slagside til styrbord, men rettet sig siden opp. Det blev slått stopp i maskinen. K. 0535 blev det slått sagte forover og kurs endret 90 styrbord over. Det blev slått halv fart i maskinen, og bestemt å styre inn mot South West Pass, hvor fyrene fremdeles var synlige. Ca. kl. 0545 blev periskopet av undervannsbåten observert på bagbord låring ca. 1 n.m. av, og den styrte da efter hvad man kunne bedømme i NW-lig rettning. Man merket ikke at det blev avfyrt flere torpedoer.

  Kl. 0550 blev man på broen gjort oppmerkosm på at ved torpederingen hoppet fyrbøter Arne Christensen overbord. Radiomelding sendtes øieblikkelig om at sjøfly måtte gå ut for å søke efter ham. Denne utsending blev gjentatt flere ganger. På grunn av fare for skib og øvrige mannskap kunne man ikke stoppe for å søke efter ham, da undervannsbåten fremdeles var i nærheten.

  Kl. 0730 kom los ombord ved South West Pass. Fortsatte opp tl New Orleans efter losens anvisninger.

  Kl 2016 ankom New Orleans og ankret opp.

  Alle tider som er angitt er Eastern War Time.

  Svein Bakke, 1. styrmann

  Paul Monsen, fører

  Utdrag av maskinjournalen

  Avgikk fra Birkenhead fredag den 22. mai 1942 kl. 13.31 med maskineriet i god stand.

  Lørdag den 20. juni 1942 kl. 05.30 merkedes en voldsom rysting av skibet. Kl. 05.31 blev der fra broen slått stopp i maskin, sakte fart forover igjen kl. 05.35, og senere vekslende fart. Stop for lods kl. 07.20. Fortsatte kl. 07.24 med sakte fart forover og senere vekslende fart, og ankom til New Orleans kl. 20.16.

  New Orleans 21de juni 1942

  J. Nilsen, 1. maskinist

  Inge Moe, 2. maskinist

  Paul Monsen, fører