Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
7. juni 1942
Posisjon
N. 34o 12', W. 68o 00'
Årsak
Torpedert [av tysk ubåt]
Last
Stykkgods
Reiserute
New York - Cape Town - Suez
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
35
Fanget
0
Omkommet
2 [2]
Savnet
0
 • Referat

  Dato
  20. juli 1942
  Sted
  New York
  Administrator
  Visekonsul D. Knudsen
  Merknad
  10 passasjerer, ingen navn oppgitt. Alle trolig reddet.

  ...

  Fremstod skipsfører Johan Wildhagen ...

  "Pleasantville" avgikk den 3. juni 1942 fra New York med en ladning stykkgods for Suez via Cape Town. Skipet var i enhver henseendne i sjødyktig stand ved avreisen. Skipets journaler gikk tapt ved forliset og kapteinen fremla en rapport skrevet etter hukommelsen. ...

  ...

  Kapteinen henholdt seg til det i rapporten anførte og forklarte videre at han oppholdt seg på babord side av båtdekket da 1ste torpedo rammet skipet. Komparenten hadde ikke observert noget usedvanlig på skipets reise fra Norfolk. Der var vanligvis 3 folk på utkikk om dagen og 2 om natten. Skipet hadde styrt siksak kurser om dagen til det ble mørkt.- Hele skipet var mørklagt - lanternene slukket.

  Kapteinen kom seg opp på broen like etter 1ste eksplosjon - stoppet maskinen og kastet overbord skipets hemmelige papierer. Der var ingen anledning til å sende ut nødsignaler da antennen fallt ned som følge av eksplosjonen - Mannskapet gikk deretter i båtene. Redningsutstyret var i forskriftsmessig stand - arbeidet med redningen foregikk i god orden.

  Kapteinen forklarte videre at 2 mannskaper omkom ved forliset, vakthavende styrmann, samt utkikken. Kapteinen fryktet at den siste kunne ha blitt truffet av splinters, som føk om skipet etter 1ste eksplosjon, ingen hadde sett noget til utkikken. Styrmannen var blitt sett på båtdekket, men har senere forsvunnet på en uforklarlig måte.

  ...

  Fremstod 1. vidne, Kaare Rødnes, som forklarte at han var sammen med skipets fører på bb. side av båtdekket da første torpedo traff skipet. Vidnet hadde ikke sett eller hørt noget usedvanlig på skipets reise. Etter eksplosjonen hadde vidnet gått igang med å gjøre livbåtene klare til utsetning. Skipet hadde vært fullstendig mørklagt. Etter instruks av amerikanske myndigheter ble der styrt siksak kurser inntil mørkets frembrudd. Redningsutstyret var i forskriftsmessig stand - redningsarbeidet foregikk i god orden.

  Vidnet har ingen formening om hvordan de to savnede mannskaper omkom. Han hadde ikke sett dem etter den første eksplosjon.

  ...

  Fremstod 2. vidne, Arnt Jensen, som forklarte at han var i maskinen da 1ste eksplosjon inntraff. Torpedoen forårsaket indirekte brann i maskinen, og vidnet søkte å slukke denne ild med brannslukningsapparater før han kom seg opp på dekk. Maskinen, som etter vidnets mening var uskadd av torpedoen, ble stanset av skipets fører fra broen. Skipet hadde vært helt mørklagt. Redningsutstyret var i god orden.

  Vidnet har ingen formening om hvordan de 2 savnede mannskaper omkom.

  ...

  Fremstod 3. vidne, Konrad Sandtorv, som forklarte at han var kommet på vakt ved roret kl. 8 den 7. juni. Han hadde styrt siksak kurser inntil det ble mørkt. Vidnet hadde ikke sett noe mistenkelig på skipets reise.- Vidnet hadde ikke fått noen ordre av styrmannen etter eksplosjonen. Han så styrmannen løpe ned fra broen umiddelbart efter og hørte også at han ropte etter eller annet, men kan ikke bestemt si hva det var. Vidnet hadde ikke sett ukikken etter eksplosjonen. Han kom seg til sin livbåt så snart han kunne. Skipet var helt mørklagt. Redningsutstyret var i 1. kl. stand.

  ...