Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
15. mars 1942
Årsak
Savnet i mars 1942. Senket eller kapret av japanerne.
Mannskapsliste
Delvis
Reddet
?
Fanget
?
Omkommet
? [0]
Savnet
?
  • Referat

    Merknad
    Kinesisk mannskap - antall, navn og skjebne ukjent. Ifølge påskrift på mannskaplisten var 2. maskinistens navn Jens Martinius Nielsen (O.A. Larsen var ikke ombord).

    Riksarkivet: Ingen sjøforklaring på hyllenr. 2C.032.12