Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
18. september 1942
Årsak
Torpedert [av tysk ubåt]
Reiserute
Liverpool - Halifax
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
36
Fanget
0
Omkommet
0 [0]
Savnet
0
 • Referat

  Dato
  29. september 1942
  Sted
  St. John's, Newfoundland
  Administrator
  Konsul Olaf Olsen

  ...

  1ste vidne kaptein Aksel Lidahl ...

  Sp. Hvor lenge har De været fører av skibet?

  Sv. 18 måneder.

  Sp. Hvad var sisste havn De seilte fra?

  Sv. Liverpool.

  Sp. Bestemt for?

  Sv. Halifax.

  Sp. Var skibet i sjødyktig stann da De avgikk fra Liverpool?

  Sv. Skibet var i alle deler i sjødyktig stann.

  Sp. Hvad tid hendte torpederingen?

  Sv. Torpederingen hendte fredag den 18. september kl. 04.50.

  Sp. Hvor var De ombord i skibet da torpederingen inntraff.

  Sv. Jeg var i min sovelugar.

  Sp. Hor ramte torpedoen?

  Sv. Mellom nr. 1 og 2 rum på styrbord side.

  Sp. Så De undervannsbåten da?

  Sv. Nei, det var i grålysningen så ingenting kunde sees.

  Sp. Efter at torpedoen traff hvad blev det gjort da?

  Sv. Maskinen blev stoppet og båtene satt på vannet da skibet krenget sterkt over.

  Sp. Hvilke livbåter blev satt på vannet?

  Sv. Babords livbåt og motorbåten da styrbord livbåt var knust.

  Sp. Hvilken skade observertes efter torpederingen?

  Sv. Et stort hull på styrbord side i vannlinjen, samt endel lekke og løse nagler på babord.

  Sp. Begynte skibet å synke?

  Sv. Ja, det begynte å synke langsomt med forskibet.

  Sp. Hvor lang tid tok det fra første torpedo og til dere kom i båtene.

  Sv. Ja, ca. et kvarter.

  Sp. Kom alle mann i livbåtene?

  Sv. Ja.

  Sp. Var noen av mannskapet blitt skadet?

  Sv. En fikk et stykt skar på høire siden av ansiktet og en fikk endel skrammer i ansiktet, men ingen alvorlig.

  Sp. Hvor lenge efterpå var det De opdaget u-båten?

  Sv. Ca. en halv time.

  Sp. Så De da den skjøt den andre torpedoen?

  Sv. Nei, men en kort stund efter hørte også vi en voldsom eksplosjon ombord og da sank skibet i løpet av ca. 5 minutter.

  Sp. Hvor langt var dere fra land da dette hendte?

  Sv. Ca. 550 n.mil øst av Newfoundland.

  Sp. Har De noe annet å bemerke?

  Sv. Jeg holder mig ellers til rapporten.

  ...

  Fremstod 2net vidne 1. styrmann Marcelius Austad ...

  Sp. Hvor lenge har De været ombord i skibet?

  Sv. I 6 år.

  Sp. Hvad var sisste havn De seilte fra og hvad var bestemmelsesstedet?

  Sv. Fra Liverpool bestemt for Halifax.

  Sp. Når inntraff torpederingen?

  Sv. Den 18. september kl. 4.50 om morgenen.

  Sp. Hvor var De ombord i skibet da torpederingen inntraff?

  Sv. På styrbord side av broen.

  Sp. Hvor traff torpedoen?

  Sv. Mellem nr 1 og 2 luke på styrbord side.

  Sp. Blev det slått stopp i maskinen?

  Sv. Nei ikke med det samme da telegrafledningen på styrbord side var brutt så jeg mått gå over til babord side og imellemtiden var det blitt stoppet fra maskinen.

  Sp. Hvad gjorde De da?

  Sv. Alle blev ordret til livbåtene.

  Sp. Hvilke livbåter.

  Sv. Babord livbåt og motorbåten der stod på akterdekket.

  Sp. Ja, undtagen en som fikk et slag i ansiktet.

  Sp. Sank skibet øieblikkelig?

  Sv. Nei, det gjorde det ikke.

  Sp. Så De undervannsbåten?

  Sv. Ja, efter vi var kommet i båtene.

  Sp. Så eller hørte De noen annen eksplosjon?

  Sv. Ja, jeg hørte nr. 2 da skibet sank.

  Sp. Når blev dere tatt op av destroyeren?

  Sv. Lørdag den 26de ved 2 tiden om eftermiddagen og kom til St. John's søndag den 27de.

  Sp. Har De noe annet å bemerke?

  Sv. Nei, jeg holder mig til rapporten.

  ...

  Fremstod 3dje vidne Ola H. Thuestad ...

  Sp. Hvad var De ombord i skibet?

  Sv. 1ste maskinist.

  Sp. Hvor lenge har De været ombord?

  Sv. Jeg har været 1ste maskinist fra den 9de mars 1940.

  Sp. Hvad var sisste havn?

  Sv. Liverpool, bestemt for Halifax.

  Sp. Når inntraff torpederingen?

  Sv. Kl. 4.50 den 18. september.

  Sp. Hvor var De da torpederingen fant sted?

  Sv. Lå på benken i lugaren.

  Sp. Hvem hadde vakt i maskinen?

  Sv. Assistenten sammen med mig.

  Sp. Gikk De i maskinrummet efter torpederingen?

  Sv. Nei, jeg gikk ut på dekket for å se hvad som hadde hendt.

  Sp. Var maskinen stoppet da?

  Sv. Nei.

  Sp. Hvem stoppet maskinen?

  Sv. Da jeg så det blev gjort klart til å gå i båtene gikk jeg ned og varskodde om stoppe maskinen og komme opp.

  Sp. Hvor traff den første torpedoen.

  Sv. I nr. 2 styrbord og skibet krenget straks over til babord.

  Sp. Kom De i båten med de andre.

  Sv. Ja, jeg kom i motorbåten.

  Sp. Når De kom i båten så De noe til u-båten da?

  Sv. Nei, ingen ting.

  Sp. Hvor lang tid efter dukket den op igjen?

  Sv. Ca. en halv til en time.

  Sp. Hvad hendte da De så u-båten.

  Sp. Vi fryktet fror at den vilde sende en torpedo til så vi rodde noe vekk fra skibet og ca. 5 minutter efter blev det sendt ennu en torpedo der traff i maskinrummet.

  Sp. Så De da skibet sank?

  Sv. Ja.

  Sp. Hvorledes blev dere bjerget?

  Sv. Vi blev tatt op av en destroyer og kom til St. John's den 27 september.

  Sp. Har De noe annet å bemerke?

  Sv. Nei, jeg holder mig til raporten.

  ...