Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
6. april 1944
Posisjon
N 45-04, W 35-22
Årsak
Torpedert [av tysk ubåt]
Last
Råolje
Reiserute
Halifax, N.S. - Manchester
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
42
Fanget
0
Omkommet
0 [0]
Savnet
0
 • Referat

  Dato
  18. april 1944
  Sted
  Glasgow
  Administrator
  Generalkonsul L. Offerdahl

  ...

  Framsto skipets fører Alf Ambjørnsen, som framla en av ham avfattet rapport angående begivenheten ...

  ...

  Kapteinen henholdt seg til rapporten og tilføyet at de livbåter som ble brukt ble etterlatt da de reddede kom ombord i rescuebåten. Alle skipets papirer - også de hemmelige konvoy-instrukser - gikk ned med skipet. Da torpedoen kom, lå kapteinen nede og sov. Han sprang straks opp, og da var hele akterskipet i flammer. Ingen ubåt ble sett, men kapteinen hørte på escorteskipet at ubåten var blitt tatt. Alle lys på "South America" var blendet, og reisen var da forløpet uten noen hendelser. Der var 42 manns besetning. Lasten var 7800 tonns crude olje. Der var hele tiden vakt ved skytset, som det imidlertid ikke ble anledning til å bruke.

  ...

  Framsto 1ste vidne: Peder Kofod Pettersen ... 1. maskinist på m.s. "South America". Kaptein Alf Ambjørnsens rapport ble opplest for vidnet som henholdt seg til rapporten som sin forklaring. Vidnet føyer til at han absolutt mener at skipet ble truffet av to torpedoer - den andre bare noen få minutter etter den første. Det var stille og pent vær da torpederingen fant sted, men noen få timer etter ulykken og mannskapet var tatt opp av rescueskipet "Goodwin", blåste det opp til en stor storm. Vidnet så at m.s. "South America" begynte å synke, men ikke at det forsvant. Han høre imidlertid mens han var ombord i rescueskipet at "South America" var forsvunnet.

  ...

  Framsto 2net vidne: Sigurd Haaversen ... 1. styrmann på m.s. "South America". Kapteinens rapport ble opplest for vidnet som henholdt seg til rapporten som sin forklaring. Vidnet mente bestemt at skipet ble truffet av to torpedoer. Han oppholdt seg på livbåtdekket midtskips da torpederingen fant sted, og skipet var brukket i to da han som en av de siste forlot skipet. Etterat han var tatt ombord i rescueskipet, gjorde man et slag tilbake for å se etter "South America". Skipet var da delt i to - i en skarp vinkel - og det var bare spørsmål om etpar minutter før det ville synke. Det var stille og pent vær da ulykken fant sted.

  ...

  Framsto 3dje vidne: Harald Schibsted ... båtsmann på m.s. "South America". Kapteinens rapport ble opplest for vidnet som henholdt seg til rapporten som sin forklaring. Vidnet ønsket å framheve at skipet utvilsomt ble truffet av to torpedoer. Vidnet så fra rescueskipet at "South America" var brukket i to og at det bare kunne være spørsmål om noen få minutter før skipet ville synke.

  ...