Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
2. mai 1942
Posisjon
60 miles NE Trinidad
Årsak
Torpedert [av tysk ubåt]
Last
Olje
Reiserute
Port of Spain - Gibraltar
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
34
Fanget
0
Omkommet
3 [3]
Savnet
0
 • Referat

  Dato
  22. mai 1942
  Sted
  New York
  Administrator
  Visekonsul S. Klingenberg

  ...

  ... 1. vidne styrmann Wiik, som forklarte at han var 2nen styrmann på m/t "Sandar" ... "Sandar" avgikk den 2. mai fra Port-of Spain med en ladning olje for Gibraltar. Skipet var ved avreisen i enhver henseende i fullt sjødyktig stand. Vidnet kunne ikke fremlegge skibets journal som var gått tapt under forliset. Han fremla imidlertid en rapport ...

  ...

  Vidnet henholdt seg til det i rapporten anførte og forklarte videre at skipet hadde vært totalt mørklagt under hele reisen og at redningsutstyret var i forskriftsmessig stand; der var dog ingen medisiner i livbåtene. Vidnet visste at kapteinen hadde forgjeves forsøkte å anskaffe medisiner i Curaco og i Port-of-Spain. Vidnet forklarte at det gikk ca. 1/2 time fra første torpedo rammet skipet til dette sank. Det hadde ikke vært anledning til å skyte med kanonen da man ikke så u-båten før skipet sank. Vidnet forklarte at han hadde spurt medlemmene av mannskapet om noen hadde sett eller hørt noe mistenkelig før torpederingen; men ingen hadde sett noe.

  ...

  Fremsto 2. vidne matros Henjum, som forklarte at han sto til rors da den første eksplosjon inntraff. Han hadde vært ved roret siden kl. 16. Vidnet hadde ikke under sin vakt sett eller hørt noe misteneklig på sjøen før føste torpedo eksploderte. Foruten vidnet var 1. styrmann Borgersen på broen. Vidnet forklarte videre at umiddelbart etter første eksplosjon sto hele broen i flammer så man måtte klatre ned i forkant av denne for å komme ned på dekk. Redningsutstyret var etter vidnets mening i go stand og redningsarbeidet foregikk i go orden. Skipet hadde alltid vært mørklagt under de siste reiser.

  ...

  3. vidne, matros Sørvaag, som forklarte at han befant seg opp på poopen da første torpedo traff skipet. han hadde vært der siden kl. 16, men hadde intet mistenkelig sett eller hørt. Vidnet forklarte videre at han straks etter eksplosjonen løp ned og hentet redningsvesten sin, løp deretter til styrbord livbåt som han hørte til, men da denne var knust gikk han over til B.B. livbåt og hjalp til å låre denne. Vidnet uttalte at redningsarbeidet foregikk i så god orden som etter omstendighetene mulig. Der hersket ingen panikk blant mannskapet.

  ...

  Fremstod 4. vidne, 2nen maskinist Albertsen, som forklarte at han hadde vakt i maskinen da eksploosjonen inntraff. Lyset gikk straks ut. Vidnet hørte ingen signaler fra boren. Det hadde dog lykkes vidnet å få stanset maskinen før han kom opp på dekk. Vidnet forklarte videre at da han kom opp på dekket så han at babords livbåt allerede var satt på vannet og kommet setg vekk fra skipet. Vidnet løp så til midtskipet og kom seg opp i motorbåten. Han uttalte at redningsarbeidet foregikk i go orden. Der var go disiplin og mannskapet var helt rolig. Vidnet forklarte at dan han kom opp på dekket ca. et par minutter etter at eksplosjonen fant sted, var hele midtskipet i brann.

  ...

  Styrmannens rapport opplestes deretter for 2net til 4de vidne, hvilke samtlige erklærte at de intet hadde å bemerke til sammes innhold.

  ...