Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
10. november 1940
Posisjon
Indiske hav, posisjon N 6 30, O 90 30
Årsak
IKKE FORLIST, kapret [av tysk raider]
Last
Bensin og parafin
Reiserute
Singapore - Colombo - Port Sudan
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
33
Fanget
0
Omkommet
0 [0]
Savnet
0
 • Referat

  Dato
  12. desember 1940
  Sted
  Kobe
  Administrator
  Konsul T. B. Gansmoe

  ...

  Fremstod skibsfører Leif Krogh ... "OLE JACOB" avgikk den 7. november, 1940 fra Singapore med en ladning bensin og paraffin for Port Sudan via Colombo. Skibet var ved avgangen i enhver henseende i fuldt sjødyktig stand. Da skibets journal blev beslaglagt av tyskerne fremla kapteinen en sålydende rapport angående de på reisen inntruffne begivenheter ...

  --- i forbindelse med at det fremmede skib ikke hadde skutt, bestemte kapteinen sig for ikke å skyte. Da det fremmede skib var på en knap mils avstand, blev "OLE JACOB" beordret å stoppe, hvilket blev gjort. En motorbåt kom langs siden av "OLE JACOB" og ca. 12 vebnete marinesoldater entret skibet. Litt før motobåten kom langs siden hørte kapteinen 1. styrmannen spørge: "Are you British", hvorpå det svartes "yes".

  Da marinesoldatene kom på dekket erklærte de at de var tyske og at skibet var tatt som prise. Vedkommende tyske officer ga med revolver i hånden kapteinen ordre om å gi beskjed til kanonmannskapet om å gå fra kanonen, hvilket blev gjort. Kapteinen med 23 mann fikk ordre om å ta med de nødvendigste for 3-4 dager og blev derefter ved 22-tiden tatt ombord i raideren. Her blev man holdt til den 16/11 da alle mann blev ført tilbake til "OLE JACOB" for å gå til en neutral havn med prisemannskap ombord. På begjæring fikk kapteinen en sålydende erklæring angående kapringen:

  "It is stated that the motortanker "OLE JACOB" has been captured by force against resistance of the master, that the crew has been removed as prisoners of war and that the master and the crew hav agreed to cooperate with the German prize crew under their orders, and subject to the option of being retained as prisoners of war on board the German warship which has effected the capture, in case of non-willingness to submit to orders of cooperation.

  Kriegsmarine, Schiff nr. 19

  Rogge, Kapitän zur See und Kommandant eines deutschen Kriegsschiffes"

  "OLE JACOB" kom til Kobe den 4/12-1940 ved 10-tiden og den 5/12 ved 15-tiden blev hele mannskapet samt det ombordværende mannskap fra M/T "TEDDY" ført over til det tyske skib "SCHARNHORST". Den næste morgen - 6/12 - så kapteinen intet til "OLE JACOB".

  Av "OLE JACOB"'s mannskap blev ved det norske konsulat foranstaltning 18 mann avmønstret og sendt den 10/12 til Nagasaki for videre reise til Hong Kong i henhold til arrangement truffet av den norske legasjon i Tokyo. Resten av mannskapet som fremdeles er ombord i "SCHARNHORST" blir forpleiet for tysk regning og vil imorgen bli ført iland i Kobe. Herfra vil de - likeledes for tysk regning - bli forpleiet og snarest mulig hjemsendt til Norge via Sibir.

  ...

  ... 1. vidne Johan Henry Jacobsen (2. styrmann / telegrafist) som forklarte at han straks efter avgangenfra Singapore den 7/11-1940 av Kapteinen ble vist de fra de britiske myndigheter i Singapore mottatte seilingsanvisninger og satte disse ut i kartet. Reisen gikk uten nogen hendelser ti den 10/11 da vidnet satt i radiostasjonen og hørte 1. Styrmann rope at han så et skib om styrbord. Skibet så i kikkerten ut som et almindelig stort lasteskib. Efter å ha betraktet skibet ca. 10 minutter fikk vidnet ordre fra kapteinen om å være klar ved kanonen. Dette blev gjort idet 7 mann innklusive vidnet som kanonkommandør tok stilling ved kanonen.

  Da det fremmede skib var på ca. 2 mils avstand signalerte det med morselampe bl.a. at "OLE JACOB" skulde stoppe. Dette blev gjort, hvorefter det fremmede skib som nu var på ca. 200 meters avstand, satte ut båt, som kom langs siden. Vidnet hørte noen av skibets besetning rope at det var tyskerne som kom. Det fremmede skib som nu blev forstått å være et fiendtlig skib (en raider) satte lyskasteren på "OLE JACOBS"'s akterskib og samtidig ropte 1. styrmann at det var "vel" ved kanonen. Vidnet forlot da kanonen og gikk forover hvor han av 1. styrmann blev beordret å pakke det nødvendige tøi for en 2-3 dager idet man skulde overføres til raideren. Efter vidnets mening kunne intet vært gjort for å redde skibet. Med motorbåt blev derpå vidnet sammen med kapteinen og 1. styrmann i samme båt overført til raideren. Ombord i denne blev mann til 16/11 hvilken dag alle mann blev ført tilbake til "OLE JACOB" som med prisemannskap ombord fortsatte til Kobe. Under reisen blev vidnet beordret til å gå vakt med andre officerer. Før overførselen til "OLE JACOB" blev vidnet sammen med samtlige øvrige mannskaper undtatt 9 mann som var ombord på "OLE JACOB" forelagt til underskrift en sålydende erklæring:

  "In See, den 15. november 1940.

  I declare I will not try to endanger the safety of this ship under German command bound for a neutral port, I will cooperate with the German prize crew and I will use immediately the possibility of going back to Norway without conferring with a British consul or anybody tgaking charge of British interests. I will follow instructions from the prize-crew until dischargement."

  "OLE JACOB" ankom til Kobe den 4/12-1940. På reisen til Kobe blev kanonen og all ammmunisjon lempet overbord efter ordre fra det tyske prisemannskap.

  ...

  Fremstod: 2. Vidne Monsen, som forklarte at han har vært tømmermann på "OLE JACOB" i ca. 1 år. Efter avgangen fra Singapore den 7/11-1940 hendte intet usedvanlig før han den 10/11 ved 7-tiden om aftenen så et skib komme op på stb. side. Vidnet så lyssignaler som han dog ikke forstod. Ombord i "OLE JACOB" var alle rolige og der var ingen nervøsitet. Kanonen blev bemannet. Det blev slått stop i maskinen på "OLE JACOB" og vidnet så en motorbåt komme fra det fremmede skib op langs siden. Fra denne kom ca. 15 mann op på "OLE JACOB"'s dekk og vidnet forstod nu at det var tyskere og at skibet måtte være en tysk raider. Vidnet var nu på det rene med at intet kunne gjøres for å redde "OLE JACOB". Tyskerne forstodes nu å overta "OLE JACOB" idet man fordelte prisemannskapet mellem broen, maskinen og dekket. Vidnet blev holdt ombord i "OLE JACOB" mens andre av mannskapet blev oført over til raideren. Den 16/11 kom mannskapet tilbake til "OLE JACOB" fra raideren og reisen fortsattes med prisemannskap ombord. Ankom til Kobe den 4/12-1940.

  ...