Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
15. september 1942
Posisjon
N. 10 48', W 60.00'
Årsak
Torpedert [av tysk ubåt]
Last
Huder, olje, quebratzo, ull
Reiserute
Buenos Aires - New York
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
31
Fanget
0
Omkommet
7 [7]
Savnet
0
 • Referat

  Dato
  27. oktober 1942
  Sted
  New York
  Administrator
  Visekonsul D. Knudsen

  ...

  Fremsto skipsfører Jørgen Alfred Jacobsen, som forklarte at han var fører av m/s "Sørholt" ...

  ... Skipets journaler gikk tapt ved forliset og komparenten fremla en rapport skrevet etter hukommelsen og datert Port-of-Spain, 24. september 1942. ...

  ...

  Kapteinen henholdt seg til det i rapporten anførte og forklarte videre at han var til køys da torpedoen rammet skipet om natten til den 15. september. Han kom imidlertid fort opp på broen etter ulykken og fikk se at skipet var alvorlig skadet. Kapteinen forklarte at en ikke hadde observert noe usedvanlig på skipets reise fra Buenos Aires. Skipet hadde styrt sikksakk-kurser dag og natt fra avreisen og skipet var totalt mørklagt. Skipets radio sendte meddelelser om skipets posisjon hver 3. dag til London i henhold til instruks fra de britiske myndigheter. Kapteinen antar at samtlige savnede mannskaper ble drept av eksplosjonen. Redningsmateriellet som ikke ble skadet av eksplosjonen var i førsteklasses stand. Kapteinen opplyser at skipets hemmelige papirer som ble opbevart i en seildukssekk med søkke i, sikkert var gått ned med skipet.

  ...

  ... 1. vidne, 2. styrmann O. Gustavsen, som forklarte at han hadde vakt på broen da skipet ble rammet av 2 torpedoer. Vidnet var kommet på vakt kl. 12 natt til den 15. september. Vidnet forklarte videre at han ikke hadde observert noe usedvanlig under sin vakt. Det var stille, pent vær men temmelig mørkt. Vidnet var straks klar over hvilken betydelig skade skipet var blitt utsatt for og det eneste som kunne gjøres var å få satt ut livbåtene.Vidnet trodde at skipet sank på ca. 15 minutter. Skipet hadde styrt sikksakk-kurser og hadde vært helt mørklagt fra avreisen og vidnet var sikker på at skipets hemmelige papirer gikk ned. Vidnet antok som sikkert at de 7 savnede mannskaper ble drept av eksplosjonen. Redningsutstyret var i go stand.

  ...

  Fremsto 2. vidne, matros Arnt Jensen, som forkalrte at han hadde vakt ved roret da torpedoen rammet skipet. Vidnet forklarte at han hadde styrt sikksakk-kurser under sin vakt og han hadde ikke sett noe mistenkelig før ulykken skjedde. Vidnet søkte straks til sin livbåt og måtte senere hoppe på sjøen. Skipet var totalt mørklagt. Vidnet trodde at de savnede mannskaper ble drept av eksplosjonen. Redningsmateriellet var i førsteklasses stand.

  ...

  Fremsto 3. vidne, matros O. SVendsen, som forklarte at han hadde hatt vakt som utkik på bestikktaket da torpedoen rammet skipet. Vidnet hadde ikke sett noe mistenkelig under sin vakt. Det var temmelig mørkt. Vidnet hadde heller ikke sett noen torpedo. Vidnet kom ned på båtdekket og hjalp til med utsetning av b.b. livbåt, senere med utsetningen av en flåte på fordekket og endelig hjulpet en kanoner som ver klemt fast, og hoppet så tilsjøs. Vidnet forklarte videre at skipet hadde styrt siksakk-kurser og skipet hadde vært mørklagt. Vidnet mente at de savnede mannskaper var blitt drept av eksplosjonen unntagen matros Harald Olsen, som ikke kom seg ut av sin lugar. Vidnet antok at skipet sank på ca. 10 minutter. Redningsmateriellet var i førsteklasses stand.

  ...