Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
17. januar 1942
Posisjon
Nordatlanteren
Årsak
Torpedert [av tysk ubåt]
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
20
Fanget
0
Omkommet
4 [18]
Savnet
16