Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
22. mars 1942
Posisjon
Innseiling til Halifax?
Årsak
Grunnstøting
Last
Bensin
Reiserute
Port Arthur - Halifax
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
39
Fanget
0
Omkommet
0
Savnet
0
 • Referat

  Dato
  26. mars 1942
  Sted
  Halifax
  Administrator
  Konsul Harald Juell

  ...

  Fremstod Olav Solhøi ... fører av M/T "Nueva Andalusia" ...

  Kladdejournal for maskin og dekk var blitt reddet, men forøvrig var alle skibspapirer gått tapt. Kaptein Solhøi fremla et utdrag av dekkdagboken, undertegnet av ham selv 1 styrmann, 2. styrmann, rormann og utkikk. ... Kapteinen henholdt seg til dette utdrag og forklarte forøvrig på administrators spørsmål:

  Der var ingen feil, eller mangler ved skibet, dets instrumenter eller utstyr. Sjøen var kl. 12 middag, den 22. mars, av styrke 2 og tiltok efterhvert, vinden sydost, styrke 5 med bøiet vær. Kl. 12.30 satte inn med snebøier og tiltagende vind og sjø. 2. styrmann på broen. E. Edvardsen var på utkikk i grunnstøtningsøieblikket på broen. Rormann var A. Ulversøy. Offiserene hadde adgang til bestikklugaren med sjøkartene. Kompassene var sisst blitt korrigert den 9. februar 1942 i Liverpool, og deviasjonstabelll da utstedt av en sakkyndig. Kapteinen og styrmannen kontrollerte deviasjonen under turen så ofte som det var anledning til det. Det blev brukt peilskive. Kompasset blev sisste gang kontrollert ved azimut av solen kl. 7 morgen den 22. mars. De kurser som blev styrt efter sisste observasjon var blitt omhyggelig kontrollert og avsatt på kartet. Kapteinen gav selv hele formiddagen den 22. mars ordre til forandring av kursen. Da kapteinen så den i utdraget av dekksdagboken nevnte bøie, mente han det var Lichtfield Shoal bøie, men det viste sig å være en bøie 1 mil lenger inne. Dette blev imidlertid først konstatert av ham noen timer etter grunnstøtningen, da været klarnet av. Siste observasjon blev tatt kl. 13.15, da skibet befant sig ved nr. 5 bøie. Det blev tatt loddskudd i grunnstøtningsøieblikket, men derimot ikke før. Det blev hele tiden brukt ekkolodd, men da dette var upålitelig, gav kapteinen ordre til å bruke håndlodd. Ekkoloddet hadde vært upålitelig siden kapteinen kom ombord den 20. januar 1942. Det blev brukt både elektrisk log og almindelig log med avlesning akterut. Hele avstanden blev utseilt ifølge loggen 5 à 6 mil. Man hadde ombord spesialkart av Halifax havn. Kapteinen mente sig helt sikker på hvor han var og fortsatte derfor innover. Hans mening var å gå innenfor Lichtfield Shoal og ankre der, siden han ikke kunde få los. Kapteinen var ikke helt sikker på deviasjonen for kursene innover til Halifax på grunn av at strømmen var satt på degaussingkabelen. Kapteinen hadde ikkenytt alkohol, hverken grunnstøtningsdagen eller dagen i forveien.

  ...

  Fremstod 1ste vidne, John Christian Christensen, 1ste styrmann på "Nueva Andalusia" ... Han hadde undertegnet det av kapteinen fremlagte utdrag av dekksdagboken og uttalte på administrators spørsmål at han intet hadde å tilføie til utdraget. Han hadde hatt vakt fra kl. 12 middag på grunnstøtningsdagen, og befant sig i grunnstøtningsøieblikket på babords side på broen. Han mente at det ikke kunde være foretatt noen annen manøver enn den som blev utført, da det ikke var mulig å snu. Man kunde i høiden se 200-300 yards. Vidnet nektet å besvare administrators spørsmål om hvorvidt det efter hans mening var forsvarlig å fortsette innover når man ingenting så, og når det var så tykt at man måtte bruke tåkesignaler og ingen kjenning hadde.

  Vidnet hadde ikke nydt alkohol siden skibet gikk fra Port Arthur. Styrannen oplyser at ekkoloddet ikke blev benyttet, da det var i ustand.

  ...

  Fremstod som 2det vidne, Anton Aarestad ... 2den styrmann på "Nueva Andalusia". Han hadde undertegnet det av kapteinen fremlagte utdrag av dekksdagboken, og henholdt sig til dette, men tok det forbehold at han ikke hadde hørt det blev gitt hårdt styrbord ror, da han stod på babord ving. Han hadde på grunnstøtningsdagen vært på broen fra kl. 12 middag, da han overtok vakten. Vidnet hadde ikke nydt alkohol. Vidnet nektet å besvare administrators spørsmål om hvorvidt det var forsvarlig under de herskende værforhold å fortsette innover.

  ...

  Fremstod som 3dje vidne, Sverre Halvorsen ... 1ste Maskinist på M/T "Nueva Andalusia". Maskinen var i full orden, likeledes styremaskinen og maskintelegrafen. Han befant sig i maskinen i grunn støtningsøieblikket. Hadde ikke nydt alkohol. Maskinistens forklaring om skibets gang og maskinens manøvrering stemte med hvad det var oplyst i det av kapteinen fremlagte utdrag av dekksdagboken.

  ...

  Fremstod som 4de vidne, Egil Edvarsen ... lettmatros på "Nueva Andalusia". Han var på utkikk grunnstøtningsdagen fra kl. 13 og var i grunnstøtningsøieblikket akkurat kommet op på broen, idet han hadde vært akterut for å gi besked om at det skulde loddes. Han hadde medundertegnet det fremlagte utdrag av dekksdagboken, og hadde intet å tilføie til det. På administrators spørsmål uttalte han at det var så tykt at man neppe kunde se en skutelengde.

  ...

  Fremstod som 5te vidne, Arne Ulversøy ... lettmatros på "Nueva Andalusia". Han hadde medundertegnet det fremlagte utdrag av dekksdagboken og hadde intet å tilføie til det. Han oplyste at det fra kl. 13 blev styrt 3 grader på kompasset, og ca.kl. 13.45 blev kursen forandret til 20 grader på kompasset og dene kurs blev beholdt til skibet grunnstøtte.

  ...