Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
27. november 1943
Posisjon
3 grader S, 69 grader Ø, ca. 200 miles fra sørenden av Maldivene
Årsak
Torpedert [av japansk ubåt]
Last
Dieselolje
Reiserute
Bahrein - Melbourne
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
31
Fanget
1
Omkommet
8 [8]
Savnet
0
 • MT "SCOTIA" avgikk fra Bahrein 19. November 1943 med full last Dieselolje bestemt for Melbourne Australia. Mannskapet bestod av 40 mann. Ingen passasjerer.

  Vi gikk ikke i konvoi, og var uten eskorte, og alt gikk bra til 27. November da skibet ble torpederet. Om middagen denne dag rapporte utkikken et fartøi i horisonten og dette, som vi antar var en utbåt, hold sig på samme avstand og forsvant i horisonten rett forrut kl. ca. 16.00.

  Kl. 17.25 ble "SCOTIA" rammet av en torpedo ved aktermasten, og skibet begyndte å synke. En av livbåtene blev smadret ved explosjonen, som fandt sted da skibet ble rammet, og mannskapet gikk i de øvrige tre livbåter, med unntagelse av maskinmester Josef Amundsen samt telegrafist Kåre Kristiansen, som ble ombord inntil skibet fikk nokk en torpedo ca. 15 minutter etter den første. De hoppet da begge overbord. Vi så ingenting umiddelbart før torpederingen. Først etter at vi var komt i livbåten så vi en ubåt krysse bougen vår i ca. 100 meters avstann.

  Vi var i hver vår livbåt, og disse satte kurs for øen Ceylon. Dagen etter blev vi oppdaget av ett fly og neste dag 29. November ble vi tatt opp av en armeret hvalbåt. Med denne gikk vi nu tilbake til stedet, hvor "SCOTIA" ble senket, og fandt først en livbåt, hvori befandt sig matros Torbjørn Kristiansen og skibshunden, som begge var i god behold. T. Kristiansen fortalte at det opprindelig hadde vært 7 mann i livbåten forruten ham selv, men at de ble beskutt av ubåten. Han hoppet da overbord, og dykket under ubåten, og klamret sig fast i denne, såsnart han kom til overflaten på den motsatte side, og her ble han da, inntil ubåten satte sig i bevegelse igjen, da han useet svømte tilbake til livbåten, og kom sig opp i denne. Her mødte ham ett forfærdelig syn. Rundt om i båten lå nemlig 6 av "SCOTIA"s besetning blodig og gjennemhullet av kuler fra udyrene på ubåten. De var alle døde, kun Skipperen, som var ilive, blev tatt tilfange av ubåten, som var Japansk. Senere fandt vi maskinmester Amundsen som lå blodig og gjennemhullet av snikmordernes kuler på en av flåtene fra "SCOTIA". Han var også død. Liket tok vi ombord i hvalbåten, hvorfra han ble begravet på sjømannsvis, innsydd i seilduk og dekket av ett norsk flag - Stuert Peder Staalhane, som er meget religiøs, forretten ved båren.

  Hvalbåten fortsatte letingen, men fandt ikke mere, og satte kurs for Adduatoll, hvor vi ble overført til ett troppeskib, untagen matros Gerhard Larsen som ble innlagt på hospital der, da han var alvorlig såret.

  Vi andre kom med troppeskibet til Colombo 6. Desember og ble mottatt av Nortraships representant der. Han sørget for førsteoppklædning til oss og hotel plass.

  Forruten de 7 som er nevnte tidligere omkomm også telegrafist Kåre Kristensen. Han var sist sett svømmende i sjøen med et livbelte på sig, og har antagelig gått ned med dragsuget, da der ikke blev anledning å ta ham opp, da japanerne begynte å beskyte livbåten.

  From: The Naval Officer-in-Charge, Addu Atoll

  Date: 5th December, 1943

  To. The Secratry of the Admiralty, Commander-in-Chief, Eastern Fleet. Staff Officer (Intelligence) Colombo.

  REPORT OF ATTACK OF S.S. SCOTIA 27th November, 1943.

  Report of the Senior Surviving Officer, Mr. R. Blindheim, Second Officer.

  2. It was ascertained from the Second Officer that although the ship's mast was broken by the first explosion, W/T communication was maintained on the secundary serial from funnel to bridge.

  3. The Second Officer also stated that he was on afternoon watch on 27th November and that the masthead look-out reported an object on the horizon at about 1230. This object could not be idetified owing to lack of good glasses, nor was it visible from the bridge. Later smoke could be seen on the horizon and a compass bearing of about 217 degrees was taken. At 1545 nothing was visible.

  4. Ship's boats were five in number. She also had three rafts. Three boats and two rafts were launched from the ship. Of the ramainder, one boat was blown up by the first explsion and one capsized on being lowered. One raft was still made fast to the ship.

  5. Able seaman G. Larsen, the sole survivor of one lifeboat, which had contained the Captain of the ship and six other survivors, stated that the Captain was called on board the submarine and taken below. He was not seen by them again. The remainder of the crew in the boat were then machine-gunned as also was the Chief Engineer who was alone on a raft and who had had the misfortune to attract attention by flashing a torch; but Able seaman Larsen escaped by diving under the submarine and coming up on the other side of her. He repeated his remarkable feat when the firning ceased and returned to the lifeboat to find the remainder of the occupants shot dead.

  E. A. C. Ball

  Commander R.N.

  REPORT OF R. BLINDHEIM, SECOND OFFICER, SENIOR SURVIVOR, s.s. SCOTIA

  1. 27th of November. Our approximate position when torpedoed was 3 degrees south, 29 degrees east. The time was 1725.

  The Captain and Chief Officer were on the bridge, Second Engineer in Engineroom, Wireless Operator in Radio Room.

  When I heard the first explosion I was in the bathroom. I ran into my cabin to get my pants on.

  When I came on deck I saw the starboard lifeboat aft was blown out and then some of the crew started to lower port lifeboat aft. When the port lifeboat aft was lauched it capsized.

  The ship was then underweigh but telegraph was destroyed and the ship was turning hard to starboard.

  Captain gave me orders to to aft and tell the Second Engineer to go and stop the engines. I ran aft and met the Second Engineer and gave him the Captain's order. He ran down into thne Engineroom and the engines were stopped.

  All the crew, with the exception of the Captain, Chief Officer, Chief Engineeer and the W/T Operator, were then getting into the lifeboats. I was then told to lower my boat.

  I got into the boat and we started rowing and pulled away from the ship and headed for the three men who fell into the water when the first lifeboat capsized on being lauched. Men were picked up and we the steered in a North Easterly direction.

  Approximately ten or fifteen minutes after first torpedo hit ship the second torpedo hit us in the engine room and the ship sank almost immediately after this. Only a little part of the fo'csle head was visible above the water. She then broke in two pieces and the forward part came up and wa still floating.

  The submarine surfaced and I could hear her shelling the ship but could not see her because we were on the other side of the ship.

  After this we pulled off from the ship. It was beginning to get dark and we could see the ship burning. We hoisted sail and kept going all that night in a North Easterly direction.

  2. 28th November. Approximately 1730 we saw first Catalina. She dropped a message in a lifejaceket telling us H.M.S. OKAPI was on her way to our rescue.

  3. 29th November. About 1252 we were picked up by H.M.S. OKAPI together with the survivors in a big motor boat which had kept company with us from time of sinking.

  R. Blindheim, Second Officer