Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
21. april 1943
Posisjon
Nord-Atlanteren, 9 dager ut fra Mersey
Årsak
Torpedert [av tysk ubåt]
Last
Ballast
Reiserute
Mersey - New York
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
39
Fanget
0
Omkommet
2 [2]
Savnet
0
 • Referat

  Dato
  28. april 1943
  Sted
  St. John's, Newfoundland

  ...

  1ste vidne Julius Lysøe, kaptein ...

  Sp. Hvor lenge har De været fører av skibet?

  Sv. 5 år.

  Sp. Hvad var sisste havn?

  Sv. Liverpool.

  Sp. Bestemt for?

  Sv. New York.

  Sp. Var Deres skib i sjødyktig stann og redningsmateriellet i orden?

  Sv. Ja.

  Sp. Hvad tid hendte torpederingen?

  Sv. Kl. 17.45 GMT den 21. april 1943.

  Sp. Hvor opholdt De Dem i skibet da torpederingen fant sted?

  Sv. Jeg var i min lugar.

  Sp. Hvor rammet torpedoen?

  Sv. I Forskibet.

  Sp. På hvilken side?

  Sv. Det kan jeg ikke uttale mig om.

  Sp. Hvor mange torpeoer?

  Sv. En.

  Sp. Efter at torpedoen traff hvad foretok De Dem da?

  Sv. Jeg lette efter skibspapirene og regnskapsbøkene, men fant dem ikke. Så fant jeg redningsvesten min, tok den på og løp ut på dekket. Det var da min mening å gå opp i bestikklugaren og få tak i code bøkerne, men da jeg så at bro beskyttelsen var styrtet sammen, forstod jeg at jeg ikke kunde komme inn der på en rimelig tid og jeg gikk da til livbåtene som var svinget ut. Så hjalp jeg til med å fire den ene styrbords båt på vannet.

  Sp. Hvor lang tid tror De det gikk fra torpedoen traff og til dere kom i båtene?

  Sv. Mellem 5 og 8 minutter. Jeg var i den sisste båten.

  Sp. I hvilken stilling var skibet da?

  Sv. Hele forskibet var under vann og den så ut som den vilde gå ned med baugen først. Det hadde også stor slagside til babord.

  Sp. Hvem tok dere op, og hvor lang tid opholdt dere dere i båtene?

  Sv. Vi blev tatt op av den britiske fregatt "KALE". Vi var i båtene fra 1 1/2 til 2 timer.

  Sp. Kom alle mann ombord i fregatten?

  Sv. 39 mann kom ombord. 2 mann, 1ste kokk Olaf Olsen og matros Karl Allum savnedes.

  Sp. Hvad tror De om de to som savnes? Er de døde?

  Sv. Jeg tror at 1ste kokk Olaf Olsen fallt i vannet og druknet og at matros Karl Allum omkom ved eksplosjonen.

  Sp. Så De skibet etter at dere kom i båtene?

  Sv. Ja.

  Sp. Så De at det sank?

  Sv. Nei.

  Sp. Hvad var skibets stilling det sisste De så det?

  Sv. Det så ut som mittskibet var kommet dypere i vannet og det lå fremdeles krenget over til babord.

  Sp. Har De noe annet å bemerke i tillegg til Deres rapport?

  Sv. Nei.

  ...

  2net vidne 2. styrmann Alf Andersen ...

  Sp. Hvor lenge har De været 2. styrmann i skibet?

  Sv. Fra 27. januar 1942.

  Sp. Hvad var sisste havn?

  Sv. Liverpool.

  Sp. Hvad tid blev dere optatt i konvoyen.

  Sv. Den 12. april, ved avgangen.

  Sp. Og bestemmelsesstedet?

  Sv. New York.

  Sp. Var redningsmateriellet i orden da dere gikk fra Liverpool?

  Sv. Ja.

  Sp. Hvad tid hendte torpederingen?

  Sv. Kl. 17.45 GMT den 21. april 1943.

  Sp. Var De på vakt?

  Sv. Ja.

  Sp. Hvor traff torpedoen?

  Sv. I forskibet.

  Sp. Var det mere enn en torpedo?

  Sv. Nei.

  Sp. Blev maskinen stoppet?

  Sv. Ja,men ikke fra broen.

  Sp. Hvad foretok De Dem og Deres mannskap efter torpedoen?

  Sv. Jeg gikk fra brodekket og hen på akterdekket og slo løs flåten da jeg trodde skibet vilde synke så fort at det ikke blev tid til å gå i båtene.

  Sp. Hvad gjorde De efter på det?

  Sv. Gikk til babord livbåt akter og satte den på vannet.

  Sp. Hvor mange kom i Deres båt?

  Sv. 14 mann.

  Sp. Var forskibet fullt av vann da?

  Sv. Da vi fikk båten på vann så det ut som hele forskibet var brukket av.

  Sp. Så De noe til det øvrige mannskap?

  Sv. Straks efter vi var kommet klar av skibssiden så jeg at to av de andre livbåtene også var kommet på vannet.

  Sp. Hvor lang tid tok det fra skibet var torpedert og til dere var kommet i båtene?

  Sv. 5 til 6 minutter.

  Sp. Så De noe til kokk Olaf Olsen og matros Karl Allum?

  Sv. Nei. Allum var på min vakt og stod på babord side av broen, men så ham ikke efterpå torpederingen.

  Sp. Hvad stilling lå skibet i da De kom i båten?

  Sv. Forskibet var under vann og det hadde slagside til babord.

  Sp. Hvem bjerget dere?

  Sv. Den engelske fregatt "KALE".

  Sp. Da dere kom ombord i fregatten, savnet dere noen da?

  Sv. Efter optelling savnedes to mann, kokk Olaf Olsen og matros Karl Allum.

  Sp. Har De noe å bemerke om de to, hvad tror De har hendt dem?

  Sv. Jeg så ingen ting og kan ikke uttale mig.

  Sp. Hvor tok fregatten dere?

  Sv. Vi blev tatt inn til Argentia.

  Sp. Har De noe annet å bemerke?

  Sv. Nei.

  Sp. Hvad hendte til livbåtene efter dere hadde forlatt dem?

  Sv. Det kan jeg ikke si, da jeg blev tatt rett ned i hospitalet ombord.

  ...

  3dje vidne Alfred Johannessen, matros ...

  Sp. Hvor var De da torpederingen inntraff?

  Sv. Jeg var ved roret.

  Sp. Hvad belv det gjort efter torpederingen?

  Sv. Jeg blev blåst bakover mot en tank, ca. 5-6 meter, og da jeg kom klar sprang jeg til babords livbåt mittskibs.

  Sp. Så De noe til utkikksmannen, Karl Allum?

  Sv. Nei, jeg så ingen.

  Sp. Hvad tror De har hendt til Allum?

  Sv. Jeg tror at han er blitt forslåt ved eksplosjonen og blitt igjen ombord.

  Sp. Når savnet dere ham?

  Sv. Ombord i fregatten som bjerget oss.

  Sp. Hvor mange mann kom i den livbåten hvori De var?

  Sv. Jeg kom på en flåte og blev tatt opp av en livbåt like før fregatten tok oss op.

  Sp. Hvad var navnet på fregatten?

  Sv. "KALE".

  Sp. Når de kom i livbåten, i hvilken stilling lå skibet da?

  Sv. Forskibet var borte.

  Sp. Var redningsmateriellet i god orden?

  Sv. Ja, det var i god orden.

  Sp. Så De om livbåtene blev bjerget efter dere hadde foraltt dem?

  Sv. Nei, jeg blev tatt ned i hospitalet ombord og kan ikke uttale mig.

  Sp. Så De noe til kokk Olaf Olsen?

  Sv. Jeg så ham i babords forreste livbåt talje og 2nen kokken var i akterste talje.

  Sp. Så De ham senere?

  Sv. Nei.

  Sp. Har De noe mere å tilføie?

  Sv. Nei.

  ...

  4de vidne Audun Hervig, matros ...

  Sp. Hvor var De under torpederingen?

  Sv. På broen på styrbord side.

  Sp. Var dere to mann på utkikk?

  Sv. Ja, Karl Allum og mig.

  Sp. Hvad tror De har hendt Allum?

  Sv. Jeg tror han er blitt truffet av splinter eller stenblokker ved eksplosjonen og blitt forslått og ikke kunde greie sig.

  Sp. Hvad tid blev han savnet?

  Sv. Ombord i fregatten efter at vi var blitt bjerget av den.

  Sp. Tror De der varnoen mulighet for at han er blitt bjerget efterpå?

  Sv. Nei.

  Sp. Så De noe til kokk Olaf Olsen?

  Sv. Da jeg kom ned på båtdekket såjeg at han holdt på å fire forreste livbåt talje til babords forreste båt. Han fulgte med taljeløperen og fallt overbord.

  Sp. Så De ham igjen?

  Sv. Nei, jeg så ham ikke igjen, jeg er sikker på at han druknet.

  Sp. Blev livbåtene bjerget efter dere var tatt ombord i fregatten?

  Sv. Nei de blev forladt.

  Sp. Har De noe annet å bemerke?

  Nei.

  ...

  5te vidne, 3. maskinist Per Ellefsen ...

  Sp. Hvor lenge har De været 3. maskinist ombord i skibet?

  Sv. 10 måneder.

  Sp. Hvor var De da torpederingen foregikk?

  Sv. Jeg var på manøverdørken.

  Sp. Hvad gjorde De da?

  Sp. Jeg fallt overende, efterpå stod jeg og venter for å høre om det kom noe signal i maskintelegrafen, men de der ikke kom noe, stoppet jeg maskinen på grunn av at der ikke var noe lys så de ikke kunde bruke styremaskinen.

  Sp. Hvad gjorde De da?

  Sv. Jeg gikk opp i lugaren og tok redningsvesten min. Derefter gikk jeg ut på dekket hvor jeg smamen med 2. styrmann løste en av flåtene.

  Sp. Hvad gjorde De så?

  Sv. Gikk til aktre babords livbåt som blev satt på vannet.

  Sp. Hvor mange mann var dere ombord i den?

  Sv. 14 mann.

  Sp. Så De noe til kokk Olaf Olsen eller matros Karl Allum?

  Sv. Nei.

  Sp. Hvorledes blev dere bjerget?

  Sv. Vi blev tatt opp av fregatten "KALE" og kom inn til Argentia, Nfld.

  Sp. Hvor dypt var skibet i vannet da De kom ombord i korvetten?

  Sv. Det sisste jeg så av båten var at propellen var over vannet og at forskibet var borte.

  Sp. Var redningsapparatene iorden?

  Sv. Ja.

  Sp. Har De noe annet å bemerke?

  Sv. Nei.

  ...